Σύνδεση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2014

/ Νέα / Κυριακή, 02 Μαρτίου 2014 09:20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

  Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2014

   Αριθμ. Πρωτ.: 180/2014/ Φ. Ε 27

 

        Προς άπαντα τα

     Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

     Κοιν.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

              Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

στα: «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»,

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» και «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ»

 

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

του ΕΤΟΥΣ 2014, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών,  γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2000 – 1999.

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 16 – 17 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 1998 –  1997.

 

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ»

 

ΠΑΙΔΕΣ (45, 50, 55, 60, 66, 72 και 72+) – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (42, 47, 52, 57, 63, 69 και 69+): 14 – 15 ετών.

ΕΦΗΒΟΙ (55, 60, 65, 70, 75, 80 και 80+) – ΝΕΑΝΙΔΕΣ (48, 53, 58, 63, 68, 73 και 73+): 16 – 17 ετών.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (ΑΓΕΝΕΙΟΙ) – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 1996 – 1995.

 

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω, γεννηθέντες 31.12.1994 και παλαιότερα.

 

«ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω.

 

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ»

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (58, 65, 72, 79, 85, 92 και 92+) – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (49, 54, 59, 64, 70, 76 και 76+): 18 – 19 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ (60, 66, 71, 78, 85, 95, 105 και 105+) – ΓΥΝΑΙΚΕΣ (57, 62, 68, 76, 83, 90 και 90+): 20 ετών και άνω.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δήμου Φυλής

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

09:00: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών.

09:30: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, Όρκος Ελλανοδικών, Αθλητών.

10:00: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

09.00: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών.

09.30: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, Όρκος Ελλανοδικών, Αθλητών.

10.00: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

 

 • Οι αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το αργότερο στις 08:45.

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Άπαντα τα Σωματεία – Μέλη πρέπει να διαθέτουν ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ή να έχουν καταθέσει φάκελο για την απόκτησή της) και να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2014, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των πενήντα <50> ΕΥΡΩ).

β) Ορίζεται το ποσό των ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ ως παράβολο συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα (η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των αγώνων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας {9800117055–4 Γενική Τράπεζα} ή επί αποδείξει στον υπεύθυνο της Γραμματείας της Ε.Ο.Π.Α. την ημέρα των αγώνων).

γ) Σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής στα  Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες. Για τους ομογενείς και αλλοδαπούς ισχύουν τα κατά την παράγραφο 7, του Άρθρου 33, του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω Αθλητικού Νόμου και τα προβλεπόμενα από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών. Παραβίαση του παρόντος επιβάλλει αποκλεισμό.

δ) Η αριθμητική συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη. Ένας αθλητής δύναται να συμμετάσχει στην αμέσως ανωτέρα Σειρά Κιλών με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής και εφόσον συντρέχουν περί αυτού οι προβλεπόμενοι λόγοι. Το αυτό ισχύει για τις Σειρές Ηλικίας εάν υπάρχει προφορική, τουλάχιστον, συγκατάθεση εκ του Προπονητού του Σωματείου, με το οποίον συμμετέχει ο αθλητής. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνετε η αγωνιστική Σειρά Κιλών τότε, βάσει των Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται εις την αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών.

ε) Οι αθλητές συμμετέχουν και αγωνίζονται με αποκλειστική ευθύνη των Σωματείων τους.

 

  ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, Η Ε.Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝΑΘΛΗΜΑ, ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΝ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δ.Τ.Α. ενημερωμένο από ιατρό σε ισχύ για το έτος 2014 (τα Δ.Τ.Α. θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση για έλεγχο και σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

3. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

 • Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν το Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος, με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν. Ουδεμία άλλη προσθήκη επιτρέπεται.

