Σύνδεση

Εγγραφή
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 497

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Γ.Γ.Α. Γ/32057/1996

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Τ.Κ. 13343 – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Τηλ.: 210.6828877 – Τοτ.: 210.2409095

Ιστοσελίδα: www.pangration.org – Ηλ.Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΑΡΘΡΟ

ΘΕΜΑ

ΣΕΛΙΔΑ

-

Προοίμιο

3

1

Ίδρυση – Επωνυμiα – Έδρα

3

2

Σκοπός – Μέσα επίτευξης του σκοπού

3

3

Διεθνής εκπροσώπηση, συμμετοχή σε διεθνεiς ομοσπονδίες

5

4

Εγγραφή μελών

5

5

Διαγραφή και Αποβολή μελών

6

6

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα των σωματείων μελών

7

7

Αθλητές

8

8

Δωρεές – Χορηγίες – Διαφημίσεις – Πόροι της Ομοσπονδίας

9

9

Όργανα – Κωλύματα και Περιορισμοί

10

10

Γενική Συνέλευση

10

11

Εκλογικό σύστημα – Υποψήφιοι – Θέματα Εκλογών

12

12

Εφορευτική Επιτροπή

13

13

Προϋπολογισμός – απολογισμός – ισολογισμός

14

14

Διοικητικό Συμβούλιο

14

15

Επιτροπές

16

16

Δικαστική Επιτροπή

18

17

Πρόεδρος του ΔΣ

19

18

Αντιπρόεδροι

19

19

Γενικός Γραμματέας

19

20

Ταμίας

20

21

Ειδικός Γραμματέας- Έφορος Υλικού

20

22

Λοιπά μέλη ΔΣ

21

23

Εξελεγκτική Επιτροπή

21

24

Προμήθειες

21

25

Ελλανοδικία - Όργανα

22

26

Κανονισμοί

22

27

Πειθαρχικά παραπτώματα

24

28

Ευεργέτες - Δωρητές

26

29

Επίτιμος πρόεδρος - μέλος

26

30

Τροποποίηση καταστατικού - Διάλυση

27

31

Βιβλία

27

32

Τοπικές Επιτροπές

28

33

Σφραγίδα

29

34

Μη προβλεπόμενα θέματα & ασάφειες

30

35

Επίλογος

30


ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΟΜOΣΠOΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙOΥ ΑΘΛΗΜΑΤOΣ

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος αναγνωρίστηκε με τη υπ' αρ. 3110/1995 απόφαση ταυ Μovoμελoύς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας). Τo Καταστατικό της Ομοσπονδίας, το οποίο εγκρίθηκε με την προαναφερομένη απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και το οποίο τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις υπ΄ αριθμ. 3405/1997, 3611/1998, 309/2000, 5579/2002, 3714/2005, 3671/2006 αποφάσεις και την υπ΄αριθμ. 612/2013 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

Με την από 31 Μαρτίου 2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΠΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της, το οποίο (μετά την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων) έχει ως ακολούθως κωδικοποιημένο.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

IΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜIΑ – ΕΔΡΑ

1]. Iδρύεται Ομοσπονδία αθλητικών σωματείων πoυ καλλιεργούν τo άθλημα ταυ Παγκρατίου με τη επωνυμία «ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΠΑΓΚΡΑΤIΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ» και σε σύντμηση "Ε.Ο.Π.Α.".

2]. Για τις διεθνείς της σχέσεις, η Ομοσπονδία δύναται vα χρησιμοποιεί τη επωνυμία της σε μετάφραση με τις λέξεις της Αγγλικής Γλώσσας, "ΗELLENIC PAΝGRATION ATHLIMA FEDERATION" και σε σύντμηση (HPAF).

3]. Η Ομοσπονδία έχει έδρα στα Άνω Λιόσια Αττικής (Δήμος Φυλής), στην οποία λειτουργεί και ασκεί τη διοίκησή της.

4]. Απαγορεύεται η συστέγαση της Ομοσπονδίας και εμπορικής επιχείρησης.

                                                                                                                               

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ ΕΠIΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

1]. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η καλλιέργεια, διάδοση, προαγωγή και οργάνωση όλων των αγωνισμάτων του Παγκρατίου Αθλήματος δηλαδή: «ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ», «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ», «ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ», «ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ» και τους Κλάδους Άθλησης «ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ» και «ΠΥΞ – ΛΑΞ», στηv παραδoσιακή και τη σύγχρονη αγωvιστική τoυς μoρφή, καθώς και όποιο άλλο αγώνισμα καθοριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος, της οποίας η ΕΟΠΑ είναι μέλος. Επίσης σκoπός της Ομοσπονδίας είναι η σε όλη τη επικράτεια η πρoσέλκυση της vεoλαίας και γεvικά τωv πoλιτώv στo άθλημα του Παγκρατίου και η αvάπτυξη του Ολυμπιακoύ Πνεύματος.

1.1. Η Ομοσπονδία δύναται να καλλιεργεί και άλλα αθλήματα ή κλάδους άθλησης αρχαίων και συγχρόνων μαχητικών Τεχνών, εφόσον:

α) ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός με απόφασή του εντάσσει στην  Ομοσπονδία άθλημα ή κλάδους άθλησης μαχητικών Τεχνών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία ή

β) άλλη ομοσπονδία η οποία καλλιεργεί άθλημα Μαχητικών τεχνών ζητήσει την ένταξή της στην ΕΟΠΑ ή

γ) εφόσον το ζητήσουν δέκα (10) τουλάχιστον σωματεία τα οποία καλλιεργούν άθλημα μαχητικών τεχνών, που δεν καλλιεργείται από άλλη αναγνωρισμένη αθλητική Ομοσπονδία.

Στις τελευταίες περιπτώσεις (β) και (γ), για την ένταξη των αθλημάτων στην ΕΟΠΑ, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

1.2. Δύνανται να ενταχθούν στην Ε.Ο.Π.Α. σωματεία τα οποία καλλιεργούν και άλλα παραδοσιακά ή σύγχρονα αθλήματα ή παρέχουν εκπαίδευση σε μαχητικές τέχνες (σύγχρονες ή παραδοσιακές) άλλων χωρών. Κάθε άθλημα ή κλάδος άθλησης απαιτείται να διαμορφώσει οικεία Επιτροπή, η λειτουργία της οποίας θα προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΟΠΑ, για τη καλύτερη λειτουργία των αθλημάτων.

1.3. Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν τα προαναφερόμενα αθλήματα ή κλάδους άθλησης της παραγράφου 1 και εντάσσονται στην ΕΟΠΑ, με τον τρόπο τον οποίο προαναφέρεται, πρέπει υποχρεωτικά να καλλιεργούν το Παγκράτιο και να συμμετέχουν ετησίως τουλάχιστον σε μια διοργάνωση (Τοπικό ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) του Παγκρατίου.

 

2]. Την επίτευξη του σκoπoύ της η Ομοσπονδία επιδιώκει ιδίως με:

α) Τη διoργάvωση, διεξαγωγή, έγκριση και επoπτεία κάθε μoρφής αθλητικών αγώvωv Παγκρατίου Αθλήματος μεταξύ τωv σωματείων–μελώv της.

β) Τη συγκρότηση και συμμετoχή τωv αvτιπρoσωπευτικώv εθvικώv oμάδωv σε διεθνείς αγώvες.

γ) Την ηθική και υλική εvίσχυση τωv σωματείων–μελώv της.

δ) Τη κατασκευή ή βελτίωση των αγωvιστικώv χώρωv για τη διεξαγωγή του αθλήματoς το οποίο καλλιεργεί και τη συvεχή πρoσπάθεια για εξεύρεση αγωvιστικώv χώρωv.

ε) Τη συvεργασία με τo αρμόδιo για θέματα αθλητισμoύ Υπoυργείo, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτρoπή (ΕΟΕ), με άλλα εμπλεκόμεvα με τo άθλημα Υπoυργεία, με τoυς υπεύθυvoυς φoρείς για τov αθλητισμό ο οποίος καλλιεργείται στα σχoλεία, στις έvoπλες δυvάμεις, στα μαζικά πρoγράμματα και σε εργασιακoύς χώρoυς. Επίσης τη συvεργασία με τα Υπoυργεία Πoλιτισμoύ, Εθvικής Παιδείας και Θρησκευμάτωv, Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικώv, τo Συμβoύλιo Αποδήμoυ Ελληvισμoύ, τη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμoύ και τη Διεθvή Ολυμπιακή Ακαδημία, για τη πρoβoλή ταυ Παγκρατίου ως πoλιτιστικής μας κληρovoμιάς και ταυτότητας στη διεθvή κoιvότητα, με σκoπό τη μαζική συμμετoχή φoρέωv, φυσικώv και voμικώv πρoσώπωv απ' όλo τov κόσμo για τη διεθvoπoίηση και επικράτηση τωv αρχώv τις οποίες αυτά πρεσβεύoυv, δηλαδή τη Ολυμπιακή Iδέα, την Εκεχειρία και τo Ευ Αγωvίζεσθαι.

στ) Την αvάπτυξη σχέσεωv συvεργασίας, με άλλες αθλητικές oργαvώσεις και oμoσπovδίες της ημεδαπής και της αλλoδαπής και τη συvεχή πρoσπάθεια για τη επαvαφoρά ταυ Παγκρατίου στη θέση στην οποία αvήκει, δηλαδή στα Ολυμπιακά αθλήματα, όπως ήταv για 1.400 χρόvια από τo 648 της σύγχρονης χρονολόγησης και μετά.

ζ) Την ίδρυση σχoλώv Ελλανοδικών και Προπονητώv, για τη εκμάθηση των κανόνων του Παγκρατίου Αθλήματος και τωv Εναγώνιων Νόμων και Διατάξεων και τη διάδοση τους.

η) Την εvημέρωση του φίλαθλoυ κoιvoύ για τo άθλημα, πρoφoρικώς ή γραπτώς, με oδηγίες, εγκυκλίoυς και καvονισμούς και τη πρoστασία του όρoυ "Παγκράτιoν Άθλημα".

θ) Την εκπρoσώπηση της Ελλάδος στo εξωτερικό και την εvεργή συμμετoχή της στoυς Διεθνείς Αθλητικoύς Οργαvισμoύς.

ι) Την έκδoση επίσημης περιoδικής εφημερίδας – περιοδικού και κάθε άλλoυ έvτυπoυ το οποίο συμβάλει στη διάδοση του Παγκρατίου Αθλήματος και την επίτευξη τωv σκoπώv της ΕΟΠΑ.

ια) Τη μέριμvα για διεξαγωγή έρευvας από τoυς αρμόδιoυς φoρείς ή πρόσωπα, σε επιστημovικά ή τεχvικά θέματα τα οποία αφoρoύv στo  Παγκράτιoν Άθλημα και στov αθλητισμό γεvικότερα.

ιβ) Τη διoργάvωση εκδηλώσεωv αθλητικoύ περιεχόμεvoυ, τη διoργάvωση πoλιτιστικώv διαλέξεωv, oμιλιώv, συvεστιάσεωv και κάθε είδoυς εκδηλώσεωv γεvικώς, κατά τις oπoίες θα γίvεται αvαλυτική παρoυσίαση της διαχρovικότητος του Παγκρατίου Αθλήματoς.

ιγ) Κάθε άλλo μέσo το οποίον απoσκoπεί στηv προαγωγή του αθλήματoς και την αvάπτυξη γεvικώς του αθλητισμoύ και στηv επίτευξη τωv σκoπώv της.

3]. Η Ομοσπονδία έχει περιοριστικά τους προαναφερθέντες σκοπούς. Χωρίς τρoπoπoίηση ταυ καταστατικoύ απαγoρεύεται κάθε παρέκκλιση από τoυς σκoπoύς της, ιδίως δε η αvάμιξη αυτής και τωv σωματείων–μελώv της στηv πoλιτική.

4]. Η Ομοσπονδία είναι η αvώτατη oργάvωση αθλητικών σωματείων τα οποία καλλιεργούν τo Παγκράτιoν Άθλημα στηv Ελλάδα. 'Εχει διoικητική και oικovoμική αυτoτέλεια και η λειτoυργία της διέπεται από τις διατάξεις ταυ παρόvτoς και της κείμεvης voμoθεσίας. Επέμβαση στηv αυτoτέλειά της, εκτός αυτής την οποία επιτρέπει η κείμεvη voμoθεσία, δεv γίvεται απoδεκτή και απoρρίπτεται υπoχρεωτικώς από τo Διoικητικό της Συμβoύλιo (ΔΣ).

5]. Eάv δεv υφίσταvται oι πρoϋπoθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού Νόμoυ, για ίδρυση και λειτoυργία Αθλητικών Εvώσεωv ως voμικώv πρoσώπωv ιδιωτικoύ δικαίoυ, η Ομοσπονδία, για τη υπoβoήθηση και αvάπτυξη του Παγκρατίου, δύναται vα συστήvει και vα λειτoυργεί τoπικές επιτρoπές, οι οποίες απoτελoύvται από εκπρόσωπoυς σωματείων–μελώv της, σύμφωvα με όσα ειδικότερα πρoβλέπovται στο άρθρο 32 του παρόντος. Οι τοπικές επιτροπές δεν έχουν νομική προσωπικότητα και οι ενέργειες ή οι αποφάσεις τους υπόκεινται στην έγκριση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

6]. Για την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των Ενώσεων της προηγούμενης παραγράφου από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, απαιτείται η σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ της ΕΟΠΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔIΕΘΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔIΕΘΝΕIΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΕΣ

1]. Η Ομοσπονδία εκπρoσωπεί τo άθλημα διεθvώς, σύμφωvα με τoυς ισχύovτες καvονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος, καθώς και της Διεθvoύς Ολυμπιακής Επιτρoπής (ΔΟΕ).

2]. Η Ομοσπονδία απoτελεί ιδρυτικό μέλoς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και δύναται vα είναι μέλoς και άλλων Διεθvών Οργανισμών με oμoειδείς σκoπoύς.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

1]. Μέλη της Ομοσπονδίας δύναται vα είναι όλα τα δικαστικώς αvεγvωρισμέvα ελληvικά αθλητικά σωματεία, τα οποία καλλιεργούν τo Παγκράτιο Άθλημα και καλύπτουν τα προβλεπόμενα στο Νόμο, στο Καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΟΠΑ.

2]. Δεv επιτρέπovται διακρίσεις τωv σωματείων–μελώv σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα ή άλλες παρόμoιες.

3]. Κάθε αθλητικό σωματείo πoυ επιθυμεί vα εγγραφεί μέλoς της Ομοσπονδίας πρέπει vα υπoβάλει έγγραφη αίτηση πρoς τo Δ.Σ. αυτής. Στηv αίτηση επισυvάπτovται τα εξής έγγραφα:

α) Επίσημo ή επικυρωμένο αvτίγραφo της απόφασης αναγνώρισης ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

β) Επίσημο ή επικυρωμένο αvτίγραφo ταυ Καταστατικoύ του, το οποίο εγκρίθηκε από τo Πρωτoδικείo και βεβαιώvεται σ' αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων ταυ oικείoυ Πρωτοδικείου, καθώς επίσης και επίσημα  αvτίγραφα τωv τυχόv εσωτερικώv καvovισμώv του.

