Σύνδεση

Εγγραφή
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

|||| |||| ||||

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

/ Νέα / Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2021 14:05

Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 649_2021

 

 

 

    Προς τα

    Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

    Κοιν.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

              Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2021

ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ,

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ 2 & 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

Στα αγωνίσματα: «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ», «ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»,

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ», «ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ» και «ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ».

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

ΕΦΗΒΟΙΝΕΑΝΙΔΕΣ: 15 – 16 – 17 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 200620052004.

 

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ, 15 – 16 – 17 ετών.

 

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ, 15 – 16 – 17 ετών.

 

«ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ, 15 – 16 – 17 ετών.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 – 20 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2003 – 2002 2001.

ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ: 21 ετών και άνω, γεννηθέντες 31.12.2000 και παλαιότερα.

 

«ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (ΑΓΕΝΕΙΟΙ) – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ: 21 ετών και άνω.

 

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

«ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

«ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ»

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

ΣΕΙΡΕΣ ΚΙΛΩΝ

(ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ)

 

ΕΦΗΒΟΙ (15 – 16 – 17 ετών): (–46, 50, 55, 60, 66, 73, 81 και 81+).

ΝΕΑΝΙΔΕΣ (15 – 16 – 17 ετών): (–44, 48, 52, 57, 63, 70 και 70+).

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (18 – 19 – 20 ετών): (–56, 62, 69, 77, 85, 95 και 95+).

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (18 – 19 – 20 ετών): (–48, 52, 57, 63, 70, 78 και 78+).

ΑΝΔΡΕΣ (21 ετών και άνω): (–56, 62, 69, 77, 85, 95, 105 και 105+).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21 ετών και άνω: (–48, 52, 57, 63, 70, 78, 78+).

 

 1. ΖΥΓΙΣΗ
 1. Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.
 2. Ο Αθλητής κατά την ζύγιση δύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
 3. Η ανοχή στα κιλά δεν θα ξεπερνά τα εκατό (100) γραμμάρια επί πλέον.
 4. Αθλητής ο οποίος ξεπερνά το όριο ανοχής (100 γραμμάρια) αποκλείεται των αγώνων.

 

 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Δελτίο Ταυτότητας Αθλητή (Δ.Τ.Α.) Παγκρατίου Αθλήματος (Α.Μ. Ε.Ο.Π.Α.).

β) ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (Κ.Υ.Α.) Παγκρατίου Αθλήματος, σε ισχύ για το έτος 2021.

 • Τα Δ.Τ.Α. και την Κ.Υ.Α. θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε άλλη ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α., ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

β) Άπαντα τα Σωματεία – Μέλη πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2021, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα <80> ΕΥΡΩ).

γ) Ορίζονται ως παράβολα συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στους αγώνες του Πρωταθλήματος τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών τους (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.):

 • ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΔΕΚΑ (10) €.

  Η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των αγώνων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας: <6832.130575.061> ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

δ) Σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο Έλληνες πολίτες.

ε) Τα Σωματεία μπορούν να δηλώνουν σε κάθε Κατηγορία απεριόριστο αριθμό αθλητών (αγωνιστικό) ή ομάδες (Παλαίσματα ή Πολυδάμα).

στ) Ένας αθλητής δύναται να συμμετάσχει στην αμέσως ανωτέρα Σειρά Κιλών με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, μόνο εφόσον συντρέχουν περί αυτού οι προβλεπόμενοι λόγοι. Το αυτό ισχύει για τις Σειρές Ηλικίας εάν υπάρχει προφορική, τουλάχιστον, συγκατάθεση από τον Προπονητή του Σωματείου, με το οποίο συμμετέχει ο αθλητής. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνετε η αγωνιστική Σειρά Κιλών τότε, βάσει των Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται εις την αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών.

ζ) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Α.Ν. 2725/1999, ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡ. 4.

 

 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

 

ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

 

ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ (15 – 16 – 17): λεπτά (καθαρός χρόνος).

ΑΓΕΝΕΙΟΙ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (18 – 19 – 20 & ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+): λεπτά (καθαρός χρόνος).

 

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ (15 – 16 – 17 ετών): λεπτά. 

ΑΓΕΝΕΙΟΙ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (18 – 19 – 20  ετών): λεπτά και

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21 ετών και άνω: λεπτά.

Ο Παγκρατιαστής δικαιούται ανάπαυσης έως και δέκα πρώτα λεπτά (10΄) μεταξύ δύο αγώνων (με αίτημα του ιδίου ή του προπονητή του).

 

«ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Α. Ο αγώνας διαρκεί 1 γύρο. Η διάρκεια του αγώνα έχει ως εξής:

α) ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ (15 – 17 Ετών):          λεπτά καθαρού χρόνου,

β) ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (18 – 20 Ετών):                     λεπτά καθαρού χρόνου,

γ) ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (18 – 20 Ετών):                        λεπτά καθαρού χρόνου,

δ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ (21 ετών και άνω):                 λεπτά καθαρού χρόνου και

ε) ΑΝΔΡΕΣ (21 ετών και άνω):                    λεπτά καθαρού χρόνου.

 

«ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ»

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

α) ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ:               λεπτά καθαρού χρόνου και

β) ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ:                     λεπτά καθαρού χρόνου.

 

Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση  και ευθύνη των σωματείων και των αθλητών

 

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

 

 1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

   Η Γραμματεία των Αγώνων θα χορηγεί ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ στον  δηλωθέντα επισήμως προπονητή (ο οποίος έχει υπογράψει τη δήλωση συμμετοχής του Σωματείου, είναι δε κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Παγκρατίου).

  Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να δηλώσει «ΒΟΗΘΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ» ο οποίος θα λαμβάνει ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ, εφόσον παρευρίσκεται στους αγώνες και ο προπονητής του Σωματείου. Ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή επιτρέπεται να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μόνον εφόσον αγωνίζονται αθλητές τους.

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID–19: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΕΚ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α΄: Δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες αθλητής ο οποίος δεν θα επιδείξει Δ.Τ.Α. και Κ.Υ.Α. σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β΄: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007, 2008, 2009 κ.ο.κ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ΄: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ι) «ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ» και «ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»:

α) Knockout: Οι Κατηγορίες στις οποίες συμμετέχουν έως πέντε (5) αθλητές.

β) Repechaz:  Οι Κατηγορίες στις οποίες συμμετέχουν έξη (6) και περισσότεροι αθλητές.

  ΙΙ) «ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ» και «ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ»:

        α) Knockout: Όλες οι Κατηγορίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δ΄: Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 1. Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αθλητές ή προπονητές οι οποίοι παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ. και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.     
 2. Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).
 3. Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

  Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στους αγώνες, ευχαριστούμε για την συνεργασία.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ                            ΚΩΝΣΤ. EMM. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.