Σύνδεση

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΠΑ 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

||||| ||||| |||||

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΠΑ 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

/ Νέα / Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021 14:17

 

  Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2021 

  Αριθμ. Πρωτ. 9159_2021

Συνημμένα έγγραφα: έξη (6)

 

 

 

          Προς τα

    Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

     Θέμα: «Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Π.Α. 2021»

 

 

                             Αξιότιμοι κύριοι,

  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.) κατά τη συνεδρίαση αυτού της 27ης Ιανουαρίου 2021 αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και σχετικά άλλα του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. αλλά και με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους 4714/2020 και 4726/2020,  τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των Σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα Σωματεία – μέλη αυτής, την 19η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08.00 π.μ. στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων – Άνω Λιόσια Αττικής (αίθουσα V.I.P.). Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ανάγκη, λόγω των μέτρων Υγειονομικής Προστασίας από την πανδημία του ιού Covid 19, τότε η Ε.Ο.Π.Α., διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει το τόπο διεξαγωγής της Γ.Σ. και να τον ορίσει σε διαφορετικό χώρο εντός Αττικής, ενημερώνοντας συγχρόνως όλα τα Σωματεία – μέλη για το νέο τόπο και χώρο, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.

  Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
  2. Διοικητικός Απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 28.02.2021 – Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  3. Οικονομικός Απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 – Ανάγνωση και υποβολή της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ως άνω χρονικό διάστημα – Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  4. Οικονομικός Απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 01.01.2021 έως 28.02.2021 – Ανάγνωση και υποβολή της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ως άνω χρονικό διάστημα – Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  5. Έγκριση Ισολογισμού για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020.
  6. Έγκριση Ισολογισμού για τη χρονική περίοδο 01.01.2021 έως 28.02.2021.
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος 2021.
  8. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το 3ο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι σύμφωνα με το ν. 2725/1999, Δικαστικός αντιπρόσωπος ο οποίος και θα Προεδρεύσει σε αυτή.
  9. Αρχαιρεσίες για την εκλογή και ανάδειξη:

Α. Προέδρου Δ.Σ.,

Β. Δέκα (10) τακτικών μελών Δ.Σ.,

Γ. Αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. και

Δ. Τριών (3) τακτικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και

Ε. Δύο (2) αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

  Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μέλη Δ.Σ. των Σωματείων μελών της Ε.Ο.Π.Α., τα οποία κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη (2018, 2019 και 2020), έχουν επιδείξει αθλητική δραστηριότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών στα δύο (8 στο ένα έτος και 8 στο άλλο) από τα τρία προαναφερόμενα έτη σε επίσημους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α., με την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του Ν. 2725/1999 και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, του  Άρθρου 142 του Ν. 4714/2020, που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), όπως θα προκύπτει από το σχετικό έγγραφο που θα αποστείλει η Γ.Γ.Α.

  Ο κατάλογος με τα Σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου θα σας αποσταλεί και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π.Α. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), αμέσως μετά την έγκριση του από την Γ.Γ.Α.

        

  Εάν δεν επιτευχθεί η κατά Άρθρο 10 παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α., προβλεπόμενη απαρτία (δεν παρευρίσκονται το ½ τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου Σωματείων – μελών), η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την:

 

21η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12.00 μ.,

 

στον ίδιο τόπο και χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας διάταξης.

 

  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α. (Άρθρο 10, παρ. 4) τα Σωματεία – μέλη παρακαλούνται να ορίσουν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, εγγράφως στην Ομοσπονδία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Μαρτίου 2021. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – μέλους με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο Σωματείο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με το Άρθρο 14 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 5 του Ν. 4726/2020. (Συνημμένη στέλνουμε τη δήλωση στοιχείων αντιπροσώπων Σωματείου – μέλους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ΒΕΒΑΙΩΣΗ του Σωματείου ότι οι αντιπρόσωποι είναι τακτικά μέλη του Δ.Σ. και έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται).

 

  Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους, θα αναρτηθεί στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Α., το απόγευμα της προηγουμένης της Γ.Σ. ημέρας και στην αίθουσα διεξαγωγής αυτής, την ημέρα της συνεδριάσεώς της, όπως το Καταστατικό της Ομοσπονδίας ορίζει (Άρθρο 10, παρ. 4).

 

  Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα όλα Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας, με ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου που εκπροσωπούν, χωρίς ο τελευταίος να έχει δικαίωμα ψήφου ή λόγου, παρόντος του Τακτικού και οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των Σωματείων τους, μελών της Ε.Ο.Π.Α. και αφού έχει γίνει η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

 

  Οι υποψηφιότητες για την εκλογή μελών τoυ Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να προταθούν εγγράφως προς τα Δ.Σ. της Ομoσπovδίας επτά (7) τoυλάχιστov ημέρες πριν από τη Γ.Σ. από τα Σωματεία – μέλη τα οποία έχoυv δικαίωμα ψήφου, δηλαδή μέχρι τη ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.

  Σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 11, παρ. 5), κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα vα πρoτείvει προς εκλογή στο Δ.Σ. της Ομoσπovδίας την υποψηφιότητα εvός μόvo πρoσώπoυ για το Δ.Σ. και εvός για την Εξελεγκτική Επιτροπή, το οποίο δύναται να είναι αvτιπρόσωπoς τoυ Σωματείoυ στη Γ.Σ. ή απλώς μέλoς τoυ με δικαίωμα όμως vα ψηφίζει, vα εκλέγει και vα εκλέγεται. Μαζί με τηv πρόταση τoυ Σωματείoυ – μέλoυς για τηv υποψηφιότητα (αποστέλλονται συνημμένα), υπoβάλλεται από τo Σωματείo και γραπτή δήλωση πρoς τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας τoυ πρoτειvόμεvoυ για εκλoγή μέλους ταυ Σωματείου περί αποδοχής της υποψηφιότητάς του (αποστέλλεται συνημμένα). Επίσης στη πιο πάνω πρόταση τoυ Σωματείου – μέλους πρέπει vα βεβαιώνεται η ιδιότητα τoυ πρoτειvομέvoυ υπoψηφίoυ ως μέλoυς τoυ σωματείoυ, με δικαίωμα vα ψηφίζει, vα εκλέγει και vα εκλέγεται.

 

  Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, να επιδεικνύουν δε αυτήν αρμοδίως, κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκειμένου να συμμετέχουν στις διαδικασίες της Γ.Σ.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                         ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.