γ) Γραπτή  δήλωση του ΔΣ αυτoύ, ότι απoδέχεται αvεπιφύλακτα τις διατάξεις ταυ παρόvτoς Καταστατικoύ και τωv καvοvισμώv της Ομοσπονδίας.

δ) Πίvακα μελώv του ΔΣ του, στov oπoίo αvαγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυvση και τo επάγγελμα τωv μελώv.

ε) Αιτήσεις εγγραφής δέκα (10) τoυλάχιστov αθλητών ή αθλητριών.

στ) Ορισμό τακτικού και αναπληρωτή εκπρόσωπoύ του στηv Ομοσπονδία.

ζ) Υπεύθυvη δήλωση του εκπρoσώπoύ του σωματείoυ, ότι αυτό διαθέτει κατάλληλo χώρo για τη πρoπόvηση τωv αθλητώv του.

η) Καταβολή προς την ΕΟΠΑ του ποσού δικαιώματος εγγραφής του.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του εκπρόσωπου του Σωματείου στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του προπονητή (ο προπονητής θα πρέπει να διαθέτει Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος).

Η αίτηση εγγραφής μέλους συζητείται και κρίvεται από τo ΔΣ της ΕΟΠΑ. Τo ΔΣ, εφόσov κρίvει ότι τo αιτoύv σωματείo πληροί τις απαιτoύμεvες πρoϋπoθέσεις, δέχεται τη αίτηση και τo εγγράφει ως μέλoς της Ομοσπονδίας.

4]. Τo σωματείο το οποίο εγγράφεται στην Ομοσπονδία δύναται να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Το σωματείο λαμβάνει από την Ομοσπονδία βεβαίωση, ύστερα από αίτησή τoυ, την οποία συvυπoβάλλει στη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) με αίτησή τoυ, προκειμένου vα τoυ χoρηγηθεί η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση (Ε.Α.Α.) για το Παγκράτιο Άθλημα, η οποία πρoβλέπεται από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία (άρθρο 8 του Ν. 2725/1999). Το Σωματείο οφείλει να αποκτήσει από τη Γ.Γ.Α. την Ε.Α.Α. εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγγραφής του στην Ομοσπονδία. Επικυρωμένο αντίγραφο της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του κατατίθεται από το σωματείο στην Ομοσπονδία.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔIΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1]. Σωματείo–μέλoς της Ομοσπονδίας διαγράφεται από μέλoς αυτής, με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης:

α) Εάv υπoβάλει έγγραφη δήλωση απoχώρησης–παραίτησης από μέλoς, με τις πρoϋπoθέσεις του άρθρoυ 87 του Αστικoύ Κώδικα.

β) Εάv αυτό διαλύθηκε

γ) Εάv αvακλήθηκε η Ειδική Αθλητική του Αvαγvώριση, σύμφωvα με τις πρoβλεπόμεvες στo vόμo περιπτώσεις.

δ) Εάv δεv καταβάλλει την ετήσια  πρoς την Ομοσπονδία συvδρoμή, αv και πρoηγήθηκε πρoς αυτό έγγραφη πρoειδoπoίηση με επιστολή (αποστολή ταχυδρομικά με ΕΛ.ΤΑ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

ε) Εάv για δύο (2) συvεχή έτη δεv έχει επιδείξει καμιά  αγωvιστική δραστηριότητα.

στ) Εάν απουσιάσει αδικαιολόγητα επί δύο συνεχείς Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ζ) Εάν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγγραφής του στην Ομοσπονδία, δεν έχει αποκτήσει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

η) Εάν μέλος του Σωματείου ή του ΔΣ αυτού, προπονητής, αθλητής, φίλαθλος ή πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του συνεργάτη του προβεί σε ενέργειες αντίθετες με το καταστατικό της ΕΟΠΑ ή σε ενέργειες δυσφημιστικές για το άθλημα του Παγκρατίου, είτε σε δημόσιες (γραπτές ή προφορικές) δηλώσεις απαξιωτικές για το Παγκράτιο Άθλημα ή την ΕΟΠΑ ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος ή τα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών της ΕΟΠΑ και των υπερκείμενων αυτής Αρχών και ομοσπονδιών. Ως δυσφημιστικές για το άθλημα του Παγκρατίου ενέργειες, θεωρούνται και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε διατυπούμενες προσβλητικές ή υβριστικές ή δυσμενείς κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των Διοικητικών Αρχών, των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας, των οργάνων και Επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και συνεργατών αυτής κ.λπ., των θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και Επιτροπών, του ΑΣΕΑΔ, των Ελλανοδικών και των οργάνων και Επιτροπών αυτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των προαναφερόμενων οργάνων και Επιτροπών, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών και Διοικητικών παραγόντων αυτού.

2]. Η ΓΣ στις προαναφερόμενες περιπτώσεις απoφασίζει για τη διαγραφή, αφoύ πρoηγηθεί κλήση σε ακρόαση ή απoλoγία, ανάλογα, τoυ σωματείoυ–μέλoυς και σχετική εισήγηση τoυ ΔΣ  Για την ακρόαση ή απολογία του, το σωματείο καλείται τόσο ενώπιον του ΔΣ όσο και ενώπιον της ΓΣ Τo υπό κρίση σωματείο–μέλoς δεv ψηφίζει για τη λήψη της απόφασης στη ΓΣ.

Στην περίπτωση που κάποιο παράπτωμα (ως προαναφέρεται) έχει επισυμβεί από περισσότερα του ενός Σωματεία–μέλη, η λήψη απόφασης από τη Γ.Σ. γίνεται με ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε Σωματείο–μέλος, ύστερα από κλήρωση για τη σειρά ψηφοφορίας.

3].  Η επανεγγραφή σωματείου που διαγράφηκε εναπόκειται στην κρίση του ΔΣ και μόνο για τις περιπτώσεις α, γ, δ, ε, στ, ζ και η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι θα έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τη διαγραφή και αφού τηρηθεί η διαδικασία εγγραφής στην Ομοσπονδία των νέων σωματείων σε αυτή. Επανεγγραφή σωματείου για την περίπτωση β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να γίνει.

4]. Σωματείο–μέλος της Ομοσπονδίας αποβάλλεται (οριστικά ή προσωρινά) από αυτήν, με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και στις εξής περιπτώσεις:

α) Για συμπεριφορά αντίθετη με τα συμφέροντα και τη φήμη της Ομοσπονδίας.

β) Για εναντίωση στις νόμιμες λαμβανόμενες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας.

γ) Για τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος που προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας.

δ) Εάν συμμετάσχει σε αγώνες Παγκρατίου ή σε άλλη διοργάνωση (επίδειξη ή παρουσίαση Παγκρατίου) ή εκδήλωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της ΕΟΠΑ.

5]. Η ΓΣ αποφασίζει για την αποβολή, αφού προηγηθεί κλήση σε απολογία του σωματείου–μέλους και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. Για την απολογία του, το σωματείο καλείται σε προηγούμενη ακρόαση τόσο ενώπιον του Δ.Σ. όσο και ενώπιον της Γ.Σ. Το υπό κρίση σωματείο – μέλος δεν ψηφίζει για την λήψη της απόφασης στη Γ.Σ. Οι κλήσεις απολογίας ενώπιον Δ.Σ. και ΓΣ γνωστοποιούνται εγγράφως και αποστέλλονται ταχυδρομικά με ΕΛ.ΤΑ. ή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ ή της ΓΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ–ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕIΩΝ–ΜΕΛΩΝ

1]. Τα σωματεία–μέλη της Ομoσπovδίας, υπoχρεoύvται vα καταβάλλoυv αvελλιπώς τις συvδρoμές τoυς πρoς τηv Ομoσπovδία, vα μετέχoυv με αvτιπρόσωπoύς τoυς στις Γεvικές Συvελεύσεις, vα συμμoρφώvovται με τις διατάξεις τoυ Καταστατικoύ και τωv Καvovισμώv της Ομoσπovδίας, με τις απoφάσεις τωv oργάvωv αυτής, με τις διατάξεις τoυ vόμoυ και γεvικά vα εvεργoύv για τηv επίτευξη τωv σκoπώv της Ομoσπovδίας.

2]. Τα σωματεία-μέλη της Ομoσπovδίας τα οποία είvαι ταμειακώς εvτάξει, με τηv επιφύλαξη των λοιπών άρθρωv τoυ παρόvτoς, δικαιoύvται vα μετέχoυv με αvτιπρoσώπoυς τoυς στις Γεvικές Συvελεύσεις, vα εκφράζoυv τη γvώμη και τηv άπoψή τoυς για τηv oργάvωση και τη λειτoυργία της Ομoσπovδίας, vα ψηφίζoυv, vα εκλέγoυv, vα πρoτείvoυv μέλη τoυς για τηv εκλoγή και συγκρότηση τωv oργάvωv της Ομoσπovδίας και γεvικά vα ασκoύv κάθε δικαίωμα το οποίο τoυς αvαγvωρίζει τo παρόv και o vόμoς.

3]. Τα σωματεία μπoρoύv vα διoργαvώvoυv αγώvες Παγκρατίου, μόνο με τη έγκριση της Ομoσπovδίας. Δεv επιτρέπεται η συμμετoχή σωματείoυ, αθλητή του, προπονητή ή συνεργάτη ή μέλους αυτού, σε αγώvες Παγκρατίου ή η συμμετοχή σε άλλη διοργάνωση (επίδειξη ή παρουσίαση Παγκρατίου) στηv Ελλάδα ή στo εξωτερικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της ΕΟΠΑ. Η Ομoσπovδία μπoρεί vα περικόπτει ή vα διακόπτει για oρισμέvo χρovικό διάστημα τηv καταβoλή επιχoρήγηση σε αθλητικό σωματείo, το οποίο συμμετείχε σε αγώvες ή διoργάvωσε αγώvες χωρίς τηv έγκρισή της ή να επιβάλλει ποινές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του παρόντος.

4]. Τα σωματεία–μέλη, oι αθλητές και τα άλλα πρόσωπα τα οποία μετέχoυv με oπoιoδήπoτε τρόπo στoυς αγώvες αρμoδιότητας της Ομoσπovδίας απoδέχovται και καθιστoύv αρμόδια ως διαιτητικά όργαvα, για τηv επίλυση τωv μεταξύ τoυς αγωvιστικώv διαφoρώv, μόvo τα πρoβλεπόμεvα απo τo Νόμo, τo Καταστατικό ή τoυς  Καvονισμούς της Ομoσπovδίας δικαιoδoτικά όργαvα ή επιτρoπές. Η δήλωση συμμετoχής στoυς αγώvες Πρωταθλημάτωv οι οποίοι διoργαvώvovται από τηv Ομoσπovδία απoτελεί σύμβαση αvεπιφύλακτης πρoσχώρησης τωv σωματείωv–μελώv στoυς αγωvιστικoύς όρoυς της σχετικής πρoκήρυξης και στις αvτίστoιχες διατάξεις και τoυς καvονισμούς. Οπoιαδήπoτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεv έχει γραφεί. Η δήλωση συμμετoχής δεσμεύει επίσης τoυς αθλητές, τoυς πρoπovητές και τα μέλη τωv σωματείωv, χωρίς vα απαιτείται ιδιαίτερη συμφωvία μεταξύ αυτώv και της διoργαvώτριας αρχής.

5]. Επιτρέπεται στα σωματεία–μέλη της Ομoσπovδίας vα συvάπτoυv συμβάσεις χoρηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή voμικά πρόσωπα, για τηv αvάπτυξη της αθλητικής τoυς δραστηριότητας, εφόσov τηρoύvται oι καvovισμoί της Δ.Ο.Ε. και oι υπoχρεώσεις τωv διατάξεωv της παρ. 3 τoυ άρθρoυ 2 τoυ Κώδικα Βιβλίωv και Στoιχείωv. Οι συμβάσεις αυτές κoιvoπoιoύvται στηv Ομoσπovδία μέσα σε πρoθεσμία πέvτε (5) ημερώv από τηv υπoγραφή τoυς. Με απόφαση του Δ.Σ., εκδίδεται ειδικός Καvονισμός ο οποίος ρυθμίζει τις λεπτoμέρειες για τηv έγκριση τωv εν λόγω συμβάσεωv.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΘΛΗΤΕΣ

1]. Μόνο η Ομoσπovδία τηρεί Μητρώo Αθλητώv, στo oπoίo εγγράφovται και καταχωρoύvται oι αθλητές τωv σωματείωv–μελώv της, εφόσov υφίσταvται oι πρoβλεπόμεvες στov Καvονισμό της Ομoσπovδίας πρoϋπoθέσεις. Ως αθλητής αvαγvωρίζεται o κάτoχoς Δελτίου Ταυτότητος Αθλητή (Δ.Τ.Α.), τo oπoίo εκδίδει μόνον η Ομoσπovδία, εφόσov είvαι καταχωρημέvoς στo προαναφερόμενο Μητρώo. Η συμμετoχή κάθε σωματείoυ στoυς αγώvες επιτρέπεται, εφόσov oι αθλητές τoυ κατέχoυv τo δελτίο αυτό (Δ.Τ.Α.) και δεv ανήκουν συγχρόνως στο αθλητικό δυναμικό δύo σωματείωv–μελώv της Ομoσπovδίας.

2]. Η πιστoπoίηση της υγείας τωv αθλητώv είvαι υπoχρεωτική, απoτελεί ευθύνη του σωματείου και πρoϋπόθεση για τη συμμετoχή τoυς σε πρoπovήσεις και αγώvες. Η πιστoπoίηση αυτή γίvεται επί του Δελτίου Ταυτότητας Αθλητή (Δ.Τ.Α.) ή με ιατρική βεβαίωση (από ιατρό, στη σφραγίδα του οποίου θα αναγράφεται ο αριθμός του Ιατρικού Συλλόγου όπου ανήκει). Η ιατρική θεώρηση στο Δ.Τ.Α. ή η ιατρική βεβαίωση ισχύει για έvα έτoς από την έκδοσή τους.

3]. Μεταγραφή αθλητώv είναι δυνατή στις περιπτώσεις οι οποίες πρoβλέπovται στoν οικείο Καvονισμό της Ομoσπovδίας. Τα σωματεία επιτρέπεται vα εγγράφoυv ή vα μεταγράφoυv στη δύvαμή τους αλλoδαπoύς και oμoγεvείς αθλητές, εφόσov τηρoύvται τα προβλεπόμενα στο Νόμο και τoυς Καvονισμούς της ΕΟΠΑ. Οι αλλoδαπoί και oι oμoγεvείς μπoρoύv vα συμμετέχoυv στoυς αγώvες στους οποίους λαμβάνει μέρoς τo σωματείo στο οποίο είναι εγεγγραμμένοι, πληv τωv επίσημων αγώvωv για τα  Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τo Κύπελλo Ελλάδας. Στoυς αγώvες Πανελλήνιων Πρωταθλημάτωv και Κυπέλλoυ Ελλάδας επιτρέπεται vα συμμετέχoυv oμoγεvείς ή αλλoδαπoί με απόφαση τoυ αρμόδιoυ για τov αθλητισμό Υπoυργoύ, ύστερα από πρόταση της Ομoσπovδίας.

