ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΟΠΑ 21/12/2021

|||| |||| ||||

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΟΠΑ 21/12/2021

/ Νέα / Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 11:01

                                                                                        Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2021 

                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 1030_2021

                                                                                        Συνημμένο έγγραφο ένα (1)

 

 

          Προς τα

     Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

     Θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Π.Α. 2021»

 

 

 

                             Αξιότιμοι κύριοι,

 

 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.) κατά τη συνεδρίασή του την 13η Οκτωβρίου 2021 αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 30 και σχετικά άλλα του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. και τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει σήμερα, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των Σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 07.00 π.μ., στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων – Άνω Λιόσια Αττικής (γραφεία Ε.Ο.Π.Α.), καλούνται δε να συμμετάσχουν σε αυτήν τα Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α. για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα ημερησίας διατάξεως.

 

  Εάν δεν επιτευχθεί η κατά το Άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α., προβλεπόμενη απαρτία (δεν παρευρίσκονται το ½ πλέον ενός του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου Σωματείων – μελών), η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την:

 

21η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17.00,

 

με τα ίδια θέματα Ημερήσιας διάταξης,

μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ και θα σας αποσταλούν προς τούτο κωδικοί της εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθεί (ZOOM).

 

Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος 2022.
  3. Τροποποίηση – εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725_1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
  4. Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικών Λειτουργιών.
  5. Έγκριση Κανονισμού Ελλανοδικών.
  6. Έγκριση Κανονισμού προπονητών.

 

  Στην περίπτωση διεξαγωγής της Γ.Σ. με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ αυτή θα διενεργηθεί μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, με την οποία θα καλυφθεί τόσο η διαδικασία συζήτησης επί των θεμάτων, όσο και η ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων επί αυτών.

 

  Για την είσοδο στο σύστημα εφαρμογής ΖΟΟΜ, των Σωματείων – μελών με δικαίωμα ψήφου, θα αποσταλούν κωδικοί από τη γραμματεία της Ομοσπονδίας.

 

  Στη συζήτηση και στις ψηφοφορίες των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα Σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Κατάλογος των οποίων θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την έγκρισή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π.Α. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι – μέλη Δ.Σ. κάθε Σωματείου – μέλους της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο φέρει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων (Άρθρο 142 του Νόμου 4714_2020) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της (2019, 2020 και 2021), έχουν επιδείξει αθλητική δραστηριότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών στα δύο (8 στο ένα έτος και 8 στο άλλο) από τα τρία προαναφερόμενα έτη σε επίσημους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α.

  Τα Σωματεία πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας, μετέχουν δε με ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, χωρίς ο τελευταίος να έχει δικαίωμα ψήφου ή λόγου παρόντος του Τακτικού.

  Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των Σωματείων τους, θα πρέπει δε να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – μέλους, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και να εκπροσωπούν ένα (1) μόνο Σωματείο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με το Άρθρο 14 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 5 του Ν. 4726/2020. (Συνημμένη στέλνουμε τη δήλωση στοιχείων αντιπροσώπων Σωματείου – μέλους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του Σωματείου στο οποίο θα φαίνεται η απόφαση για το διορισμό των αντιπροσώπων, ότι οι αντιπρόσωποι είναι τακτικά μέλη του Δ.Σ., η ιδιότητά τους σε αυτό και ότι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται).

 

  Τα Σωματεία – μέλη παρακαλούνται να ορίσουν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, εγγράφως στην Ομοσπονδία δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι και τη ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, προκειμένου η Ομοσπονδία να συντάξει τον Πίνακα Αντιπροσώπων.

 

  Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους θα αναρτηθεί το απόγευμα της προηγουμένης της Γ.Σ. ημέρας, στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Α. καθώς και στην ιστοσελίδα αυτής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

  Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες της Γ.Σ., σε περίπτωση δε Τηλεδιάσκεψης να την επιδείξουν όταν τους ζητηθεί.

 

  Τέλος παρακαλούμε τα Σωματεία – μέλη να έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή και του έτους 2021 και να μας αποστείλουν το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης μαζί με τη δήλωση Αντιπροσώπων. Σωματεία τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τη συγκεκριμένη οικονομική υποχρέωση, δεν θα λάβουν κωδικούς για την είσοδό τους στην εφαρμογή

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

            ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ                                       ΚΩΝΣΤ. ΕΜΜ. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.