ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2023 «ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ»

|||| |||| ||||

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2023 «ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ»

/ Νέα / Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 14:11

 

 

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ.: 4560_2023

 

 

 

    Προς τα

    Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

    Κοιν.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

             Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2023

«ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ»

 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ,

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

Στα αγωνίσματα: «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ», «ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»,

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ», «ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»,

«ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ» και «ΠΥΞ ΛΑΞ».

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 10.00 π.μ.

(με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» Σειράς Ηλικίας 6 – 7 ετών)

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 6 – 7, 8 – 9 και 10 – 11 ετών, γεννηθέντες τις ημερομηνίες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη: 2017 – 2016 (6 – 7), 2015 – 2014 (8 – 9) και 2013 – 2012 (10 – 11).

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 12 – 13 – 14 ετών, γεννηθέντες από 01.01. έως και 31.12 τα έτη 2011 – 2010 – 2009.

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 15 – 16 – 17 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2008 – 2007 – 2006.

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 – 20 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2005 – 2004 – 2003.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 21 ετών και άνω, γεννηθέντες 31.12.2002 και παλαιότερα.

 

«ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (ΑΓΕΝΕΙΟΙ) – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 21 ετών και άνω.

 

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 6 – 7 ετών.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 8 – 9 ετών.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 10 – 11 ετών.

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 12 – 13 – 14 ετών.

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ, 15 – 16 – 17 ετών.

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 12 – 13 – 14 ετών.

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ, 15 – 16 – 17 ετών.

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

«ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ, 15 – 16 – 17 ετών.

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

«ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ»

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

«ΠΥΞ ΛΑΞ»

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 8 – 9 ετών.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 10 – 11 ετών.

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 12 – 13 – 14 ετών.

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ, 15 – 16 – 17 ετών.

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω.

 

ΣΕΙΡΕΣ ΚΙΛΩΝ

(ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ)

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 6 – 7 ετών: (–18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 45+).

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 8 – 9 ετών: (–18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 45+).

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 10 – 11 ετών: (–21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 52, 60 και 60+).

ΠΑΙΔΕΣ, 12 – 13 – 14 ετών: (–34, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 και 66+).

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, 12 – 13 – 14 ετών: (–32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 63+).

ΕΦΗΒΟΙ, 15 – 16 – 17 ετών: (–46, 50, 55, 60, 66, 73, 81 και 81+).

ΝΕΑΝΙΔΕΣ, 15 – 16 – 17 ετών: (–44, 48, 52, 57, 63, 70 και 70+).

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών: (–56, 62, 69, 77, 85, 95 και 95+).

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 18 – 19 – 20 ετών: (–48, 52, 57, 63, 70, 78 και 78+).

ΑΝΔΡΕΣ, 21 ετών και άνω: (–56, 62, 69, 77, 85, 95, 105 και 105+).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 21 ετών και άνω: (–48, 52, 57, 63, 70, 78, 78+).

 

 1. ΖΥΓΙΣΗ
 1. Η ζύγιση θα πραγματοποιηθεί επιλεκτικά προ της έναρξης των Αγώνων και στη διάρκεια αυτών, εφόσον ζητηθεί από προπονητή Σωματείου. Θα χρησιμοποιηθούν τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων.
 2. Ο Αθλητής κατά την ζύγιση δύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
 3. Η ανοχή στα κιλά δεν θα ξεπερνά τα διακόσια (200) γραμμάρια επί πλέον.
 4. Αθλητής ο οποίος ξεπερνά το όριο ανοχής (200 γραμμάρια) αποκλείεται των αγώνων.
 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Δελτίο Ταυτότητας Αθλητή (Δ.Τ.Α.) Παγκρατίου Αθλήματος (Α.Μ. Ε.Ο.Π.Α.).

β) ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (Κ.Υ.Α.) Παγκρατίου Αθλήματος, σε ισχύ για το έτος 2023.

 • Τα Δ.Τ.Α. και την Κ.Υ.Α. θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε άλλη ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).
 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

β) Άπαντα τα Σωματεία – Μέλη πρέπει να είναι ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και για το 2023, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟ <100> ΕΥΡΩ).

γ) Ορίζονται ως παράβολα συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στους αγώνες του Πρωταθλήματος τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών τους (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.):

 • ΕΙΚΟΣΙ (20) € ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ και
 • ΠΕΝΤΕ (5) € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

  Η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των αγώνων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας: <6832.130575.061> ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

δ) Στα Τοπικά Πρωταθλήματα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Π.Α. (Έλληνες και αλλοδαποί).

ε) Τα Σωματεία μπορούν να δηλώνουν σε κάθε Κατηγορία απεριόριστο αριθμό αθλητών (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ) ή ομάδες («ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» ή «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»).

στ) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Α.Ν. 2725/1999, ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡ. 4.