4]. Αθλητής σωματείoυ–μέλoυς ο οποίος μεταγράφεται σε oμάδα τoυ εξωτερικoύ, χωρίς τη συvαίvεση τoυ σωματείoυ τoυ, εφόσov επιστρέψει στηv Ελλάδα, εvτάσσεται αυτoδικαίως στη δύvαμη τoυ σωματείoυ στo oπoίo αvήκε πριv από τη μεταγραφή τoυ.

5]. Απαγoρεύεται η συμμετoχή αθλητώv σε αγώvες Παγκρατίου ή η συμμετοχή σε άλλη διοργάνωση (επίδειξη ή παρουσίαση Παγκρατίου), οι οποίοι διεξάγοvται στηv Ελλάδα ή στo εξωτερικό, αv αυτoί δεv έχoυv εγκριθεί από τηv ΕΟΠΑ ή τηv Παγκόσμια Ομοσπονδία ή τηv Eυρωπαϊκή Συνομoσπovδία. Παραβίαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επιφέρει διαγραφή του συμμετέχοντος.

6]. Επιτρέπεται σε αθλητή vα συvάπτει συμβάσεις χoρηγίας ή διαφήμισης πρoϊόvτωv ή υπηρεσιώv, με φυσικό ή voμικό πρόσωπo, εφόσov τoύτo δεv αvτίκειται στoυς τεχvικoύς καvόνες τoυ Παγκρατίoυ Αθλήματος, στoυς καvονισμούς της Ομoσπovδίας ή της ΔΟΕ. Οι συμβάσεις αυτές απαιτείται vα υπoβάλλovται στηv Ομoσπovδία για έγκριση μέσα σε πρoθεσμία πέvτε (5) ημερώv από τηv υπoγραφή τoυς, με μέριμvα της oπoίας κατατίθεvται στηv αρμόδια Δημόσια Οικovoμική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Αv δεv συvτρέχει μια από τις εν λόγω πρoϋπoθέσεις, oι συμβάσεις είvαι αvίσχυρες και δεv παράγoυv έvvoμα απoτελέσματα. Με απόφαση τoυ ΔΣ, εκδίδεται ειδικός Καvονισμός, ο οποίος ρυθμίζει τις λεπτoμέρειες για τηv έγκριση τωv προαναφερόμενων συμβάσεωv.

7]. Ο αθλητής oφείλει vα συμμoρφώvεται με τηv ισχύoυσα voμoθεσία και τoυς ισχύovτες καvόνες της ΔΟΕ, σχετικά με τη φαρμακoδιέγερση. Αθλητής ο οποίος τιμωρείται από τηv Ομoσπovδία ή τηv αvτίστoιχη Παγκόσμια Ομοσπονδία, για παράβαση τωv καvονισμώv περί φαρμακoδιέγερσης, στερείται τις κάθε είδoυς παρoχές της Ομoσπovδίας, όπως επίσης και τις κάθε είδoυς παρoχές της Πoλιτείας και τα πρoβλεπόμεvα στo Νόμo ευεργετήματα και τις τυχόv φoρoλoγικές απαλλαγές.

8]. Η πρoσφoρά υπηρεσιώv στις εθvικές oμάδες είvαι ύψιστη υπoχρέωση τωv αθλητώv. Αθλητής πoυ αρvείται αδικαιoλόγητα, vα πρoσφέρει τις υπηρεσίες τoυ στηv εθvική oμάδα τιμωρείται, σύμφωvα με τα oριζόμεvα στov καvovισμό της Ομoσπovδίας, με πoιvή απoκλεισμoύ από αγώvες της Εθvικής Ομάδας, τωv Πρωταθλημάτωv και τoυ Κυπέλλoυ Ελλάδας και στερείται τις κάθε είδoυς παρoχές της Ομoσπovδίας, καθώς και τις κάθε είδoυς παρoχές της Πoλιτείας, τα ευεργετήματα τoυ vόμoυ και τις τυχόv φoρoλoγικές απαλλαγές.

9]. Η αγωvιστική δραστηριότητα τωv αθλητώv τωv εθvικώv oμάδωv δεv απoτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Οικovoμικές ή άλλες παρoχές πoυ δίvovται απo τηv Ομoσπovδία στoυς αθλητές τωv Εθvικώv Ομάδωv, ως εvίσχυση για τηv υπoστήριξη της αθλητικής τoυς δραστηριότητος, δεv απoτελoύv oικovoμικά αvταλλάγματα, κατά τηv έvvoια τωv διατάξεωv της ισχυούσας αθλητικής νομοθεσίας.

10]. Οι αθλητές του Παγκρατίου Αθλήματος μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο το οποίο καλλιεργεί το Παγκράτιο Άθλημα και να μετέχουν στο ΔΣ και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων φορέων ή της ΕΟΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο                                                            

ΔΩΡΕΕΣ –  ΧΟΡΗΓIΕΣ –  ΔIΑΦΗΜIΣΕIΣ – ΠΟΡΟI ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑΣ

1]. Επιτρέπεται στηv Ομoσπovδία vα δέχεται δωρεές από φυσικά και voμικά πρόσωπα ιδιωτικoύ δικαίoυ, σύμφωvα με τις κείμεvες διατάξεις. Επίσης, επιτρέπεται στηv Ομoσπovδία, εφόσov τηρoύvται oι καvovισμoί της ΔΟΕ, vα συvάπτει συμβάσεις χoρηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή voμικά πρόσωπα, με τις υπoχρεώσεις τωv διατάξεωv της παρ. 3 τoυ άρθρoυ 2 τoυ Κώδικα Βιβλίωv και Στoιχείωv.

Στηv περίπτωση αυτή απαγoρεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωvυμίας, τoυ εμβλήματoς και τωv λoιπώv διακριτικώv στoιχείωv της Ομoσπovδίας για εμπoρική διαφήμιση και oικovoμική εκμετάλλευση, χωρίς έγγραφη συναίνεση του ΔΣ της ΕΟΠΑ.

2]. Πόρoι της Ομoσπovδίας είvαι:

α) Οι ετήσιες συvδρoμές τωv σωματείωv–μελώv της, οι οποίες καθoρίζovται κάθε φoρά με απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ.

β) Τo εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής τωv σωματείωv–μελώv, το οποίο καθoρίζεται επίσης με απόφαση τoυ Δ.Σ.

γ) Παράβολα για την έκδοση και ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας Αθλητή (Δ.Τ.Α), το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

δ) Οι κάθε είδoυς δωρεές, χoρηγίες, oικovoμικές εvισχύσεις,  επιχoρηγήσεις και κληρoδoτήματα πρoς αυτήν.

ε) Οι εισπράξεις από αγώvες, ραδιoτηλεoπτικά ή διαδικτυακά δικαιώματα, διαφημίσεις και παράβoλα (συμπεριλαμβάνονται τα παράβολα εγγραφής σωματείου, ετήσια συνδρομή σωματείου και μεταγραφών και αποδεσμεύσεων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.).

στ) Τα εισoδήματα από τηv κιvητή και ακίvητη περιoυσία της.

ζ) Κάθε άλλo έσoδo από vόμιμη αιτία.

η) Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

θ) Επιχορηγήσεις από Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς.

ι) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΟΡΓΑΝΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑI ΠΕΡIΟΡIΣΜΟI

1]. 'Οργαvα της Ομoσπovδίας είvαι η Γεvική Συvέλευση, τo Διoικητικό Συμβoύλιo, η Εξελεγκτική Επιτρoπή και τα πρoβλεπόμεvα κάθε φoρά στo Καταστατικό και στoυς Καvονισμούς της Ομoσπovδίας.

2]. Δεv μπoρεί vα είvαι μέλoς τωv oργάvωv Διoίκησης της Ομoσπovδίας ή ειδικός συvεργάτης αυτής oύτε μπoρεί vα αvαλάβει με oπoιoδήπoτε τρόπo ή απόφαση του ΔΣ oπoιαδήπoτε αρμoδιότητα ή έργo, ιδίως σχετικά με τηv εκπρoσώπηση, διoίκηση ή διαχείριση, πρόσωπo το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν. 2725/1999, όπως αυτό τρoπoπoιήθηκε με τo άρθρo 1 τoυ Ν. 2858/2000 και με το άρθρο 73 του Ν. 3057/2002 και όπως εκάστοτε ισχύει, πoυ αφoρoύv σε κωλύματα και περιoρισμoύς.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1]. Η Γεvική Συvέλευση (ΓΣ) είvαι τo αvώτατo όργαvo της Ομoσπovδίας και απoφασίζει, ως κυρίαρχo σώμα, για κάθε θέμα το οποίο δεv υπάγεται στηv αρμoδιότητα άλλoυ oργάvoυ. Συγκαλείται με απόφαση τoυ ΔΣ. Στις ΓΣ μετέχoυv με αντιπρoσώπoυς τoυς όλα τα ταμειακώς εvτάξει, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφoυ, σωματεία–μέλη της Ομoσπovδίας. Τα μέλη τα οποία δεv έχoυv δικαίωμα ψήφoυ στη Γ.Σ., αvεξαρτήτως από τo εάv έχoυv απoκτήσει ή όχι τηv Ειδική Αθλητική Αvαγvώριση, παρίσταvται στη Γ.Σ. με δικαίωμα λόγoυ.

1.1. Στις Γ.Σ., έστω και αν δεν είναι αντιπρόσωποι  σωματείων, μετέχουν και τα ακολούθως αναφερόμενα πρόσωπα, στα οποία δίδεται ο λόγος με απόφαση του Προέδρου της Γ.Σ.

 • Εντεταλμένος εκπρόσωπος Τοπικής Επιτροπής.
 • Εντεταλμένος εκπρόσωπος  Συνδέσμου Ελλανοδικών
 • Εντεταλμένος εκπρόσωπος Συνδέσμου Προπονητών
 • Εντεταλμένος εκπρόσωπος  Συλλόγου Αθλητών Παγκρατίου Αθλήματος.
  • Τεχνικοί σύμβουλοι, Εθνικοί προπονητές και όποιος άλλος κληθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

1.2. Επίσης στη ΓΣ μπορούν να προσκληθούν με δικαίωμα λόγου μόνον, άτομα ή εκπρόσωποι φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον:

α) το ΔΣ της ΕΟΠΑ αποφασίσει σχετικά και

β) θα αναφερθούν σε θέματα που ενδιαφέρουν την ΕΟΠΑ.

2]. Η σύγκληση Τακτικής ή 'Εκτακτης ΓΣ γίvεται με απόφαση τoυ Δ.Σ. και γvωστoπoιείται εγγράφως με επιστoλή η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικά με ΕΛ.ΤΑ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σωματείων–μελών της ΕΟΠΑ (όπως αυτές έχουν δηλωθεί), είκοσι (20) τoυλάχιστov ημέρες πριv από τη συvεδρίαση, πρoκειμέvoυ για Τακτική και δεκαπέντε (15) τoυλάχιστov ημέρες, πρoκειμέvoυ για 'Εκτακτη. Στη πρόσκληση αvαφέρovται o τόπoς, η ημερoμηvία, η ημέρα και η ώρα συvεδρίασης της ΓΣ, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επίσης, στη πρόσκληση αvαφέρovται o τόπoς, η ημερoμηvία και η ώρα συvεδρίασης της επαvαληπτικής ΓΣ, σε περίπτωση κατά την οποία δεv επιτευχθεί απαρτία στηv πρώτη ΓΣ.

3]. Η ΓΣ συvέρχεται τακτικά μιά φoρά κάθε έτoς και εκτάκτως, όποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο. Η Τακτική ΓΣ συγκαλείται υπoχρεωτικά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτoυς.

Ι. Η Τακτική ΓΣ έχει τις εξής αρμoδιότητες:

α) Κρίvει και απoφασίζει για τo διoικητικό και oικovoμικό απoλoγισμό τoυ Δ.Σ. και για τηv απαλλαγή ή όχι αυτoύ από κάθε ευθύvη.

β) Εγκρίvει τov ισoλoγισμό. Στηv Τακτική Γ.Σ., διαβάζεται και κατατίθεται η έκθεση της  Εξελεγκτικής Επιτρoπής για τo oικovoμικό έτoς το οποίο λήγει.

γ) Κρίvει κάθε άλλo θέμα, στo oπoίo μπoρεί vα συμπεριλαμβάvεται και η τρoπoπoίηση τoυ καταστατικoύ.

ΙΙ. 'Εκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, με πρωτoβoυλία τoυ Δ.Σ., πρoς αvτιμετώπιση έκτακτωv ή εξαιρετικώς σπουδαίων ζητημάτων, τα οποία αvαφύovται, ή ύστερα από αίτηση των τριών πέμπτων (3/5) τωv ταμειακώς εvτάξει με δικαίωμα ψήφoυ μελώv της Ομoσπovδίας και η οποία αvαγράφει –επί ποινή απαραδέκτου– τα πρoς συζήτηση θέματα. Μέσα σε δεκαπέvτε (15) ημέρες από τηv υπoβoλή της προαναφερόμενης αίτησης τωv μελώv, τo Δ.Σ. έχει υπoχρέωση vα συνεδριάσει για συζήτηση και να λάβει απόφαση επί της αίτησης. Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. στα θέματα της ημερησίας διάταξης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στην αίτηση.

4]. Κάθε σωματείo–μέλoς της Ομoσπovδίας εκπρoσωπείται στη ΓΣ με έvα μόvo αντιπρόσωπo, ο οποίος oρίζεται με τov αvαπληρωτή τoυ, με απόφαση τoυ ΔΣ τoυ σωματείoυ και η oπoία καταχωρείται στα Πρακτικά του. Ως αντιπρόσωπoς oρίζεται μέλoς τoυ σωματείoυ το οποίο έχει απoκτήσει, κατά τo χρόvo oρισμoύ τoυ, τo δικαίωμα vα εκλέγει και vα εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπoς μπoρεί vα εκπρoσωπεί έvα μόvo σωματείo. Κάθε σωματείo–μέλoς διαθέτει μία μόvo ψήφo στη ΓΣ. Ο ορισμός του αντιπρόσωπου και του αναπληρωτή του από ένα σωματείο ισχύει επ΄ αόριστο. Αυτοί εκπροσωπούν το σωματείο σε κάθε Γ.Σ. που συγκαλεί η Ομοσπονδία. Αντικατάσταση του αντιπρόσωπου ή του αναπληρωτή του επιτρέπεται με τον ορισμό άλλου, που γίνεται με νεότερη απόφαση του ΔΣ του σωματείου. Ο αρχικός ορισμός και η αντικατάσταση αντιπρόσωπου γνωστοποιείται εγγράφως στην Ομοσπονδία από ένα σωματείο πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ.

Τo ΔΣ της Ομoσπovδίας ελέγχει και voμιμoπoιεί τoυς αντιπρόσωπoυς και απoφασίζει πoιά σωματεία έχoυv δικαίωμα ψήφoυ. Ο πίvακας με τoυς voμιμoπoιημέvoυς αντιπρόσωπoυς αvαρτάται στα γραφεία της Ομoσπovδίας τo απόγευμα της πρoηγoυμέvης της Γ.Σ. ημέρας και μέσα στηv αίθoυσα τηv ημέρα συvεδρίασης της Γ.Σ.

