Σύνδεση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ 2016

/ Νέα / Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 07:35

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ & ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ

             Αθήνα 10 Ιουνίου 2016

             Αριθμ. Πρωτ.: 922_2016

        Προς τα

     Σωματεία – μέλη

     της Ε.Ο.Π.Α.

     Κοιν.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

              Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016

 

στα: «ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ» και «ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

 

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

ΠΑΙΔΕΣ:14 – 15 ετών, γεννηθέντεςαπό 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2002 2001, Σειρές Κιλών: – 45, 50, 55, 60, 66, 72, 81,91,91+.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:14 – 15 ετών,Σειρές Κιλών : – 42, 47, 52, 57, 63, 69 και 69+.

ΕΦΗΒΟΙ:16 – 17 ετών, γεννηθέντεςαπό 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2000 1999,Σειρές Κιλών: – 48, 54, 57, 60, 63, 67, 71, 75, 81, 86, 91 και 91+.

ΝΕΑΝΙΔΕΣ:16-17 ετών, Σειρές Κιλών: – 48, 53, 58, 63, 68, 73 και 73+.

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ: 18 – 19 ετών γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 1998 – 1997, Σειρές Κιλών: –58, 65, 72, 79, 85, 92 και 92+.

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών, Σειρές Κιλών: –49, 54, 59, 64, 70, 76 και 76+.

ΑΝΔΡΕΣ: 20 ετών και άνω γεννηθέντες 31.12.1996 και παλαιότερα, Σειρές Κιλών: –60, 66, 71, 78, 85, 95, 105 και 105+.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω, Σειρές Κιλών: –57, 62, 68, 76, 83, 90 και 90+.

 

«ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

ΠΑΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών (–45, 50, 55, 60, 66, 72 και 72+).

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών (–42, 47, 52, 57, 63, 69 και 69+).

ΕΦΗΒΟΙ: 16 – 17 ετών (–55, 60, 65, 70, 75, 80 και 80+).

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 16 – 17 ετών (–48, 53, 58, 63, 68, 73 και 73+).

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ: 18 – 19 ετών (–58, 65, 72, 79, 85, 92 και 92+).

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών (–49, 54, 59, 64, 70, 76 και 76+).

ΑΝΔΡΕΣ: 20 ετών και άνω (–60, 66, 71, 78, 85, 95, 105 και 105+).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω (–57, 62, 68, 76, 83, 90 και 90+).

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

09.00: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών.

10.00: Έναρξη αγώνων με «ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ» στη Σειρά Ηλικίας ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 14 – 15 ετών.

12.30: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, Όρκος Αθλητών – Ελλανοδικών.   

 

  Οι αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το αργότερο στις 08.45.

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Άπαντα τα Σωματεία – Μέλη πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2016, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των πενήντα <50> ΕΥΡΩ).

β) Ορίζονται ως παράβολα συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στους αγώνες των Πρωταθλημάτων τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών τους (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.):

1. ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ για ΜΙΑ (1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

2. ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΕΥΡΩ για ΔΥΟ (2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

  Η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των αγώνων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας:

<6832.130575.061> ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

γ) Σύμφωνα με τον ν. 2725/1999, όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής εις τα  Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες. Για τους ομογενείς και αλλοδαπούς ισχύουν τα κατά την παράγραφο 7, του Άρθρου 33, του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω Αθλητικού Νόμου και τα προβλεπόμενα από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών. Παραβίαση του παρόντος επιβάλλει αποκλεισμό.

δ) Η αριθμητική συμμετοχή των αθλητών εις τα κατά τόπους πρωταθλήματα είναι ελεύθερη. Ένας αθλητής δύναται να συμμετάσχει στην αμέσως ανωτέρα Σειρά Κιλών με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, μόνο εφόσον συντρέχουν περί αυτού οι προβλεπόμενοι λόγοι. Το αυτό ισχύει για τις Σειρές Ηλικίας εάν υπάρχει προφορική, τουλάχιστον, συγκατάθεση από τον Προπονητή του Σωματείου, με το οποίο συμμετέχει ο αθλητής. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνετε η αγωνιστική Σειρά Κιλών τότε, βάσει των Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται εις την αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών.

ε) Μόνο τα Σωματεία τα οποία έχουν αποκτήσει ΕΙΔΙΚΗΑΘΛΗΤΙΚΗΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Ε.Α.Α.) για το άθλημα του ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα μοριοδότησης (τα Σωματεία θα πρέπει να αποστείλουν την απόφαση έγκρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την Ε.Α.Α. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συμπεριληφθούν στα Φύλλα Αγώνων).

στ) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (Δ.Τ.Α.) και βεβαίωση από ιατρό σε ισχύ για το έτος 2016 (τα Δ.Τ.Α. και τη βεβαίωση θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α΄:

Δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες αθλητής ο οποίος δεν θα επιδείξει Δ.Τ.Α. και βεβαίωση ιατρού σε ισχύ για το έτος 2016.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΝΕΑ Δ.Τ.Α. ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ έως 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

 

3. ΖΥΓΙΣΗ – ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  • Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.
  • Ο Αθλητής κατά την ζύγιση δύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
  • Η ανοχή στα κιλά δεν θα ξεπερνά τα εκατό (100) γραμμάρια επί πλέον.
  • Η Κλήρωση και εγγραφή στα Φύλλα Αγώνων, θα πραγματοποιηθoούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (17.00) στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Α.
  • Αθλητής ο οποίος κατά τη ζύγιση βρεθεί με διαφορετικά κιλά (λιγότερα ή περισσότερα) από τα δηλωθέντα, θα αποκλείεται από τους αγώνες (λόγω ηλεκτρονικής επεξεργασίας των συμμετοχών και εγγραφής αθλητών στα φύλλα αγώνων).

