Δικαιολογητικά Εγγραφής Σωματείου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

 

 

1) Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού και των τροποποιήσεων του όπου  φαίνεται και ο καταχωρημένος στο αρμόδιο Πρωτοδικείο αριθμός μητρώου.

 

2) Νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα τη απόφασης του Πρωτοδικείου που αναγνώρισε το Σωματείο.

 

3) Γραπτή δήλωση του Δ.Σ. ότι αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Π.Α. υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

 

4) Πίνακας μελών του Δ.Σ. στον οποίο θα αναγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυνση, το επάγγελμα των μελών και τα τηλέφωνα επικοινωνίας – φαξ - email.

 

5)  Εγγραφή 10 αθλητών (κατάθεση δικαιολογητικών για έκδοση δελτίων-15ευρώ το κάθε ένα) .

 

6) Ορισμό αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του ΔΣ του σωματείου (τηλ. Επικοινωνίας, φαξ, e-mail).   

 

7) Απόδειξη καταβολής προς την Ε.Ο.Π.Α. του ποσού δικαιώματος εγγραφής 300 € (αριθμ. λογ. Ε.Ο.Π.Α. 6832130575061  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ).

 

 8) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του Σωματείου  ότι αυτό διαθέτει κατάλληλο χώρο για την προπόνηση των αθλητών του. (Θεωρημένη από την Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.)

 

9) Υπεύθυνη δήλωση που  αναφέρεται το όνομα του προπονητή υπογεγραμμένη από τον Προπονητή, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου. (Θεωρημένη από την Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.)

 

 

10) Αίτηση προς την Ε.Ο.Π.Α.  υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου. (και στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική δ/νση και το email του σωματείου, για την αποστολή της αλληλογραφίας από τις υπηρεσίες της ΕΟΠΑ)

 

 

 

Σημείωση 1: Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν την σφραγίδα του Σωματείου  και να είναι ευδιάκριτα το όνομα και το επώνυμο του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα όπου υπάρχουν οι υπογραφές τους και να αποσταλούν στην δ/νση :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Τ.Κ. 13343 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

 

Σημείωση 2: Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση «www.pangration.org» μπορείτε να ενημερωθείτε για το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Π.Α.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟΠΑ (DOWNLOAD ATTACHMENTS)

Please publish modules in offcanvas position.