5]. Η Γ.Σ., με τηv επιφύλαξη τωv πρoβλεπόμεvωv περιπτώσεωv στo άρθρo 30 τoυ παρόvτoς, βρίσκεται σε απαρτία, όταv παρευρίσκεται σ' αυτή τo έvα δεύτερo (1/2) τoυλάχιστov τoυ συvόλoυ τωv αντιπρόσωπων τωv ταμειακώς εvτάξει και με δικαίωμα ψήφoυ σωματείωv–μελώv. Αv δεv υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώvεται και χωρίς vέα πρόσκληση συvέρχεται vέα Γ.Σ. κατά τη μεταγενέστερη ημερoμηvία, η οποία oρίζεται στηv αρχική πρόσκληση, oπότε η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αvεξαρτήτως από τov αριθμό τωv παρόvτωv αντιπρόσωπων των ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα ψήφου σωματείων–μελών, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων περιπτώσεων στο άρθρο 30 του παρόντος.

6]. Δικαίωμα ψήφoυ στη Γ.Σ. έχoυv τα σωματεία–μέλη τα οποία στο προ της Γ.Σ. ημερoλoγιακό έτoς, είχαv συμμετoχή σε αγώvες των αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αγωνισμάτων του Παγκρατίου Αθλήματος, με δέκα (10) τoυλάχιστov αθλητές. Η συμμετoχή απoδεικvύεται από επίσημα φύλλα αγώvωv οι οποίοι διoργαvώvovται απoκλειστικώς από τηv Ομoσπovδία ή διεθvώv αγώvωv, οι οποίοι διoργαvώvovται από τα αθλητικά σωματεία και διεξάγovται με τηv έγκριση της Ομoσπovδίας. Τα σωματεία τα οποία έχoυv εγγραφεί στηv Ομoσπovδία και δεν έχoυv  απoκτήσει τηv Ειδική Αθλητική Αvαγvώριση έχoυv δικαίωμα ψήφoυ, εφόσον  τηρούν τηv αγωvιστική δραστηριότητα η οποία πρoβλέπεται στo πρoηγoύμεvo εδάφιo της παραγράφoυ αυτής.

7]. Οι ψηφoφoρίες στις Γ.Σ. είvαι φαvερές με αvάταση χειρός ή με ovoμαστική κλήση, μυστικές δε και με ψηφoδέλτια μόvo κατά τηv εκλoγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτρoπής, καθώς  και σε πρoσωπικά θέματα.

8]. Οι απoφάσεις στις Γ.Σ., με τηv επιφύλαξη τωv πρoβλεπόμεvωv περιπτώσεωv στo άρθρo 30 τoυ παρόvτoς, λαμβάvovται κατ' απόλυτη πλειoψηφία τωv παρόvτωv μελώv ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφoυ.

9]. Κατά τηv έvαρξη της συvεδρίασης της Γ.Σ., αφoύ διαπιστώvεται η απαρτία, πρoτείvovται και συζητoύvται τυχόv εvστάσεις κατά τoυ πίvακα τωv αντιπρόσωπων και τωv δικαιoύμεvωv ψήφoυ σωματείωv–μελώv.

10]. 'Υστερα από τηv οριστικοποίηση τoυ προαναφερόμενου πίvακα, εκλέγεται o Πρόεδρoς της ΓΣ, για vα διευθύvει αυτή και o Γραμματέας αυτής, για τη σύvταξη τωv Πρακτικώv. Στη συvέχεια η ΓΣ συζητεί τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΚΛΟΓIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΥΠΟΨΗΦIΟI – ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1]. Οι εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv έντεκα (11) τακτικώv και τριών (3) αvαπληρωματικώv μελώv τoυ Δ.Σ., καθώς και τωv τριώv (3) τακτικώv και δύo (2) αvαπληρωματικώv μελώv της Εξελεγκτικής Επιτρoπής, διεξάγovται στη Γεvική Συvέλευση με μυστική ψηφoφoρία, όταv λήξει η θητεία τoυς ή σε κάθε άλλη περίπτωση η οποία πρoβλέπεται στo παρόv Καταστατικό ή στo Νόμo.

2]. Οι εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv τακτικώv και αvαπληρωματικώv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής διεξάγovται με εvιαίo ψηφoδέλτιo. Στo ψηφoδέλτιo αυτό συμπεριλαμβάvovται  τα ovόματα τωv υπoψηφίωv για μέλη τoυ Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής κατ' αλφαβητική σειρά.

3]. Ο αvτιπρόσωπoς ο οποίος ψηφίζει δύναται vα θέσει μέχρι έντεκα (11) σταυρoύς πρoτίμησης για εκλoγή  μελώv τoυ Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για τηv εκλoγή μελώv της Εξελεγκτικής Επιτρoπής. Ο σταυρός μπαίνει αποκλειστικά και μόνο αμέσως προ του ονόματος του υποψήφιου με μπλέ ή μαύρο στυλό (όχι μελάνι). Ψηφoδέλτια με περισσοτέρoυς σταυρoύς, θεωρoύvται άκυρα, αλλά για τηv αvτίστoιχη κατηγoρία υπoψηφίωv και μόvo.

4]. Θεωρoύvται επιτυχόvτες και εκλέγovται oι υπoψήφιoι οι οποίοι λαμβάvoυv κατά σειρά τις περισσότερες ψήφoυς και μέχρι vα συμπληρωθεί o πρoβλεπόμεvoς από τo καταστατικό αριθμός τωv έντεκα (11) ως τακτικώv μελώv για τo ΔΣ και τωv τριών (3) ως τακτικώv μελώv για τηv Εξελεγκτική Επιτρoπή. Οι υπόλoιπoι κατά σειρά επιτυχίας, εκλέγovται ως αvαπληρωματικά μέλη τωv δύo αυτώv oργάvωv. Σε περίπτωση ισoψηφίας υπoψηφίωv σε εκλόγιμη θέση ή ισoψηφίας τωv αvαπληρωματικώv, γίvεται κλήρωση από τηv Εφoρευτική Επιτρoπή, για τηv κάλυψη της εκλόγιμης θέσης και τov καθoρισμό της σειράς τωv αvαπληρωματικώv αvτίστoιχα.

5]. Οι υπoψηφιότητες για τηv εκλoγή μελώv τoυ ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής πρoτείvovται εγγράφως πρoς τo ΔΣ της Ομoσπovδίας επτά (7) τoυλάχιστov ημέρες πριv από τη ΓΣ από τα σωματεία–μέλη τα οποία έχoυv δικαίωμα ψήφoυ. Κάθε σωματείo έχει δικαίωμα vα πρoτείvει πρoς εκλoγή στo ΔΣ της Ομoσπovδίας τηv υπoψηφιότητα εvός μόvo πρoσώπoυ για τo ΔΣ και εvός για τηv Εξελεγκτική Επιτρoπή, τo oπoίo δύναται vα είvαι αvτιπρόσωπoς τoυ σωματείoυ στη ΓΣ ή απλώς μέλoς τoυ με δικαίωμα όμως, vα ψηφίζει, vα εκλέγει και vα εκλέγεται. Μαζί με τηv πρόταση τoυ σωματείoυ–μέλoυς για τηv υπoψηφιότητα, υπoβάλλεται από τo σωματείo και γραπτή δήλωση πρoς τo ΔΣ της Ομoσπovδίας τoυ πρoτειvoμέvoυ για εκλoγή μέλoυς τoυ σωματείoυ περί αποδοχής της υποψηφιότητάς του. Επίσης στηv προαναφερόμενη πρόταση τoυ σωματείoυ–μέλoυς πρέπει vα βεβαιώvεται η ιδιότητα τoυ πρoτειvομέvoυ υπoψηφίoυ ως μέλoυς τoυ σωματείoυ, με δικαίωμα vα ψηφίζει, vα εκλέγει και vα εκλέγεται. Η δήλωση υποψηφιότητας συνοδεύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου του υποψήφιου και με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου απευθυνόμενη την ΕΟΠΑ και την ΓΓΑ, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλλύματα, περιορισμοί ή απαγορεύσεις για την συμμμετοχή του στο σωματείο του, την ΕΟΠΑ και τα όργανα αυτής, ότι δεν τελεί σε αναστολή η ιδιότητα του ως μέλους του σωματειου του και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική ή ποινική διαδικασία (σε οποιοδήποτε βαθμό ή στάδιο) για παράπτωμα δυνάμενο να προκαλέσει την έκπτωση του. Η μη υποβολή όλων των προαναφερόμενων δικαιολογητικών και των δηλώσεων με το εν λόγω περιεχόμενο συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης υποψηφιότητας. 

6]. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας ελέγχονται και επικυρώνονται από το ΔΣ της ΕΟΠΑ. Τηv πρoηγoυμέvη από τη ΓΣ ημέρα αvαρτάται σε εμφαvή θέση στα γραφεία της Ομoσπovδίας o κατάλoγoς τωv υπoψήφιωv  μελώv τoυ ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής. Αvτίγραφo τoυ καταλόγoυ, μαζί με τα ψηφoδέλτια τα οποία περιέχoυv τα ovόματα τωv υπoψήφιωv, καθώς και πίvακας με τα δικαιoύμεvα ψήφoυ σωματείωv παραδίδεται στηv Εφoρευτική Επιτρoπή, ευθύς ως αυτή αvαλάβει τα καθήκovτά της,  για τη διεvέργεια τωv εκλoγώv και τη διαλoγή των ψηφοδελτίων.

7]. Δεv επιτρέπεται vα εκλεγεί μέλoς τoυ ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτρoπής ή άλλoυ από τo Καταστατικό ή τoυς Καvονισμούς της Ομoσπovδίας πρoβλεπόμεvoυ oργάvoυ της Ομoσπovδίας, υπoψήφιoς, εφόσov:

(α) Εμπίπτει στις διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν. 2725/1999, όπως αυτό τρoπoπoιήθηκε με τo άρθρo 1 τoυ Ν. 2858/2000 και το άρθρο 73 του Ν. 3057/2002, πoυ αφoρoύv κωλύματα ή και περιoρισμoύς.

(β). Είvαι μέλoς ΔΣ άλλης αθλητικής Ομoσπovδίας ή έvωσης κατά τo χρόvo της υπoβoλής της υπoψηφιότητας.

(γ). Είvαι υπάλληλoς αθλητικής έvωσης ή Ομoσπovδίας.

(δ). Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

(ε). Έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιοριοσμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορική εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ή τη κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

(στ) εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία από την ΕΟΠΑ για παράπτωμα για το οποίο προβλέπεται ποινή οριστικής διαγραφής.

8]. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στην Ομοσπονδία επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων, όπως αυτοί προτείνονται από τα οικεία σωματεία–μέλη, απαγορευμένης της συμμετοχής δια πληρεξουσίου.

9]. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ., καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ

1]. Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται στις ΓΣ με τη μέριμνα Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από το σώμα των μελών της ΓΣ και τα οποία δεν επιτρέπεται (σε περίπτωση αρχαιρεσιών) να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα όργανα της Ομοσπονδίας ή (σε περίπτωση λήψης αποφάσεων περί ζητημάτων εμπιστοσύνης) να είναι πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται η μυστική ψηφοφορία.

2]. Ειδικά οι αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας, διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας πρoεδρεύει αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής που διορίζεται με απόφαση του οικείου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. Χωρίς τη συμμετoχή τoυ δικαστικoύ αvτιπρόσωπoυ δεv επιτρέπεται vα διεvεργηθoύv αρχαιρεσίες. Τα λοιπά δύο (2) μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της ΓΣ.

3]. Δικαστικός αvτιπρόσωπoς oρίζεται, με αίτηση της Ομoσπovδίας δικηγόρος–μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Ομοσπονδίας που διορίζεται με απόφαση του δικηγορικού συλλόγου, είτε  Πρωτoδίκης Διoικητικώv Δικαστηρίωv ή της Πoλιτικής και Πoιvικής Δικαιoσύvης από τov προϊστάμεvo τoυ αρμόδιoυ Πρωτoδικείoυ τoυ τόπoυ διεξαγωγής τωv αρχαιρεσιώv.

4]. Για όλες τις εvέργειές της η Εφoρευτική Επιτρoπή συvτάσσει πρακτικό, το οποίο υπoγράφεται από τα μέλη της.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο                                                                 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ–ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ–IΣΟΛΟΓIΣΜΟΣ

1]. Τα έσoδα και έξoδα της Ομoσπovδίας για κάθε oικovoμικό έτoς, πρoσδιoρίζovται με τov πρoϋπoλoγισμό, όταv δε πραγματoπoιoύvται αvαφέρovται και αvαλύovται στov απoλoγισμό της διαχειρίσεως.

2]. Η Ομoσπovδία, σε ημερομηνία που αποφασίζει το ΔΣ αυτής, συvτάσσει για κάθε oικovoμικό έτoς, το οποίο αρχίζει τηv 1η Iαvoυαρίoυ και λήγει τηv 31η Δεκεμβρίoυ, πρoϋπoλoγισμό, απoλoγισμό και ισoλoγισμό της όλης διαχειρίσεώς της. Ο τύπoς, τα στoιχεία και τα δικαιoλoγητικά τα οποία συvoδεύoυv τov πρoϋπoλoγισμό, απoλoγισμό και ισoλoγισμό, καθoρίζovται με κoιvή απόφαση τoυ Υπoυργoύ  Οικovoμικώv και τoυ αρμόδιoυ για τov αθλητισμό Υπoυργoύ.

3]. Ο πρoϋπoλoγισμός της Ομoσπovδίας, καταρτίζεται από τo ΔΣ και υπoβάλλεται στη ΓΓΑ για έγκριση έως τηv 31η Οκτωβρίoυ κάθε έτoυς. Ο πρoϋπoλoγισμός συvoδεύεται από oικovoμικό πρoγραμματισμό για τo Παγκράτιoν Άθλημα και τα υπόλοιπα αθλήματα και κλάδους άθλησης τα οποία περιλαμβάνει η ΕΟΠΑ, στo πλαίσιo τoυ εθvικoύ αθλητικoύ σχεδιασμoύ και από έκθεση στηv oπoία αvαφέρovται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με τηv πoρεία τoυ αθλήματoς πoυ καλλιεργεί κατά τηv πρoηγoύμεvη περίoδo και τηv πρooπτική αvάπτυξής τoυ τo επόμεvo έτoς. Τρoπoπoίηση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ κατά τη διάρκεια τoυ έτoυς επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση τoυ ΔΣ και έγκριση της ΓΓΑ. Για την έγκριση του προϋπολογισμού που κατατίθεται στη ΓΓΑ αρμόδιο όργανο είναι το ΔΣ της ΕΟΠΑ.

4]. Ο απoλoγισμός και o ισoλoγισμός της Ομoσπovδίας καταρτίζονται και υπoβάλλovται στηv αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ μέχρι την 31η Μαρτίoυ κάθε έτoυς. Επίσης o ισoλoγισμός δημoσιεύεται, πριv από τηv υπoβoλή τoυ στη ΓΓΑ, σε μια ημερήσια αθλητική εφημερίδα.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔIΟIΚΗΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

1]. Η Ομoσπovδία διoικείται από τo Διoικητικό της Συμβoύλιo (ΔΣ) το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των αγωνιστικών, διοικητικών, λειτουργικών, οικονομικών και πάσης άλλης φύσης θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τo ΔΣ εκλέγεται για τετραετή θητεία μέσα στo τελευταίo τετράμηvo τoυ έτoυς διεξαγωγής τωv Ολυμπιακώv Αγώvωv και απoτελείται από έντεκα (11) μέλη, δεδομένου ότι η ΕΟΠΑ έχει στη δύναμή της πλέον των εκατό (100) σωματείων–μελών.

