ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

/ Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 14:24
           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

         
           

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΤΟΠΟΣ

 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

       
           

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ

1/18/2014

09.00 - 09.45

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ

 

10.00 - 10.45

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

 

11.00 - 11.45

ΔΡ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

 

12.00 - 12.45

ΔΡ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

 

13.00 - 13.45

ΔΡ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

17.00 - 17.45

ΔΡ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

18.00 - 18.45

ΔΡ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

19.00 - 19.45

ΔΡ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1/19/2014

09.00 - 09.45

ΔΡ. ΝΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 

10.00-10.45

ΔΡ. ΝΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 

11.00-11.45

ΔΡ. ΝΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 

12.00-12.45

MSc ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 

13.00-13.45

MSc ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 

14.00-14.45

MSc ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 

15.00-15.45

MSc ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

       

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

2/15/2014

09.00.09.45

ΔΡ. ΡΟΥΣΣHΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΔΡ. ΡΟΥΣΣHΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΔΡ. ΡΟΥΣΣHΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΔΡ. ΡΟΥΣΣHΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 

13.00-13.45

ΔΡ. ΡΟΥΣΣHΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 

17.00-17.45

ΔΡ. ΡΟΥΣΣHΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

18.00-18.45

ΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

19.00-19.45

ΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

2/16/2014

09.00-09.45

ΔΡ.  ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΔΡ.  ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΔΡ.  ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΔΡ.  ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

 

13.00-13.45

ΔΡ.  ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

 

14.00-14.45

ΔΡ.  ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

15.00-15.45

ΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

16.00-16.45

ΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           
 

ΜΑΡΤΙΟΣ

       

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

3/1/2014

09.00.09.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

10.00-10.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

11.00-11.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

12.00-12.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

13.00-13.45

ΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

17.00-17.45

ΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

18.00-18.45

ΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

19.00-19.45

ΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

3/2/2014

09.00-09.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

10.00-10.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

11.00-11.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

12.00-12.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

13.00-13.45

ΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

14.00-14.45

ΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

15.00-15.45

ΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

16.00-16.45

ΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           
           
           
 

ΜΑΪΟΣ

       

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

5/24/2014

09.00.09.45

ΔΡ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

 

10.00-10.45

ΔΡ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

11.00-11.45

MSc ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

12.00-12.45

MSc ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜ.

 

13.00-13.45

ΔΡ. ΝΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜ

 

17.00-17.45

ΔΡ. ΝΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

 

18.00-18.45

ΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

 

19.00-19.45

ΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           
           

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

5/25/2014

09.00-09.45

ΔΡ. ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΔΡ. ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

11.00-11.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

12.00-12.45

ΔΡ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 

13.00-13.45

ΔΡ. ΡΟΥΣΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 

14.00-14.45

ΔΡ. ΡΟΥΣΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

15.00-15.45

ΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

16.00-16.45

ΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           
           
           
           
           
           
           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

         
           

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΤΟΠΟΣ

 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

       

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

2/1/2014

09.00.09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

12.00-12.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

17.00-17.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

18.00-18.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

19.00-19.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

2/2/2014

09.00-09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

12.00-12.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

14.00-14.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

15.00-15.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

16.00-16.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ)

2/23/2014

09.00-21.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΛΑΜΙΑ

 
           
           
           
 

ΜΑΡΤΙΟΣ

       

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

3/22/2014

09.00.09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

17.00-17.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

18.00-18.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

19.00-19.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

3/23/2014

09.00-09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

14.00-14.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

15.00-15.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

16.00-16.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

3/29/2014

09.00 -17.00

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

3/30/2014

09.00 -17.00

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝ. ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           
           
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

       

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

4/5/2014

09.00.09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

17.00-17.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

18.00-18.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

19.00-19.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

4/6/2014

09.00-09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

14.00-14.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

15.00-15.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

16.00-16.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

4/12/2014

09.00 - 09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

17.00-17.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

18.00-18.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

19.00-19.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

4/13/2014

09.00-09.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

10.00-10.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

11.00-11.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

12.00-12.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

14.00-14.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

15.00-15.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

16.00-16.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

4/26/2014

09.00 - 09.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

10.00-10.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

11.00-11.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

12.00-12.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

17.00-17.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

18.00-18.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

19.00-19.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

4/27/2014

09.00-09.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

10.00-10.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

11.00-11.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

TAKTIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

12.00-12.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

14.00-14.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

15.00-15.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

16.00-16.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           
 

ΜΑΪΟΣ

       

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

5/3/2014

09.00 - 09.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

10.00-10.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

11.00-11.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

12.00-12.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

17.00-17.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

18.00-18.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

19.00-19.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

5/4/2014

09.00-09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

13.00-13.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

14.00-14.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

15.00-15.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

 

16.00-16.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ

 
           

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

5/31/2014

09.00 - 09.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

10.00-10.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

11.00-11.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 

12.00-12.45

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑΣ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑΣ

 

17.00-17.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑΣ

 

18.00-18.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑΣ

 

19.00-19.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           
 

ΙΟΥΝΙΟΣ

       

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑΣ

6/1/2014

09.00-09.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑΣ

 

10.00-10.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TAKTIKHΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

11.00-11.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TAKTIKHΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

12.00-12.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TAKTIKHΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

13.00-13.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

14.00-14.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

15.00-15.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

16.00-16.45

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΒΑΣ., ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛ., ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 
           
           
           
       
       
       
       
 

    ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ  61

   
 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ  8 ΩΡΕΣ

   
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜ. 5 ΩΡΕΣ

   
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 6 ΩΡΕΣ

   
 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΩΡΕΣ

   
 

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 8 ΩΡΕΣ

   
 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 8 ΩΡΕΣ

   
 

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 10 ΩΡΕΣ

   
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 8 ΩΡΕΣ

   
       

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 141  

     

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 36 ΩΡΕΣ

     

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ 50 ΩΡΕΣ

     

TAKTIKH & TEXNIKH ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ   55 ΩΡΕΣ

     
       
       
   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 202 ΩΡΕΣ

 
       
       

 

Please publish modules in offcanvas position.