ζ) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6 – 7, 8 – 9, 10 – 11 και 12 – 13 – 14 ΕΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι δηλώσεις συμμετοχής αθλητών θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στην ειδική Πλατφόρμα της Ε.Ο.Π.Α.:

https://www.sportdata.org/pangration

Για την πρόσβασή σας στις δηλώσεις αθλητών θα πρέπει να έχετε αποκτήσει κωδικούς, μέσω του εξουσιοδοτημένου χρήστη του Σωματείου σας. Εάν δεν έχετε φροντίσει να αποκτήσετε Κωδικούς, σας αποστέλλουμε δυο έντυπα (Πρακτικό Δ.Σ. ορισμού Εξουσιοδοτημένου χρήστη & Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτημένου χρήστη) τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν, να υπογραφούν,  να σφραγιστούν και να αποσταλούν απαραίτητα στις δυο ηλεκτρονικές διευθύνσειςΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., προκειμένου να λάβετε τους μοναδικούς κωδικούς σύνδεσης στην Αγωνιστική Πλατφόρμα για τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών σας σε όλα τα Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα αποστείλετε τα συμπληρωμένα έγγραφα θα πρέπει να αναφέρεται τα πλήρη στοιχεία του συλλόγου σας, όπως και το αίτημα σας για την απόδοση στοιχείων σύνδεσης στην αγωνιστική Πλατφόρμα.

Σκοπός αυτών των 2 εγγράφων είναι η δέσμευση των συλλόγων μέσω του εξουσιοδοτημένου χρήστη που το Δ.Σ. σας θα ορίσει, (δεν έχει σημασία αν είναι προπονητής ή μέλος Δ.Σ., αρκεί να κατανοεί τους κανόνες χρήσης και να έχει βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστών).

 

Οι δηλώσεις των αθλητών από τα Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α., θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (12 μ.) έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (23.59).

 

 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

«ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

«ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ»

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Π.Α. (είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας – www.pangration.org).

«ΠΥΞ - ΛΑΞ»

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Η ένδυση των αθλητών είναι ελεύθερη. Ο αθλητής θα μπορεί να αγωνιστεί με ένδυμα της επιλογής του.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν:

 1. Προστατευτικά χειρόκτια (γάντια πυγμαχίας).
 2. Περικνημίδες.
 3. Προστατευτικό κεφαλής (κάσκα), μόνο για ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 10 –11, ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 – 14 και ΕΦΗΒΟΥΣ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15 – 17 ετών).
 4. Προστατευτικά οδοντοστοιχίας.

  Επίσης οι αθλητές δύνανται να φορούν προστατευτικά γεννητικών οργάνων (εσωτερικά) και οι αθλήτριες προστατευτικά στήθους (εσωτερικά).

  Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση  και ευθύνη των σωματείων και των αθλητών.

  Σε όλα τα Αγωνίσματα στις Σειρές Ηλικιών 6 – 7 ετών, 8 – 9 ετών, 10 – 11 ετών, 12 – 14 ετών και 15 – 17 ετών, οι Κατηγορίες ανά Σειράς Κιλών, θα χωρίζονται κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε σε όλους τους αγωνιζόμενους αθλητές θα απονέμονται Μετάλλιο και Έπαθλο.

  Στις περιπτώσεις που αθλητής είναι μόνος του σε Κατηγορία Σειράς Κιλών, εφόσον είναι εφικτό, θα εγγράφεται στην αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών.

 • ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KNOCK OUT.
 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

 1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

    Η Γραμματεία των Αγώνων θα χορηγεί ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ στον  δηλωθέντα από το Σωματείο  του προπονητή, ο οποίος θα έχει στην κατοχή του και θα επιδείξει την Κάρτα Προπονητή (έχει επίσης δηλωθεί από το Σωματείο στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α.).

  Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να δηλώσει «ΒΟΗΘΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ» ο οποίος θα λαμβάνει ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ, εφόσον έχει δηλωθεί με επιστολή έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 και πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α. Παρευρίσκεται στους αγώνες και ο δηλωμένος από το Σωματείο προπονητής.

β. Ο «βοηθός» έχει αποκτήσει δικαίωμα να παρευρίσκεται ως βοηθός προπονητή σε αγώνες Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Π.Α. μέσω της συμμετοχής του στις Ημερίδες Προπονητών που διοργανώνει η Ομοσπονδία.

Ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή επιτρέπεται να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μόνον εφόσον αγωνίζονται αθλητές τους.

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Π.Α.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΕΚ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α΄: Δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες αθλητής ο οποίος δεν θα επιδείξει Δ.Τ.Α. και Κ.Υ.Α. σε ισχύ.

  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β΄: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 2019, 2020 κ.ο.κ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ΄: Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 1. Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αθλητές ή προπονητές οι οποίοι παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ. και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.     
 2. Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).
 3. Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

 

  Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στους αγώνες, ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ                            ΚΩΝΣΤ. EMM. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.