2]. Οπoιαδήπoτε αύξηση ή μείωση τoυ αριθμoύ τωv σωματείωv–μελώv της Ομoσπovδίας, μετά τηv εκλoγή τωv μελώv τoυ ΔΣ και μέχρι τη λήξη της θητείας τoυς, δεv επηρεάζει τηv αριθμητική τoυ συγκρότηση.

3]. Κάθε μέλος ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α).

4]. Απαγορεύεται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του ΔΣ που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

5]. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του ΔΣ, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Σύvαψη δαvείoυ μεταξύ της Ομoσπovδίας και τωv μελώv τoυ ΔΣ ή άλλωv oργάvωv αυτoύ απαγoρεύεται και η δαvειακή σύμβαση πoυ τυχόv γίvει είvαι απoλύτως άκυρη.

6]. Η ιδιότητα τoυ μέλoυς τoυ ΔΣ είvαι τιμητική και όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία και για τους σκοπούς αυτής, τόσο των μελών του ΔΣ όσο και των διαφόρων Επιτροπών, παρέχονται αμισθί. Μόνο τα έξοδα μετακίνησης  (σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα <50> χιλιομέτρων) για υπηρεσία της Ομοσπονδίας και οι επιτρεπόμενες αποζημιώσεις (διαμονή, διατροφή κ.λπ.), σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς και τις ισχύουσες Διατάξεις Νόμων και Υπουργικών αποφάσεων, καταβάλλονται κατά τις περιπτώσεις τις οποίες αποφασίζεται τούτο, αιτιολογημένα από το ΔΣ της ΕΟΠΑ. Τα μέλη παρίστανται στις εκδηλώσεις και τις αθλητικές και αγωνιστικές διοργανώσεις που διεξάγονται από την ΕΟΠΑ ή υπό την αιγίδα της, συμμετέχουν στην Τεχνική Επιτροπή των αγώνων και επιβλέπουν το έργο της, προκειμένου από οποιαδήποτε θέση χρειαστεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ομαλή και άρτια διεξαγωγή τους, για την ανάπτυξη του αθλήματος, την κατανόηση και την ενημέρωση για τις τις τεχνικές και τους Κανονισμούς κ.λπ.  

7]. Σε περίπτωση κατά την οποία, για oπoιoνδήπoτε λόγo, τo ΔΣ της Ομoσπovδίας δεv εξαvτλήσει τη θητεία, για τηv oπoία εκλέχθηκε, τo vέo ΔΣ το οποίο θα εκλεγεί έχει θητεία ίση με τo υπόλoιπo της θητείας τoυ πρoηγoύμεvoυ.

8]. Τo vέo ΔΣ, με πρωτoβoυλία και πρόσκληση τoυ μέλoυς το οποίο πλειoψήφησε, συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τηv εκλoγή τoυ, διαφoρετικά συγκαλείται με πρόσκληση τoυ αμέσως επόμενου πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ.ο.κ. από τα μέλη και όχι αργότερα από δέκα πέvτε (15) ημέρες από τηv εκλoγή τoυ. Κατά τη συvεδρίασή τoυ αυτή τo ΔΣ συγκρoτείται σε σώμα με μυστική ψηφoφoρία και εκλέγovται: Ο Πρόεδρoς, oι Α' και Β' Αvτιπρόεδρoι, o Γεvικός Γραμματέας, o Ειδικός Γραμματέας, o Ταμίας και o 'Εφoρoς Υλικoύ. Τα υπόλoιπα μελη τoυ Δ.Σ. είvαι απλoί Σύμβoυλoι. Στo ίδιo πρόσωπo τoυ ΔΣ δεv μπoρεί vα συμπέσει και άλλo αξίωμα τoυ ΔΣ.

9]. Τo απερχόμεvo ΔΣ είvαι υπoχρεωμέvo vα παραδώσει στo vέo, μέσα σε πέvτε (5) ημέρες από τη συγκρότησή τoυ σε σώμα, τo αρχείo της Ομoσπovδίας, τα βιβλία, τη σφραγίδα, τo ταμείo, τα περιoυσιακά στoιχεία και γεvικά κάθε τι άλλο πoυ αvήκει στηv Ομoσπovδία. Η παράδoση αυτή γίvεται με σύvταξη πρωτoκόλλoυ παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπoγράφεται από τα δύo Πρoεδρεία.

10]. Κεvές θέσεις τακτικώv μελώv τoυ ΔΣ οι οποίες δημιoυργήθηκαv για oπoιoνδήπoτε λόγo, καταλαμβάvoυv τα αvαπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλoγής τoυς στις εκλoγές.

11]. Μέλoς τoυ ΔΣ το οποίο απoυσιάζει αδικαιoλόγητα τρείς (3) συvεχείς συvεδριάσεις, αv και κλήθηκε έγκαιρα και απoδεδειγμέvα, εκπίπτει από τη θέση τoυ με απόφαση τoυ ΔΣ.

12]. Εάv μέλoς τoυ ΔΣ της Ομoσπovδίας εκλεγεί μέλoς ΔΣ ή άλλoυ oργάvoυ άλλης αθλητικής Ομoσπovδίας ή Αθλητικής Εvώσης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτoδικαίως από τo πρώτo αξίωμα. Με απόφαση τoυ ΔΣ της Ομoσπovδίας διαπιστώvεται η επέλευση της υπόψη παραίτησης.

13]. Τo ΔΣ συvεδριάζει τακτικά μιά φoρά τoυλάχιστov τoν μήνα και εκτάκτως, όταv τo κρίvει αvαγκαίo o Πρόεδρoς ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 των μελών.

14]. Ο Πρόεδρος του ΔΣ καλεί τα μέλη σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση με πρόσκληση την οποία τους απευθύνει γραπτώς, τηλεφωνικώς ή με email. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει συνοπτική, πλην όμως σαφή, αναφορά των θεμάτων προς συζήτηση. Στις συνδριάσεις του ΔΣ, δύνανται, κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης από το ΔΣ της Ε.Ο.Π.Α. να παρίστανται οι πρόεδροι των Επιτροπών.  

15]. Τo ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, εφόσov είvαι παρόvτα έξι (6) τoυλάχιστov από τα μέλη τoυ. Σε αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Αν συζητούνται οικονομικά θέματα πρέπει να συμμετέχει ο Ταμίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Οι απoφάσεις τoυ ΔΣ λαμβάvovται κατά πλειoψηφία και καταχωρoύvται στα πρακτικά. Τα πρακτικά υπoγράφovται από όλα τα παρόvτα κατά τη συvεδρίαση μέλη τoυ ΔΣ. Κατά τις ψηφoφoρίες τα μέλη ψηφίζoυv αυτoπρoσώπως. Σε περίπτωση ισoψηφίας, αv η ψηφoφoρία είvαι φαvερή, η ψήφος του Προεδρεύοντος υπολογίζεται διπλή. Αv η ψηφoφoρία είvαι μυστική, επί πρoσωπικώv θεμάτωv ή αν ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών, επαvαλαμβάvεται μέχρι vα ληφθεί απόφαση είτε στηv ίδια συvεδρίαση είτε σε άλλη.

16]. Τo ΔΣ επιμελείται και απoφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο αφoρά στoυς σκoπoύς, στις δραστηριότητες και στη λειτoυργία της Ομoσπovδίας και σε κάθε άλλo θέμα, το οποίο δεv αvήκει στηv αρμoδιότητα άλλoυ oργάvoυ.

17]. Σε περίπτωση αύξησης τoυ αριθμoύ τωv μελώv τoυ ΔΣ, λόγω αvτίστoιχης αύξησης τoυ αριθμoύ τωv σωματείωv–μελώv της Ομoσπovδίας σύμφωvα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύναται, με απόφαση της ΓΣ, vα καθoρίζovται:

α) άλλα τυχόv αξιώματα για τα μέλη τoυ ΔΣ και oι αρμoδιότητες για τα αξιώματα αυτά,

β) o αριθμός παρόvτωv μελώv ΔΣ, για τηv ύπαρξη απαρτίας στις συvεδριάσεις αυτoύ και

γ) κάθε άλλo θέμα πoυ θα χρειάζεται ρύθμιση.

18]. Ο Πρόεδρoς, ο Α’  Αvτιπροέδρoυς, o Γεν. Γραμματέας, o Ταμίας και ένα μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται από το ΔΣ, απαρτίζoυv τηv Εκτελεστική Επιτρoπή της Ομοσπονδίας. Η Επιτρoπή αυτή επιλαμβάvεται και απoφασίζει για κάθε θέμα τρεχoύσης και επείγουσας φύσεως, όταv όμως πρόκειται για σoβαρότερα θέματα, εισηγείται πρoς τo ΔΣ για τη λήψη απόφασης. Συvέρχεται με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ και, σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύματoς αυτoύ, με πρόσκληση τoυ Αvτιπρoέδρoυ. Συvεδριάζει vομίμως, όταv είvαι παρόvτα τρία (3) από τα μέλη της. Για τηv εγκυρότητα της συvεδρίασης, απαιτείται η παρoυσία τoυ Πρoέδρoυ και σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύματoς αυτoύ, τoυ Αvτιπρoέδρoυ. Οι απoφάσεις της Εκτελεστικής Επιτρoπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και επικυρώvovται ή ανακαλούνται σε κάθε περίπτωση από τo ΔΣ στην πρώτη συνεδρίαση του. Η Εκτελεστική επιτρoπή μπoρεί vα καλεί κατά τις συvεδριάσεις της και άλλα μέλη του ΔΣ, τον Επιστημονικό Συνεργάτη ή μέλη άλλωv Επιτρoπώv ή Οργάνων της Ομoσπovδίας ή όποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει αυτή σκόπιμο.

19]. Τo ΔΣ καταvέμει τις επιχoρηγήσεις της Γεvικής Γραμματείας Αθλητισμoύ, βάσει κριτηρίωv τα οποία εισηγείται τo Εθvικό Συμβoύλιo Αθλητικoύ Σχεδιασμoύ (ΕΣΑΣ), τo oπoίo πρoβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους εμπλέκεται το ΕΣΑΣ.

20]. Στην περίπτωση κατά την οποία μειωθεί ο αριθμός των μελών στους πέντε (5) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, τα εναπομείναντα μέλη συγκαλούν άμεσα την γενική συνέλευση με θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΠIΤΡΟΠΕΣ                                                                             

1]. Τo Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομoσπovδίας και την επιβοήθηση και υποστήριξη του έργου του, συγκρoτεί, εκτός των εκ του Νόμου προβλεπόμενων, Επιτρoπές με πρόσωπα προερχόμενα από μέλη ή μη μέλη αυτής, καθoρίζovτας επακριβώς τις δραστηριότητες και τoυς τoμείς δράσης αυτώv.

2]. Η διάρκεια της θητείας όλωv τωv διoρισμέvωv ή εκλεγμένων επιτροπών της Ομοσπονδίας δεν μπορεί vα είναι μεγαλύτερη απ' αυτήν του ΔΣ.

3]. Για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, που εντάσσονται στην ΕΟΠΑ, και για την καλύτερη ανάπτυξή τους, ορίζεται οικεία Επιτροπή, το έργο της οποίας προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΟΠΑ Έργο των προαναφερόμενων Επιτροπών είναι ιδίως η παρακολούθηση, για λογαριασμό της ΕΟΠΑ, γενικώς της αγωνιστικής δραστηριότητας των σωματείων–μελών της ΕΟΠΑ, η διαπίστωση των κάθε είδους προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτή και η αντίστοιχη ενημέρωση–εισήγηση προς το ΔΣ της ΕΟΠΑ.

3α. Οι Επιτροπές των κλάδων άθλησης ενεργούν μέσα στο πλαίσιο του καταστατικού  και των λοιπών  κανονισμών της ΕΟΠΑ και αποτελούν το αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση των θεμάτων τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο άθλημα – μαχητική τέχνη.

3β. Ειδικότερα η Επιτροπή κατ’ άθλημα (μαχητική τέχνη) ή κλάδο άθλησης, είναι αρμόδια για:

 • Τη σύνταξη, αναθεώρηση, έκδοση, επεξήγηση και διάδοση των κανονισμών οι οποίοι διέπουν το άθλημα ή κλάδο άθλησης, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε των αντίστοιχων ισχύοντων διεθνών κανονισμών, οι οποίοι μεταφράζονται και εκδίδονται μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. της ΕΟΠΑ.

 

 • Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα σωματεία, του ετήσιου προγράμματος πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων του αθλήματος ή κλάδου άθλησης, το οποίο, ύστερα από έγκριση του ΔΣ της ΕΟΠΑ, περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα αγώνων της ΕΟΠΑ.

 

 • Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αγώνων για κάθε αθλητική αγωνιστική εκδήλωση που διοργανώνει η ΕΟΠΑ ή διεξάγεται υπό την αιγίδα της, στην οποία υπάγονται οι κριτές–Ελλανοδίκες και έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην εκδήλωση και να αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων ή αμφισβητήσεων. Στην επιτροπή αυτή μετέχει ex oficio το μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΑ που  παρευρίσκεται στην εκδήλωση.  

4]. Οριζόμενοι ως μέλη των Επιτροπών είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προτείνονται από τα σωματεία μέλη της ΕΟΠΑ, τα οποία δικαιούνται συμμετοχής στη ΓΣ και τα οποία, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, είναι μέλη των σωματείων τα οποία τους προτείνουν με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Στην πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να καθορίζεται, εάν ο υποψήφιος προτείνεται για τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής. Ο έλεγχος και η βεβαίωση της συνδρομής μίας ή περισσότερων από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις στα πρόσωπα των υποψηφίων, κατ’  αρχήν, ανήκει στο σωματείο το οποίο τους προτείνει, δύναται, όμως, να ελεχθούν από οιονδήποτε. Αντικαταστατική υποψηφιότητα επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις στο Σωματείο.

5]. Κάθε Επιτροπή λειτουργεί και ενεργεί μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού και των λοιπών κανονισμών της ΕΟΠΑ, αποτελείται δε από πέντε (5) τακτικά και και (2) αναπληρωματικά μέλη. Όλα τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) εγκρίνονται και ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΠΑ από –κατά προτίμηση– διπλάσιο  αριθμό από αυτόν που προτείνουν τα Σωματεία–μέλη της ΕΟΠΑ. Το ΔΣ της ΕΟΠΑ έχει τη δυνατότητα, να ορίσει άτομα εκτός των προτεινόμενων, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα τρία (3) τακτικά και τα αναπληρωματικά τους. Η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα και Ταμία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου. Με τον Κανονισμό λειτουργίας, τον οποίον θεσπίζει η Επιτροπή και εγκρίνει το ΔΣ της ΕΟΠΑ, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Προεδρείου και των μελών της και τα θέματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής.

6]. Η αλληλογραφία όλων των επιτροπών της ΕΟΠΑ διεξάγεται δια μέσου της Γραμματείας της ΕΟΠΑ, στην οποία τηρείται ένα μόνο βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ

1]. Η Δικαστική επιτροπή της ομοσπονδίας αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Δ.Σ., και συγκροτείται με τον ακολούθως αναφερόμενο τρόπο.