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

ΕΝΔΥΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Οι αθλητές φορούν κυανή κοντή περισκελίδα (βερμούδα), μήκους τουλάχιστον ως τη μέση του μηρού και μέγιστο μήκος ως το γόνατο. Απαγορεύονται  μεταλλικά – πλαστικά ή άλλα στοιχεία, που μπορεί να τραυματίσουν τον αντίπαλο, κατά την κρίση του Ελλανοδίκη. Επιτρέπεται η χρήση επιπρόσθετου μικρού σορτς από ελαστικό εφαρμοστό υλικό, εφόσον φοριέται υπό την περισκελίδα. Οι αθλητές φορούν κοντομάνικο από ελαστικό εφαρμοστό υλικό με μήκος που καλύπτει τη ζώνη της περισκελίδας, λευκό ο ΛΕΥΚΟΣ, κυανό ο ΚΥΑΝΟΥΣ (με μαίανδρο πλευρικά).  

  Οι αθλητές μπορούν να φορούν προστατευτικό της περιοχής των γεννητικών οργάνων εσωτερικά της περισκελίδας, εφόσον δεν είναι από υλικό που να μπορεί να τραυματίσει τον αντίπαλο ή τον ίδιο. Οι αθλήτριες φορούν στηθόδεσμο κάτω από το κοντομάνικο. Αν φέρουν «σιδεράκια» στα δόντια, φέρουν και προστατευτικό σε αυτά. Λοιπά προστατευτικά επιτρέπονται αν υπάρχει πρόβλημα υγείας, με σύμφωνη γνώμη του ιατρού αγώνων, για να μην υπάρχει πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου.

Εμφανής δερματική πάθηση που εντοπίζει ο Ελλανοδίκης, ελέγχεται από το ιατρό. Πρέπει να παρουσιασθεί ιατρική βεβαίωση ότι η δερματική πάθηση δεν είναι μεταδοτική ή βλαβερή για τους άλλους. Ο ιατρός έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα αγωνιστεί ή όχι ο αθλητής.

  Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση  και ευθύνη των σωματείων και των αθλητών.

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (14 – 15 ετών): 4΄ λεπτά. 

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ (16 – 17 ετών), ΑΓΕΝΕΙΟΙ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (18 – 19 ετών και ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20 ετών και άνω: 5΄ λεπτά.

 

«ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

ΕΝΔΥΣΗ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν το Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος, με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν. Ουδεμία άλλη προσθήκη επιτρέπεται.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι: προστατευτικά δοντιών, βουβωνικής περιοχής και κεφαλιού. Η χρήση επιστραγαλίδων και επιγονατίδων δεν απαγορεύεται εάν και εφόσον αυτές είναι κατάλληλες.

β.  Τα προστατευτικά χεριών και ποδιών είναι τα τυποποιημένα για αγώνες παγκρατίου (πλήρους επαφής). Τα γάντια είναι ανοικτού τύπου παλάμης, βάρους 4oz, και όπως και ο επικαλαμίδες πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς  των αγώνων (τύπου μικτών μαχητικών τεχνων).

γ.  Απαγορεύεται  η επάλειψη (αλοιφές, λάδια κλπ) καθώς και η χρήση γάζας ή άλλων προστατευτικών υλικών χωρίς την έγκριση του γιατρού των αγώνων.

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΙΔΕΣ - ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 14 – 15: 3΄ λεπτά. 

ΕΦΗΒΟΙ - ΝΕΑΝΙΔΕΣ 16 – 17: 4΄ λεπτά.

ΑΓΕΝΕΙΟΙ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 – 19 & ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20+: 5΄ λεπτά.

Σε περίπτωση ισοπαλίας θα δίνεται επί πλέον γύρος 1΄ λεπτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β΄:

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003, 2004, 2005 κ.ο.κ.

 

5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

   Μόνον ο εκ του Αθλητικού Σωματείου δηλωθείς επισήμως προπονητής, (ο οποίος έχει υπογράψει την Ηλεκτρονική Συγκεντρωτική Κατάσταση Συμμετοχής, διαθέτει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έχει αναγραφεί στην Ηλεκτρονική Δήλωση ο αριθμός αδείας του), επιτρέπεται να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο εφόσον αγωνίζεται ο αθλητής του και τον οποίον επιβλέπει, σύμφωνα με τους Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις, είναι δε ενδεδυμένος με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.

 

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

 

7. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

  • Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αθλητές ή προπονητές οι οποίοι παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ. και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.     
  • Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).
  • Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ΄:

  Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δ΄:

  ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (www.pangration.org) ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ:

 

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (10.00 π.μ.)

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ:

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (17.00)

 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

  ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.

 

  Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στους αγώνες, ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΝΔΡ.Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                          ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.