 

4. ΖΥΓΙΣΗ – ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 • Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.
 • Ο Αθλητής κατά την ζύγιση  δύναται  να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
 • Η Κλήρωση και εγγραφή εις τα Φύλλα Αγώνων, θα ολοκληρωθεί εντός του αγωνιστικού χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου, παρουσία των δηλωθέντων αντιπροσώπων των συμμετεχόντων Αθλητικών Σωματείων και των  υπευθύνων της Κεντρικής Γραμματείας της Ε.Ο.Π.Α.

 

5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ – 

    ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

        Α. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

 • Ο αγωνιστικός χρόνος εις το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» είναι δύο (2) λεπτά καθαρής διαρκείας.
 • Ο αγωνιστικός χρόνος εις το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ» είναι τρία (3) λεπτά καθαρής διαρκείας.
 • Εις  το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» και στο «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ», οι αθλητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να φορούν κατά την διάρκεια του αγώνα λευκά ή κυανά Χειρόκτια (γάντια τα οποία αφήνουν ελεύθερα τα δάχτυλα για την εφαρμογή Δράττειν) και λευκές ή κυανές περικνημίδες. Αθλητής που δεν θα φέρει τον παραπάνω προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας, δεν θα συμμετέχει στο Αγώνισμα. Οι αθλητές δύναται να φορούν προστατευτικά οδοντοστοιχίας (μασέλα). Τα προστατευτικά οδοντοστοιχίας είναι υποχρεωτικά εάν αθλητής φέρει διορθωτικά ορθοδοντικής.
 • Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση  και ευθύνη των σωματείων και των αθλητών.

 

       Β. ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ

 • Ο αγωνιστικός χρόνος στα «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.
 • Ο αριθμός των Παλαισμάτων είναι απεριόριστος για το αγώνισμα των  «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ».

 

       Γ. ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ

 • Ο αγωνιστικός χρόνος στον «ΠΟΛΥΔΑΜΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ α: Σύμφωνα με τους ΕΝΑΓΩΝΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  όπως ισχύουν (ΑΡΘΡΟ 18, παρ. θ {Στα «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» και στον «ΠΟΛΥΔΑΜΑ» οι Παγκρατιαστές επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε μια μόνο Σειρά Ηλικίας και με μια συμμετοχή}), ένας αθλητής εφόσον έχει δηλωθεί σε μια Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΠΑΙΔΕΣ 14 – 15 ετών ή ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 14 – 15) έχει δικαίωμα μόνο μια συμμετοχή σε αυτήν. Ο ίδιος αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλη Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΕΦΗΒΟΙ 16 – 17 ετών). 

 

6. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

  Μόνον ο εκ του Αθλητικού Σωματείου δηλωθείς επισήμως προπονητής (οποίος έχει υπογράψει τα Φύλλα Συμμετοχής και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος), επιτρέπεται να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο εφόσον αγωνίζεται ο αθλητής του και τον οποίον επιβλέπει, σύμφωνα με τους Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις, είναι δε ενδεδυμένος με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

 

8. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.. 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε. ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ της Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

 

 • Η δαπάνη μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των αθλητών και προπονητών θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα Σωματεία.
  • Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αθλητές ή προπονητές οι οποίοι παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ. και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.     
  • Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του ν. 2725/99).
  • Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ A΄

 Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ B΄ 

  Τα Φύλλα Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν (υποχρεωτικά να αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου του αθλητή) και να αποσταλούν στην Ομοσπονδία με ταχυδρομείο στην δ/νση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Τ.Κ. 13343 – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ» ή για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων, με email στην Ηλεκτρονική Δ/νση info@pangratιοn.orgή με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο 210.2409095, το αργότερο έως την:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

(παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι ΑΥΣΤΗΡΑ δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές αθλητών πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και τούτο διότι θα εφαρμοστεί νέο μηχανογραφικό σύστημα εγγραφής αθλητών στα Φύλλα Αγώνων και ηλεκτρονική κλήρωση).

 

  Ευχόμενοι κάθε επιτυχία, ευχαριστούμε για την συνεργασία.

 

Για το Δ.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                       ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Please publish modules in offcanvas position.