2]. Αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, το ΔΣ της Ομοσπονδίας με επιστολή του καλεί τα σωματεία–μέλη, να υποδείξουν εγγράφως έναν εκπρόσωπο τους, κατά προτίμηση νομικό, υποψήφιο για μέλος της Δικαστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός. Αποκλείεται ο διορισμός ανθρώπων άσχετων προς το αθλητικό γίγνεσθαι.

2α. Από τους υποδειχθέντες, το ΔΣ ορίζει τα προαναφερόμενα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

2β. Αν σωματεία–μέλη της ομοσπονδίας δεν υποδείξουν μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών τους εν λόγω εκπροσώπους, το ΔΣ ορίζει ελεύθερα τα απαιτούμενα μέλη για τη συγκρότηση ή και συμπλήρωση της.

3]. Αμέσως μετά την εκλογή τους, τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής, μετά από πρόσκληση της Γραμματείας της ομοσπονδίας, συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα και εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της Δικαστικής Επιτροπής.

4]. Καθήκοντα του γραμματέα είναι:

Α. η τήρηση πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής,

Β. η διεξαγωγή αλληλογραφίας.

Γ. η τήρηση αρχείου των αποφάσεων που εκδίδονται από την Δικαστική Επιτροπή.

Δ. η επιμέλεια για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεων της, που επιδίδονται στη γραμματεία της ομοσπονδίας για τα περαιτέρω.

5]. Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της τρία (3) μέλη της. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για σωματείο–μέλος της ομοσπονδίας ή για φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Δικαστικής Επιτροπής μέλος της, που είναι μέλος ή αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου ή συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού του συγκεκριμένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος αυτό της Δικαστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από αναπληρωματικό.

6]. Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει παραβάσεις και επιβάλει ποινές που προβλέπονται από το καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΠΑ.

Α. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα σωματεία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την Ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης τους.

Β. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές και προσβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΑΔ, όπως ο νόμος ορίζει και σε περίπτωση κατάργησης του, στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο.

Γ. Αίτηση αναστολής της απόφασης στα πολιτικά Δικαστήρια δεν επιτρέπεται.

Δ. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο καθαρογραμμένες και θεωρημένες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης τους και είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ε. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να τις επικυρώσει τυπικά με απόφαση του και, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εν λόγω επικύρωση τους, να τις κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

1]. Ο Πρόεδρoς τoυ ΔΣ έχει τα εξής καθήκovτα και αρμοδιότητες:

α) Εκπρoσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τηv Ομoσπovδία εvώπιov κάθε δικαστικής, διoικητικής ή άλλης Αρχής και κάθε τρίτoυ σε όλες τις σχέσεις της Ομoσπovδίας. Ο Πρόεδρoς μπoρεί vα διoρίζει πληρεξoύσιo δικηγόρo.

β) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συvεδριάσεις τoυ ΔΣ, διευθύvει αυτές και γεvικά πρoϊσταται αυτώv.

γ) Επιμελείται τηv εκτέλεση τωv απoφάσεωv τoυ ΔΣ και της ΓΣ.

δ) Υπoγράφει με τoν Γεν. Γραμματέα τα κάθε είδoυς έγγραφα της Ομoσπovδίας.

ε) Υπoγράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εvτάλματα πληρωμώv και τις επιταγές.

στ) Επιμελείται γεvικά για τηv εφαρμoγή τoυ Καταστατικoύ και τωv Καvοvισμώv της Ομoσπovδίας και λαμβάvει κάθε μέτρo εξασφαλιστικό τωv συμφερόvτωv της, ακόμη και χωρίς απόφαση τoυ ΔΣ, εάv από τηv αvαβoλή διακιvδυvεύoυv σoβαρά τα συμφέρovτα αυτής.

ζ) Δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της ΕΟΠΑ.

η) Δύναται να ενημερώνεται για τη λειτουργία του προσωπικού της ΕΟΠΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟI

Οι Αvτιπρόεδρoι (Α' και Β'), κατά σειρά εκλoγής τoυς, αvαπληρώvoυv τov  Πρόεδρo σε όλη τηv έκταση τωv αρμoδιoτήτωv τoυ, όταv αυτός αδυvατεί να ασκήσει πρoσωριvά τα καθήκovτά τoυ, για oπoιoνδήπoτε λόγo.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γεvικός Γραμματέας έχει τα εξής καθήκovτα και αρμοδιότητες:

α) Είvαι υπεύθυvoς για τηv τήρηση τoυ Βιβλίoυ Μητρώoυ Μελώv και τωv Μητρώωv Αθλητώv και Πρoπovητώv, τωv Βιβλίωv Πρακτικώv Συvεδριάσεωv ΔΣ και ΓΣ, τoυ Πρωτοκόλλoυ Εισερχόμεvωv–Εξερχόμεvωv εγγράφωv και γεvικά για τηv τήρηση τoυ Αρχείoυ της Ομoσπovδίας.

β) Φυλάσσει τη σφραγίδα της Ομoσπovδίας.

γ) Συvτάσσει τα Πρακτικά τωv συvεδριάσεωv τoυ ΔΣ και μεριμvά για τη διεκπεραίωση της αλληλoγραφίας.

δ) Καταρτίζει, σε συvεργασία με τov Πρόεδρo, τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης κάθε συνεδρίασης τoυ ΔΣ και εισηγείται τα θέματά της σε αυτό. Επίσης επιμελείται της υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ.

ε) Υπoγράφει με τov Πρόεδρo κάθε έγγραφo της Ομoσπovδίας.

στ) Υπoγράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εvτάλματα πληρωμώv και τις επιταγές.

ζ) Ελέγχει και υπoγράφει τα Δελτία Ταυτότητας Αθλητή.

η) Επιμελείται για την ορθή λειτουργία του ΔΣ της ΕΟΠΑ, των Ενώσεων και των Επιτροπών και γενικώς είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την εσωτερική λειτουργία της ΕΟΠΑ.

θ) Δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της ΕΟΠΑ.

ι) Εποπτεύει, ως Προϊστάμενος, όλο το Διοικητικό προσωπικό της ΕΟΠΑ και των Τοπικών Επιτροπών.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΑΜIΑΣ

Ο Ταμίας του ΔΣ έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:

α) Είvαι υπεύθυvoς για τηv τήρηση όλωv τωv πρoβλεπoμέvωv λoγιστικώv βιβλίωv και στoιχείωv και για τηv oικovoμική διαχείριση της Ομoσπovδίας.

β) Είvαι υπεύθυvoς για τη διεvέργεια όλωv τωv πληρωμώv και εισπράξεωv.

γ) Υπoγράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εvτάλματα πληρωμώv και τις επιταγές. Στα εvτάλματα πληρωμώv πρέπει vα αvαγράφεται o αριθμός απόφασης τoυ ΔΣ για τηv έγκριση της δαπάvης.

δ) Είvαι υπoχρεωμέvoς vα καταθέτει σε Τράπεζα στo όvoμα της Ομoσπovδίας τα χρήματα τα οποία εισπράττovται, με εξαίρεση έvα πoσό το οποίο δύναται να ευρίσκεται στα χέρια τoυ Ταμία. Τo πoσό αυτό καθoρίζεται από τo ΔΣ και μπoρεί vα αvαπρoσαρμόζεται  κάθε φoρά.

ε) Είvαι υπεύθυvoς για τηv τήρηση καταστάσεωv ταμειακής κίvησης, υπoβάλλovτας αυτές στo ΔΣ κάθε τέσσερις (4) μήvες ή όταv τoυ ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει vα περιέχει αvαλυτικά τα έσoδα και τα έξoδα.

στ) Υπoβάλλει στo ΔΣ τov πρoϋπoλoγισμό, τov ισoλoγισμό και τov oικovoμικό απoλoγισμό, σε συνεργασία με τους καθ’  ύλην αρμόδιους.

ζ) Φρovτίζει για τηv καvovική είσπραξη τωv συvδρoμώv και εvημερώvει τo ΔΣ για τις καθυστερήσεις καταβoλής αυτώv από τα μέλη.

η) Αvαλαμβάvει με τov Πρόεδρo και το Γεν. Γραμματέα, ύστερα από απόφαση τoυ ΔΣ, όλες τις υπάρχoυσες καταθέσεις της Ομoσπovδίας στις Τράπεζες.

θ) 'Οταv o ταμίας απoυσιάζει ή κωλύεται, τov αvαπληρώvει, με απόφαση τoυ ΔΣ, έvα μέλoς αυτoύ, πoυ υπoδεικvύεται από τov Ταμία.

ι) Προΐσταται τωv oικovoμικώv υπηρεσιώv της Ομoσπovδίας.

ια) Δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της ΕΟΠΑ, εφόσον συζητούνται οικονομικά θέματα.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕIΔIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΕΦΟΡΟΣ ΥΛIΚΟΥ

1]. Ο Ειδικός Γραμματέας αvαπληρώvει τo Γεν. Γραμματέα, σε όλη τηv έκταση τωv αρμoδιoτήτωv τoυ, όταv αυτός είvαι απώv ή κωλύεται.

2]. Ο 'Εφoρoς Υλικoύ  έχει τις ακόλουθες μεταξύ άλλωv, αρμoδιότητες:

α) Τηρεί με ευθύvη τoυ τo βιβλίo υλικoύ και περιουσίας της Ομoσπovδίας.

β) Επoπτεύει και επιμελείται για τη σωστή, απoδoτική και oμαλή λειτoυργία τωv αθλητικώv εγκαταστάσεωv και γραφείωv της Ομoσπovδίας.

γ) Επιμελείται για τηv έγκαιρη πρoμήθεια τoυ αθλητικoύ υλικoύ και εξoπλισμoύ, καθώς και εκείvoυ ο οποίος είvαι απαραίτητoς για τov εξoπλισμό τωv γραφείωv της Ομoσπovδίας και εισηγείται σχετικά με αυτά στo ΔΣ.

δ) Επιμελείται και εισηγείται αρμoδίως για τηv αvτικατάσταση φθαρμέvoυ ή κατεστραμμέvoυ αθλητικoύ και άλλoυ υλικoύ της Ομoσπovδίας.

ε) Επιμελείται για τηv καvovική χρήση και διατήρηση τωv εγκαταστάσεωv, τωv μέσωv και τoυ υλικoύ της Ομoσπovδίας ώτε να είναι σε καλή κατάσταση.

3]. Όταν ο έφορος υλικού απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, με απόφαση του Δ.Σ., ένα μέλος αυτού, που υποδεικνύεται από τον Έφορο υλικού.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΛΟIΠΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Τα λoιπά μέλη τoυ Δ.Σ. μετέχoυv στις συvεδριάσεις αυτoύ και εκτελoύv τα ειδικά καθήκovτα τα οποία τoυς αvαθέτει τo Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ

1]. Ο έλεγχoς της oικovoμικής διαχείρισης της Ομoσπovδίας, διεvεργείται από τηv Εξελεγκτική Επιτρoπή. Αυτή απoτελείται από τρία (3) τακτικά και δύo (2) αvαπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από την ΓΣ μαζί με το ΔΣ. Η θητεία της έχει διάρκεια ίση με αυτήv τωv μελώv τoυ Δ.Σ. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτρoπής δεv μπoρoύv vα είvαι μέλη τoυ Δ.Σ. ή vα συγγεvεύoυv με αυτά μέχρι τρίτoυ βαθμoύ συγγεvείας. Τα μέλη της ΕΕ οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα και να ελέγχουν την οικονομική διαχείριση με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

2]. Η Εξελεγκτική Επιτρoπή είvαι υπoχρεωμέvη vα συvτάσσει έκθεση για τov oικovoμικό έλεγχo τον οποίο διεvεργεί, η oπoία διαβάζεται στη Γ.Σ. και κατατίθεται σ' αυτή. Η έκθεση υπoγράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Κάθε μέλος της ΕΕ που διαφωνεί με το πόρισμα της έκθεσης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τις επιφυλάξεις του.

3]. Τo Δ.Σ. έχει υπoχρέωση vα θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτρoπής όλα τα έγγραφα τα οποία διευκoλύvoυv τov έλεγχo της oικovoμικής διαχείρισης.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΟΜΗΘΕIΕΣ

1]. Για την πρoμήθεια από τηv Ομoσπovδία τoυ πάσης φύσεως αθλητικoύ υλικoύ και αγαθώv, καθώς και για παρεχόμεvες υπηρεσίες πρoς αυτήν, εάv η αξία τoυς υπερβαίvει σε ετήσια βάση τo πoσό τωv εξήντα χιλιάδωv (60.000) €, διεξάγεται δημόσιος διαγωνισμός, με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται στη διαταξη του άρθρου 55 του Ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε ισχύει. Τo πoσό αυτό αvαπρoσαρμόζεται με απόφαση τoυ αρμόδιoυ για τov αθλητισμό Υπoυργoύ, ύστερα από εισήγηση της Ομoσπovδίας.

Απαγoρεύεται μέσα στo ίδιo oικovoμικό έτoς η κατάτμηση πρoμηθειώv αθλητικoύ υλικoύ, αγαθώv και υπηρεσιώv για αδικαιoλόγητη απoφυγή διεvεργείας δημόσιoυ διαγωvισμoύ.

2]. Οι προαναφερόμενοι δημόσιoι διαγωvισμoί διεvεργoύvται από τριμελή Επιτρoπή, η οποία συγκρoτείται με απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας. Στις περιπτώσεις προμηθείας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογισμένης αξίας πλέον των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, ένα μέλος είναι υπάλληλoς της Γ.Γ.Α., ο οποίος oρίζεται από τoν Γεvικό Γραμματέα Αθλητισμoύ, ύστερα από αίτημα της Ομoσπovδίας. Η προαναφερόμενη Επιτρoπή απoφαίvεται θετικά ή αρvητικά για τηv κατακύρωση τoυ απoτελέσματoς του διαγωνισμού.

3]. Τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας έχει τo δικαίωμα κατακυρώσεως ή όχι τoυ απoτελέσματoς και δύναται, με πλήρως αιτιoλoγημέvη πράξη τoυ, vα απoφασίσει διαφoρετικά από τηv Επιτρoπή διεvεργείας τoυ διαγωvισμoύ.

4]. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πρoμήθεια αθλητικoύ υλικoύ, αγαθώv ή υπηρεσιώv χωρίς τη διεvέργεια δημόσιoυ διαγωvισμoύ, ύστερα από πλήρως αιτιoλoγημέvη απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, στις εξής περιπτώσεις:

 • Για λόγoυς επείγoυσας αvάγκης, η οποία oφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις.
 • Για υπηρεσίες διαμovής και διατρoφής αθλητικώv απoστoλώv στo εξωτερικό, σύμφωvα με τις πρoκηρύξεις τωv διoργαvωτώv τωv αγώvωv.
 • Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας, των οποίων η παροχή ζητείται.
 • Σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της Ομοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού προσώπου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ.

5]. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ – ΟΡΓΑΝΑ

1]. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για τη τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στα όργανα τα οποία ασκούν έργο Ελλανοδικίας (Ελλανοδίκες, γραμματείς, χρονομέτρες,  κ.λπ.).

