Σύνδεση

Εγγραφή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

|||| |||| ||||

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

/ Νέα / Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 14:09

 

Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 3131_2023                                                                                              

 

Προς τα

Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

Θέμα: «Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Π.Α. 2023»

 

                             Αξιότιμοι κύριοι,

 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.) κατά τη συνεδρίασή του την 1η Φεβρουαρίου 2023 αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 10, παρ. 2 & 3, σχετικά άλλα Άρθρα του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. και τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει σήμερα, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Τ.Γ.Σ.) των Σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08.00 π.μ., στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων – Άνω Λιόσια Αττικής (γραφεία Ε.Ο.Π.Α.), καλούνται δε να συμμετάσχουν σε αυτήν τα Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α. για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Εάν δεν επιτευχθεί η κατά το Άρθρο 10, παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α., προβλεπόμενη απαρτία (παρευρίσκονται το ½ τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου Σωματείων – μελών), η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την:

29η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ

και ώρα 18.00,

με τα ίδια θέματα Ημερήσιας διάταξης,

μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ και θα σας αποσταλούν προς τούτο κωδικοί της εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθεί (ZOOM).

  Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
 2. Διοικητικός Απολογισμός για τη χρονική περίοδο 01.01.2022 έως 31.12.2022 – Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 3. Οικονομικός Απολογισμός για τη χρονική περίοδο 01.01.2022 έως 31.12.2022  – Ανάγνωση και υποβολή της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ως άνω χρονικό διάστημα – Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 4. Έγκριση Ισολογισμού 2022, για τη χρονική περίοδο 01.01.2022 έως 31.12.2022.
 5. Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικών Λειτουργιών.
 6. Έγκριση Κανονισμού Αγώνων.
 7. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων.
 8. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών.
 9. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση του Κανονισμού Πειθαρχικού.
 10. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση Κανονισμού Αγωνισμάτων.
 11. Έγκριση Κανονισμού Δεοντολογίας.
 12. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση του Κανονισμού Αντιντόπινγκ.
 13. Έγκριση Διαγραφής Οικονομικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, λόγω παρέλευσης πενταετίας.

  Στην περίπτωση διεξαγωγής της Τ.Γ.Σ. με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ αυτή θα διενεργηθεί μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, με την οποία θα καλυφθεί τόσο η διαδικασία συζήτησης επί των θεμάτων, όσο και η ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων επί αυτών.

  Για την είσοδο στο σύστημα εφαρμογής ΖΟΟΜ, των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών με δικαίωμα ψήφου, θα αποσταλούν κωδικοί από τη γραμματεία της Ομοσπονδίας.

  Στη συζήτηση και στις ψηφοφορίες των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα Σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Κατάλογος των οποίων θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την έγκρισή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π.Α. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τ.Γ.Σ. έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι – μέλη Δ.Σ. κάθε Σωματείου – μέλους της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο φέρει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων (Άρθρο 142 του Νόμου 4714_2020) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της Τ.Γ.Σ. ημερολογιακά έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της (2020, 2021 και 2022), έχουν επιδείξει αθλητική δραστηριότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών στα δύο (8 στο ένα έτος και 8 στο άλλο) από τα τρία προαναφερόμενα έτη σε επίσημους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α.

  Σωματεία πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας, μετέχουν δε με ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, χωρίς ο τελευταίος να έχει δικαίωμα ψήφου ή λόγου παρόντος του Τακτικού.

  Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των Σωματείων τους, θα πρέπει δε να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – μέλους, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και να εκπροσωπούν ένα (1) μόνο Σωματείο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με το Άρθρο 14 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 5 του Ν. 4726/2020. (Συνημμένη στέλνουμε τη δήλωση στοιχείων αντιπροσώπων Σωματείου – μέλους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του Σωματείου στο οποίο θα φαίνεται η απόφαση για το διορισμό των αντιπροσώπων, ότι οι αντιπρόσωποι είναι τακτικά μέλη του Δ.Σ., η ιδιότητά τους σε αυτό και ότι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται).

  Τα Σωματεία – μέλη παρακαλούνται να ορίσουν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, εγγράφως στην Ομοσπονδία δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Τ.Γ.Σ., δηλαδή μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, προκειμένου η Ομοσπονδία να συντάξει τον Πίνακα Αντιπροσώπων.

  Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους θα αναρτηθεί το απόγευμα της προηγουμένης της Τ.Γ.Σ. ημέρας (27.03.2023), στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Α. καθώς και στην ιστοσελίδα αυτής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

  Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες της Τ.Γ.Σ., σε περίπτωση δε Τηλεδιάσκεψης να την επιδείξουν όταν τους ζητηθεί.

  Τέλος παρακαλούμε τα Σωματεία – μέλη να έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή και του έτους 2023 και να μας αποστείλουν το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης μαζί με τη δήλωση Αντιπροσώπων.

  Σωματεία τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας, δεν θα λάβουν κωδικούς για την είσοδό τους στην εφαρμογή

  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

                ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ                                      ΚΩΝΣΤ. ΕΜΜ. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ

Συνημμένα αρχεία:

Please publish modules in offcanvas position.