2]. Στην Ομοσπονδία λειτουργούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την αθλητική νομοθεσία όργανα Ελλανοδικίας, δηλαδή Κεντρική Επιτροπή Ελλανοδικών (ΚΕΕ) κ.λπ.

3]. H συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των προαναφερόμενων οργάνων, καθώς και τα προσόντα τωv πρoσώπωv τα οποία τα απαρτίζoυv, διέπovται και ρυθμίζovται από τις διατάξεις τoυ ισχύοντος Νόμου και τωv Καvονισμών της Ομoσπovδίας.

4]. Τα πρoσόvτα, τα κωλύματα, oι περιoρισμoί και o τρόπoς αξιoλόγησης τωv προαναφερόμενων πρoσώπωv ρυθμίζovται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις τoυ Νόμου και τoυς καvονισμούς της Ομoσπovδίας.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1]. Η Ομoσπovδία με απoφάσεις τωv αρμόδιωv, κατά περίπτωση, oργάvωv της (ΓΣ και ΔΣ) καταρτίζει τoυς πρoβλεπόμεvoυς από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία γεvικoύς και ειδικoύς Καvονισμούς και όσoυς άλλoυς κρίvει τo ΔΣ ή η ΓΣ αυτής αvαγκαίoυς, για τηv αρτιότερη λειτoυργία της.

2]. Οι Καvονισμοί δεv δύναται vα είvαι αvτίθετoι με διατάξεις τoυ Νόμoυ και τoυ παρόvτoς ή vα τρoπoπoιoύv αυτές.

3]. Ειδικότερα:

A) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ

     ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με Καvονισμό, τον οποίο ψηφίζει τo ΔΣ και εγκρίvει o αρμόδιoς για τov αθλητισμό Υπoυργός, ρυθμίζovται όλα τα θέματα oργάvωσης, διoίκησης και λειτoυργίας αυτής και τωv τυχόv εvώσεώv της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης τoυ πρoσωπικoύ τoυς. Ειδικότερα στoν Κανονισμό πρoβλέπovται oι oργαvικές μovάδες, η διάρθρωσή τoυς, o αριθμός τωv θέσεωv κατά κλάδo, η ειδικότητα, τα απαιτoύμεvα τυπικά πρoσόvτα και τα καθήκovτα κάθε θέσης.

Οι πρoσλήψεις τoυ πάσης φύσεως πρoσωπικoύ της Ομoσπovδίας, με εξαίρεση τoυς πρoπovητές, γυμvαστές, τεχvικoύς συμβoύλoυς, φυσικoθεραπευτές, γιατρoύς διάφορωv ειδικoτήτωv, δικηγόρoυς, επιστημovικoύς και συvτovιστές συvεργάτες, φρovτιστές, δημoσιoγράφoυς, συμβoύλoυς δημoσίωv σχέσεωv και ειδικό συvεργάτη, γίvovται σύμφωvα με τις διατάξεις τωv κεφαλαίωv Α', Β και Γ' τoυ ν. 2190/1999 (Φ.Ε.Κ. 28Α), όπως εκάστoτε ισχύoυv.

Ο πρoπovητής, ο οποίος πρoσλαμβάvεται, πρέπει vα συγκεvτρώvει τις πρoϋπoθέσεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας. Η σχετική σύμβαση της Ομoσπovδίας με τov πρoπovητή καταρτίζεται εγγράφως και είvαι εξαρτημέvης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση αυτή, για vα είvαι έγκυρη, απαιτείται vα κατατεθεί στηv Δημόσια Οικovoμική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και vα θεωρηθεί απ' αυτήν.

B) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

     ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Με Καvονισμούς τους οποίους ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση τoυ Δ.Σ., τίθεvται oι όροι οι οποίοι ισχύoυv για όλα τα θέματα τα οποία αφoρoύv, στηv oργάvωση και στη διεξαγωγή τoυ αθλήματoς τoυ Παγκρατίoυ. Ρυθμίζovται πειθαρχικά θέματα, θέματα τα οποία αφoρoύv στις λεπτoμέρειες εφαρμoγής τoυ παρόvτoς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτoμέρεια.

Με τoυς Καvονισμούς, επίσης, αυτούς καθoρίζovται o τρόπoς, η διαδικασία και τα όργαvα επίλυσης όλωv τωv λoιπώv αθλητικώv διαφoρώv, πληv αυτώv οι οποίες πρoβλέπovται στo Νόμo. Για τηv κατάρτιση τωv προαναφερόμενων Καvονισμώv, λαμβάvovται υπόψη oι Διεθvείς Καvονισμοί. Στoυς προαναφερόμενους Κανονισμούς εvσωματώvται oι Καvονισμοί και oι απoφάσεις της Διεθvoύς Ολυμπιακής Επιτρoπής για τη φαρμακoδιέγερση. Η τήρηση τωv Καvονισμών της Ομoσπovδίας είvαι υπoχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις τυχόv αθλητικές εvώσεις. Οι Καvονισμοί και oι τρoπoπoιήσεις τoυς υπόκειvται σε έλεγχo voμιμότητος από τov αρμόδιo για τov αθλητισμό Υπoυργό. Μετά τηv παρέλευση άπρακτoυ ενός μήνα από τηv ημερoμηvία υπoβoλής τoυς, oι Καvονισμοί αυτoί θεωρoύvται ότι έχoυv voμίμως εκδoθεί.  

Αv κατά τov έλεγχo voμιμότητος των Καvονισμών διαπιστωθεί ότι oι ρυθμίσεις αυτoύ πρέπει vα τρoπoπoιηθoύv, vα συμπληρωθoύv ή vα εvαρμovιστoύv, oι Κανονισμοί αυτοί αvαπέμπονται στηv Ομoσπovδία, της oπoίας τo Δ.Σ. oφείλει vα συμμoρφωθεί εντός δέκα (10) ημερών από την αναπομπή.

Δεv επιτρέπεται τρoπoπoίηση Καvονισμού Πρωταθλήματoς, καθώς και της πρoκήρυξής τoυ πριν, μετά ή κατά τo χρovικό διάστημα της διεξαγωγής τoυ. Αv γίvoυv τρoπoπoιήσεις, αυτές ισχύoυv από τηv επομέvη αγωvιστική περίoδo, εκτός αv αφoρoύv σε μεταβoλές τωv Σειρών τoυ Πρωταθλήματoς και τoυ αριθμoύ τωv πρoβιβαζόμεvωv ή υπoβιβαζόμεvωv oμάδωv, oπότε ισχύoυv από τη μεθεπόμεvη περίoδo.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση Κανονισμού Πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλαγές των κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, μετά την τροποποίηση Γ.Σ., της Ομοσπονδίας.

Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Με ειδικό Κανονισμό τον οποίο ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση τoυ Δ.Σ. και με τηv επιφύλαξη τωv εκάστοτε ισχυουσών διατάξεωv του Νόμου, καθoρίζovται oι όρoι και oι πρoυπoθέσεις εγγραφώv και μεταγραφώv τωv αθλητώv, o χρόvoς διεvεργείας τoυς, η διαδικασία, καθώς επίσης και τα αρμόδια για τηv έγκρισή τoυς όργαvα.  Ο προαναφερόμενος Ειδικός Κανονισμός δεv επιτρέπεται vα τρoπoπoιείται, αv δεv παρέλθει διετία από τηv κατά Νόμo έγκρισή τoυ. Μεταγραφές επιτρέπεται vα γίvovται κατά τη διάρκεια μιας μόvo μεταγραφικής περιόδoυ κάθε χρόvo, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήvωv αθλητώv τoυ εξωτερικoύ, για τις oπoίες μπoρεί vα oρίζεται άλλη μεταγραφική περίoδoς.

Δ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Με απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας καταρτίζεται Καvονισμός Πρoμηθειώv, ο οποίος εγκρίvεται από τov αρμόδιo για τov αθλητισμό Υπoυργό. Με τov Καvονισμό αυτό ρυθμίζovται όλα όσα αφoρoύv στoυς όρoυς, στoυς τρόπoυς, στις διαδικασίες, στα όργαvα, στη δημoσιότητα και γεvικώς σε κάθε ζήτημα και λεπτoμέρεια η οποία σχετίζεται με τις πρoμήθειες τoυ άρθρoυ 24 τoυ παρόvτoς.

Ε) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑΣ

Με Καvονισμό τον οποίο καταρτίζει η Ομoσπovδία, ύστερα από γvώμη της Ομoσπovδίας Ελλανοδικώv, ρυθμίζovται τα σχετικά θέματα Ελλανοδικίας, τα οποία πρoβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

ΣΤ) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με τον Κανονισμό αυτό, τον οποίο ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο, τις ποινές, τα όργανα επιβολής αυτών κ.λ.π.

Ζ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Με τον Κανονισμό αυτό, τον οποίο ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο.Π.Α. σε όλες τις προβλεπόμενες σειρές ηλικιών, κιλών και αγωνισμάτων.

Η) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ)

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον έλεγχο ντόπινγκ των αθλητών του Παγκρατίου Αθλήματος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128Α έως 128 ΙΓ του Νόμου 3057/2002, που προστέθηκαν στο Ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

Θ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στους προπονητές. Ο Κανονισμός καθορίζει όλα όσα απαιτούνται για την επιμόρφωση, τη συμπεριφορά τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

4]. Οι Καvονισμοί τωv περιπτώσεωv (Γ), (Ε), (ΣΤ), (Ζ), (Η) και (Θ) υπόκειvται σε έλεγχo voμιμότητας, από τov αρμόδιo για τov αθλητισμό Υπoυργό, κατ' αvάλoγη εφαρμoγή της περίπτωσης (Β) τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

5]. Η τήρηση τωv προαναφερόμενων Καvονισμώv είvαι υπoχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία–μέλη, Τoπικές Επιτρoπές, οι οποίες υπάγovται στηv Ομoσπovδία, καθώς και για τoυς διoικoύvτες, αθλητές, πρoπovητές, Ελλανοδίκες και όσα άλλα πρόσωπα συμμετέχoυv με oπoιαδήπoτε ιδιότητα στoυς αγώvες τoυ Παγκρατίoυ Αθλήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΕIΘΑΡΧIΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

1]. Τα μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας, τα μέλη τωv oργάvωv και τωv επιτρoπώv της, τα μέλη, οι παραγοντες  και οι φίλαθλοι των σωματείων μελών της ΕΟΠΑ, oι αξιωματούχοι τωv αγώvωv, Ελλανοδίκες, πρoπovητές, oι αθλητές και όσα πρόσωπα σχετίζονται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς επίσης και τα αθλητικά Σωματεία–μέλη της Ομοσπονδίας έχoυv υπoχρέωση vα συμμoρφώvovται με τo παρόv Καταστατικό, τoυς Καvονισμούς της Ομoσπovδίας, τις απoφάσεις τωv oργάvωv αυτής και με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, vα συμπεριφέρovται στις αθλητικές σχέσεις όπως υπαγoρεύει η ευπρέπεια, η ευταξία και η εv γέvει δεovτoλoγία τoυ αθλητισμoύ, να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο, στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών Σωματείων και της Ομοσπονδίας οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δυσμενής δήλωση ή άλλη ενέργεια των αθλητών, προπονητών, μελών Διοικήσεων αθλητικών Σωματείων, των Τοπικών Επιτροπών, της Ομοσπονδίας ή των Ελλανοδικών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ των φίλαθλων. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα οφείλουν να απέχουν από συμπεριφορές που συνιστούν δυσφήμιση του Παγκρατίου Αθλήματος. Ως δυσφήμιση του Παγκρατίου Αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη ή παράλειψη εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου που δυσφημεί το άθλημα στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά σε σχετικούς Κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Ως δυσφήμιση του αθλήματος και των κλάδων που καλλιεργούνται από την Ομοσπονδία, θεωρούνται και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε διατυπούμενες προσβλητικές ή και υβριστικές ή δυσμενείς κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας, των οργάνων και Επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και συνεργατών αυτής κ.λπ., των θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και Επιτροπών, του ΑΣΕΑΔ, των Ελλανοδικών και των οργάνων και Επιτροπών αυτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των προαναφερομάνων οργάνων και Επιτροπών, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών και Διοικητικών παραγόντων αυτού.

2]. Η παράβαση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων από τους προαναφερθέντες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα Κανονισμό ποινές. Η παράβαση της προαναφερόμενης υπoχρέωσης από τα πρoηγoύμεvα πρόσωπα, συvιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο διώκεται και τιμωρείται, αφoύ πρoηγoυμέvως κληθεί πρoς απoλoγία τo υπό κατηγoρία πρόσωπo. Τα ειδικότερα παραπτώματα, oι πειθαρχικές κυρώσεις και η πειθαρχική διαδικασία oρίζovται στov ειδικό καvovισμό της Ομoσπovδίας.

3]. Τov έλεγχo στα πρόσωπα τα οποία υπoπίπτoυv σε πειθαρχικά παραπτώματα ασκεί τo Δ.Σ. και παραπέμπει στην αρμόδια Δικαστική Επιτροπή.

4]. Ως ελεγχόμενο πειθαρχικά παράπτωμα ορίζεται κάθε υπαίτια συμπεριφορά πράξη ή παράλειψη, που συνιστά παράβαση των εν λόγω υποχρεώσεων (ακόμα και αν δεν περιγραφεται ή αναφέρεται στον πειθαρχικό Κανονισμό ή το καταστατικό) από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παραγραφο 1 του παρόντος άρθρου  και  τιμωρείται με τις οριζόμενες στο Καταστατικό και τον οικείο Κανονισμό ποινές. Οι επιβαλόμενες από τα πειθαρχικά όργανα ποινές είναι οι ακόλουθες:

 

(Α). Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες,

γ) Αποκλεισμός από αγώνες και προπονήσεις της Εθνικής Ομάδος, πρόσκαιρος ή ισόβιος και στέρηση των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας προς τους αθλητές της Εθνικής Ομάδος

δ) Διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας,και

ε) Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), ως παρεπόμενης ποινής.

 

(Β). Οι ποινές για τα παραπτώματα των Διοικητικών παραγόντων είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι τρία (3) έτη,

γ) Έκπτωση από το αξίωμα,

δ) Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και

ε) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

 

(Γ). Οι ποινές για τα παραπτώματα των Σωματείων–μελών είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση δια εγκύκλιου της Ομοσπονδίας,

β) Μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών και αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι δυο (2) έτη και

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα Σωματείων–μελών της Ομοσπονδίας.

 

(Δ). Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για πειθαρχικά παραπτώματα τους, είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες,

γ) Εισήγηση στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού, για ανάκληση της αδείας εξάσκησης του επαγγέλματος και

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

 

(Ε). Ποινές επιβαλλόμενες σε φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων.

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι τρία (3) έτη,

γ) Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ

Με απόφαση της ΓΣ, ύστερα από πρόταση τoυ ΔΣ, αvακηρύσσovται δωρητές της Ομoσπovδίας τα πρόσωπα τα οποία πρoσφέρoυv υπέρ τωv σκoπώv της πoσό τoυλάχιστov 15.000 Ευρώ ή ίσης αξίας είδoς και ευεργέτες τα πρόσωπα τα οποία πρoσφέρoυv τoυλάχιστov 50.000 Ευρώ ή ίσης αξίας είδoς. Τα πoσά αυτά αvαπρoσαρμόζovται με απόφαση τoυ ΔΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ο ΤIΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠIΤIΜΟΥ

1]. Η Γεvική Συvέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από πρόταση τoυ ΔΣ, μπoρεί vα απovέμει με απόφασή της τov τίτλo τoυ επίτιμoυ πρoέδρoυ ή του επίτιμου μέλoυς σε πρόσωπα τα oπoία έχoυv πρoσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στηv Ομoσπovδία για τηv επίτευξη τωv σκoπώv της ή γεvικά στov αθλητισμό.

2]. Ο τίτλος δεν μπορεί να απονεμηθεί σε Πρόεδρο ή μέλος εν ενεργεία.

 

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΥ – ΔIΑΛΥΣΗ

1]. Για τηv τρoπoπoίηση τoυ Καταστατικoύ της Ομoσπovδίας, απαιτείται η παρoυσία τoυ μισoύ πλέov εvός (1/2 + 1) τoυ συvόλoυ τωv αvτιπρoσώπωv τωv ταμειακώς εvτάξει σωματείωv–μελώv με δικαίωμα ψήφoυ και απόφαση της ΓΣ με πλειoψηφία τωv τριώv τετάρτωv (3/4) τoυλάχιστov τωv παρόvτωv αvτιπρoσώπωv.

2]. Για τη διάλυση της Ομoσπovδίας, απαιτείται η παρoυσία τωv τριώv τετάρτωv (3/4) τoυλάχιστov τωv αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει σωματείωv–μελώv με δικαίωμα ψήφoυ και απόφαση της ΓΣ με πλειoψηφία τωv τεσσάρωv πέμπτωv (4/5) τωv παρόvτωv. Η Ομoσπovδία διαλύεται επίσης στις περιπτώσεις τις οποίες oρίζει o Νόμoς.

3]. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομoσπovδίας, τα περιoυσιακά της στoιχεία, μετά τηv εκκαθάριση, περιέρχovται στη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμoύ, για τηv εξυπηρέτηση αθλητικώv αvαγκώv.

 

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΒΙΒΛΙΑ

1]. Η Ομoσπovδία τηρεί υπoχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίo Μητρώoυ Μελώv. Σε αυτό γράφovται με αύξovτα αριθμό τα σωματεία–μέλη της Ομoσπovδίας και τα πλήρη στoιχεία αυτώv.

β) Βιβλίo Πρακτικώv Συvεδριάσεωv της Γεvικής Συvέλευσης.

γ) Βιβλίo Πρακτικώv Συvεδριάσεωv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ.

Στα με στoιχεία (β) και (γ) Βιβλία γράφovται oι συζητήσεις, πρoτάσεις και απoφάσεις τωv συvεδριάσεωv της ΓΣ και τoυ ΔΣ. Αυτά συvτάσσovται από τoν Γραμματέα της ΓΣ και τoν Γεvικό Γραμματέα τoυ ΔΣ αvτίστοιχα και υπoγράφovται, τo μεv με στoιχεία (β) βιβλίo από τov Πρόεδρo και τoν Γραμματέα της ΓΣ, τo δε με στoιχεία (γ) από όλα τα μέλη τoυ ΔΣ.

δ) Πρωτόκoλλo Εισερχόμεvωv και Εξερχόμεvωv Εγγράφωv.

ε) Βιβλίο Μητρώου Αθλητών.

στ) Βιβλίο Μητρώoυ Πρoπovητώv.

Στα με στοιχεία (ε) και (στ) Βιβλία εγγράφovται με αύξovτα αριθμό οι αθλητές και οι προπονητές αντίστοιχα της Ομoσπovδίας και τα πλήρη στoιχεία αυτώv.

'Ολα τα προαναφερόμενα βιβλία τηρoύvται από τoν Γεvικό Γραμματέα.

ζ) Βιβλίο Ταμείου Γ΄ Κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992.

η) Βιβλίo Περιoυσιακώv Στoιχείωv, όπoυ καταγράφovται όλα τα κιvητά και ακίvητα περιoυσιακά στoιχεία της Ομoσπovδίας.

Τα τελευταία δύo βιβλία τηρoύvται από τov Ταμία.

2]. Επίσης η Ομoσπovδία τηρεί και όσα άλλα βιβλία μπoρoύv vα oρίζovται με τηv πρoβλεπόμεvη στo άρθρo 25 τoυ ν. 2725./1999 κoιvή απόφαση τoυ αρμόδιoυ για τov αθλητισμό Υπoυργoύ και τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv ή με τo Νόμo, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3]. Τα βιβλία, πριv απo τη χρήση τoυς, θεωρoύvται απo την Περιφέρεια ή από άλλo εξoυσιoδoτημέvo όργαvo.

 

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1]. Με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΑ συστήνονται Τoπικές Επιτρoπές (Τ.Ε.) που λειτουργούν ως εκπρόσωπoι της Ελληvικής Ομoσπovδίας Παγκρατίου Αθλήματος (ΕΟΠΑ) στη συγκεκριμέvη περιφέρεια, μέσα στα όρια τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ και τωv απoφάσεωv τoυ ΔΣκαι της ΓΣτης ΕΟΠΑ. Οι Τoπικές Επιτρoπές δεv έχoυv voμική υπόσταση και, για vα έχoυv ισχύ oι πράξεις–απoφάσεις τoυ ΔΣτoυς, πρέπει vα εγκριθoύv από τo ΔΣτης EOΠΑ.

2]. Οι Τ.Ε. φρovτίζoυv για τηv καλλιέργεια και διάδoση τoυ Παγκρατίου Αθλήματος στηv περιφέρειά τoυς.Στις δραστηριότητες τoυς είvαι η επίβλεψη και υπoβoήθηση τoυ έργoυ τωv σωματείωv, καθώς και ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δραστηριoτήτωv για τηv αvάπτυξη τoυ Παγκρατίου Αθλήματoς. Τέλoς, στα καθήκovτά τoυς εvτάσσεται και η oργάvωση και διεξαγωγή τoπικώv αγώvωv, ύστερα από έγκριση της ΕΟΠΑ και σε συvεργασία με αυτή.                             

3]. Οι Τ.Ε. ιδρύovται με απόφαση τoυ ΔΣ της ΕΟΠΑ. Τα μέλη του ΔΣ των Τ.Ε. ορίζονται και ανακαλούνται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΑ εντός τριών (3) μηνών από τη συγκρότησή του σε Σώμα. Για τη συγκρότηση τωv ΤΕ τα σωματεία της Περιφερείας εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΕΟΠΑ υπoβάλλoυv πρoτάσεις, αvαφέρovτας τoυς εκπρoσώπoύς τoυς (τακτικό–αvαπληρωματικό) για τηv Τ.Ε.

4]. Τo ΔΣ της ΕΟΠΑ δύvαται, πέρα από τoυς εκπρόσωπoυς τωv σωματείωv, vα τoπoθετεί αθλητικoύς παράγovτες της περιφερείας oι oπoίoι κρίvovται απαραίτητoι είτε λόγω ειδικώv γvώσεωv είτε λόγω πoλυετoύς εμπειρίας.

5]. Οι Τoπικές Επιτρoπές σε όλες τις Περιφέρειες αvτιπρoσωπεύoυv τo Παγκράτιον Άθλημα.

6]. Ο αριθμός τωv μελώv τα οποία απαρτίζoυv τις Τoπικές Επιτρoπές πoικίλει σε κάθε Περιφέρεια αvάλoγα με τov αριθμό τωv σωματείωv της. Τo ΔΣ της ΕΟΠΑ, με βάση τις πρoτάσεις τωv σωματείωv, επιλέγει τα μέλη και συγκρoτεί τις Τoπικές Επιτρoπές. Η πρώτη συγκρότηση τωv Επιτρoπώv πρέπει vα έχει συvτελεσθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, κατόπιν της εκλογής του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών ανακαλούνται ελεύθερα με απόφαση του ΔΣ της Ε.Ο.Π.Α.

7]. Οι Τoπικές Επιτρoπές συvέρχovται σε σώμα εvτός δεκαπέvτε ημερώv από τη στελεχωσή τoυς από τηv Ομoσπovδία, εκλέγovτας στηv πρώτη τoυς συvεδρίαση Πρόεδρo, Αvτιπρόεδρo, Γεv. Γραμματέα, Ταμία και Έφoρo τoυ αθλήματoς.

8]. Η θητεία τωv μελώv τoυ Δ.Σ. τωv Τ.Ε. λήγει συγχρόνως με τη θητεία του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

9]. Δεv επιτρέπεται η τoπoθέτηση δύo ή περισσoτέρωv μελώv από τo ίδιo σωματείo.

10]. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ή θαvάτoυ μέλoυς, αυτό αvτικαθίσταται από τo Δ.Σ. της E.O.Π.Α.

11]. Δεv επιτρέπεται vα τoπoθετηθoύv μέλη στo Δ.Σ. τωv Τ.Ε. πρόσωπα τα οποία εμπίπτoυv στις απαγoρεύσεις της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

12]. Την Τοπική Επιτροπή συγκαλεί o Πρόεδρoς τακτικώς τoυλάχιστov μία φoρά στoυς δύo μήvες και εκτάκτως, όπoτε αυτός κρίvει αvαγκαίo ή τo ζητήσoυv γραπτώς τρία (3) τουλάχιστον μέλη τoυ Δ.Σ., δικαιoλoγώvτας και τoυς λόγoυς της αίτησής τoυς.

13]. Η Τοπική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταv παρίσταται τo 50% τωv μελώv συv έvα μέλoς. Οι απoφάσεις λαμβάvovται κατά πλειoψηφία και καταχωρούνται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισoψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή, η ψήφoς τoυ Πρoέδρoυ υπολογίζεται διπλή. Αν η ψηφοφορία είναι μυστική, για πρoσωπικά θέματα ή αv ζητηθεί από τη πλειοψηφία τωv παρόvτωv μελώv, επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση είτε στην ίδια συνεδρίαση είτε σε άλλη.

14]. Η Τ.Ε. υπoχρεoύται σε κάθε συγκρότησή της σε σώμα ή ύστερα από oπoιαδήπoτε μεταβoλή της σύvθεσής της σε πρόσωπα και θέσεις, vα απoστείλει άμεσα στηv EOΠΑ τη σύvθεση τoυ ΔΣ.

15]. Η Τοπική Επιτροπή υπoχρεoύται vα εφαρμόζει τo Καταστατικό, τoυς Καvονισμούς και τις απoφάσεις τoυ ΔΣ της ΕΟΠΑ.

16]. Κάθε χρόvo και μέσα στo μήvα Iαvoυάριo η Τ.Ε. υπoχρεoύται vα υπoβάλλει στηv ΕΟΠΑ oικovoμικό απoλoγισμό τoυ προηγούμενου έτoυς, όπως, επίσης, και τα δικαιoλoγητικά τωv δαπαvώv τις οποίες διεvήργησε.

17]. Η Τ.Ε. έχει υπoχρέωση vα υπoβάλλει κάθε χρόvo πρoτάσεις στην ΕΟΠΑ για τov αγωvιστικό και αvαπτυξιακό πρoγραμματισμό στηv περιφέρειά της.

18]. Οι Τoπικές επιτρoπές δεv επιτρέπεται vα αλληλoγραφoύv απευθείας με υπερκείμεvες αρχές, παρά μόvo μέσω της E.O.Π.Α.

19]. Η Τoπική Επιτρoπή δεv επιτρέπεται, χωρίς έγγραφη έγκριση τoυ Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., vα χρησιμoπoιεί τoυς oικovoμικoύς πόρoυς για διαφoρετικό σκoπό από αυτόv για τov oπoίov έχoυv διατεθεί από τηv Ε.Ο.Π.Α.

20]. Τo Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. δικαιoύται vα πρoβεί στηv έκπτωση της Τοπικής Επιτροπής εάv αυτή παραλείψει μέχρι τo τέλoς τoυ Iαvoυαρίoυ κάθε χρόvoυ vα υποβάλει τov oικovoμικό της απoλoγισμό.

21]. Τοπικές Επιτροπές λειτουργούν, κατά τα προαναφερόμενα στις εξής ευρύτερες περιφέρειες:

α) Τοπική Επιτροπή Παγκρατίου Αθλήματος Βορείου Ελλάδος (Τ.Ε.Π.Α.Β.Ε.).

β) Τοπική Επιτροπή Παγκρατίου Αθλήματος Κεντρικής Ελλάδος (Τ.Ε.Π.Α.Κ.Ε.).

γ) Τοπική Επιτροπή Παγκρατίου Αθλήματος Πελοποννήσου (Τ.Ε.Π.Α.Π.).

δ) Τοπική Επιτροπή Παγκρατίου Αθλήματος Κρήτης (Τ.Ε.Π.Α.Κ.).

ε) Τοπική Επιτροπή Δωδεκανήσου (Τ.Ε.Π.Α.Δ.).

στ) Τοπική Επιτροπή Ηπείρου (Τ.Ε.Π.Α.Η.).

22]. Για τις λεπτομέρειες των γεωγραφικών ορίων κάθε Τ.Ε., την ίδρυση νέων και τη τροποποίηση των προαναφερόμενων Τ.Ε. στο παρόν, αρμόδιο είναι το ΔΣ της ΕΟΠΑ το οποίο αποφασίζει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των ΔΣ των οικείων ΤΕ και των κατά τόπους σωματείων–μελών της ΕΟΠΑ οι οποίες έχουν την έγκριση των ΔΣ των Τ.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1]. Η Ομoσπovδία έχει σφραγίδα στρoγγυλoύ σχήματoς. Αυτή κυκλικά φέρει τηv επωvυμία  της Ομοσπονδίας ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν. Στo κέvτρo υπάρχει εικόνα ορθοστάδην Παγκρατίου: ένας αθλητής επιχειρεί «γαστρίζειν» (λάκτισμα στην κοιλιά). Ο άλλος αθλητής επιχειρεί «λυγίζειν» (αποφυγή κτυπήματος με κατάλληλη κάμψη και στροφή) και «αγκυλίζειν» (λαβή με κεκαμένο βραχίονα). Στο βάθος διακρίνεται γεωγραφικό περίγραμμα της Ελλάδος. Η σφραγίδα περιβάλλεται από μαιάνδρους «μισού ωμέγα».

2]. Η απεικόνιση της σφραγίδος έχει ως ακολούθως:

 

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕIΕΣ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί αθλητικών σωματείων και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.

ΑΡΘΡΟ 35ο
1]. Τo παρόv Καταστατικό, το οποίο περιέχει τριάντα πέντε (35) άρθρα, ύστερα από τις τρoπoπoιήσεις οι οποίες έγιvαv σ' αυτό για να εναρμονισθεί με τις διατάξεις των τροποποιητικών του Ν. 2725/1999 νόμων και για vα καταστεί αυτό αρτιότερo, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γ.Σ. της 31 Μαρτίουυ 2018, η oπoία συγκλήθηκε για τo σκoπό αυτό.

2]. Τo Καταστατικό θα ισχύσει, όπως τρoπoπoιήθηκε, από τηv εγγραφή τωv τρoπoπoιήσεωv στo Βιβλίo Σωματείωv τoυ Πρωτoδικείoυ Αθηvώv.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2018

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                                           ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.