Σύνδεση

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2016

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2016

/ Νέα / Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016 08:25

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2016

Αθήνα 4 Απριλίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 554/2016

 

 

    

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

στα:

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» και «ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

 

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2016

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 8 – 9, 10 – 11 και 12 – 13 ετών, γεννηθέντες τις ημερομηνίες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη: 2008 – 2007 (8 – 9), 2006 – 2005 (10 – 11) και 2004 – 2003 (12 – 13).

 

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 10 – 11 ετών (–27, 31, 36, 41, 46, 51 και 51+).

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 12 – 13 ετών (–36, 41, 46, 50, 55, 60 και 60+).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016    

09:30: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών.

10:30: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

12:00: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, όρκοι Ελλανοδικών, Αθλητών.

 

  • Οι αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το αργότερο στις 09:30.

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Άπαντα συμμετέχοντα Σωματεία – Μέλη πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2016, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των πενήντα <50> ΕΥΡΩ).

β) Ορίζονται ως παράβολα συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στους αγώνες του Πρωταθλήματος, τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών τους (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.):

1. ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ για ΜΙΑ (1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

2. ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΕΥΡΩ για ΔΥΟ (2) ή ΤΡΕΙΣ (3)ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

3. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ για ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ή ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

  Η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας:

 

<6832.130575.061> ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

γ) Σύμφωνα με τον ν. 2725/1999 όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής στα  Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες. Για τους ομογενείς και αλλοδαπούς ισχύουν τα κατά την παράγραφο 7, του Άρθρου 33, του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω Αθλητικού Νόμου και τα προβλεπόμενα από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών. Παραβίαση του παρόντος επιβάλλει αποκλεισμό.

δ) Η αριθμητική συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη. Ένας αθλητής δύναται να συμμετάσχει στην αμέσως ανωτέρα Σειρά Κιλών με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, μόνο εάν στη σειρά του δεν υπάρχει άλλος αθλητής. Το αυτό ισχύει για τις Σειρές Ηλικίας εάν υπάρχει προφορική, τουλάχιστον, συγκατάθεση από τον Προπονητή του Σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής.

στ) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (Δ.Τ.Α.) και βεβαίωση από ιατρό σε ισχύ για το έτος 2016 (τα Δ.Τ.Α. και τη βεβαίωση θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α΄: Δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες αθλητής ο οποίος δεν θα επιδείξει Δ.Τ.Α. και βεβαίωση ιατρού σε ισχύ για το έτος 2016.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΝΕΑ Δ.Τ.Α. ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 έως 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.

 

3. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

  Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν το Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος, με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν. Ουδεμία άλλη προσθήκη επιτρέπεται.

 

4. ΖΥΓΙΣΗ – ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  • Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.
  • Ο Αθλητής κατά την ζύγιση δύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
  • Η ανοχή στα κιλά δεν θα ξεπερνά τα εκατό (100) γραμμάρια επί πλέον.
  • Η Κλήρωση και η εγγραφή εις τα Φύλλα Αγώνων, θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα πριν το Πρωτάθλημα (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ).
  • Αθλητής ο οποίος κατά τη ζύγιση βρεθεί με διαφορετικά κιλά (λιγότερα ή περισσότερα) από τα δηλωθέντα, θα αποκλείεται από τους αγώνες (λόγω ηλεκτρονικής επεξεργασίας των συμμετοχών και εγγραφής αθλητών στα φύλλα αγώνων).

 

5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ

  Ο αγωνιστικός χρόνος στα «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά (ο αριθμός των Παλαισμάτων είναι απεριόριστος κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β΄: Στα ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ οι Παγκρατιαστές επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε μια μόνο Σειρά Ηλικίας και με μια συμμετοχή, ένας αθλητής εφόσον έχει δηλωθεί σε μια Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 10 – 11 ετών ή ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 10 – 11) έχει δικαίωμα μόνο μια συμμετοχή σε αυτήν. Ο ίδιος αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλη Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 12 – 13 ετών). 

 

ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Οι αθλητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να φορούν κατά την διάρκεια του αγώνα λευκά ή κυανά Χειρόκτια (γάντια τα οποία αφήνουν ελεύθερα τα δάχτυλα για την εφαρμογή Δράττειν) και λευκές ή κυανές περικνημίδες. Αθλητής που δεν θα φέρει τον παραπάνω προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας, δεν θα συμμετέχει στο Αγώνισμα. Οι αθλητές δύναται να φορούν προστατευτικά οδοντοστοιχίας (μασέλα). Τα προστατευτικά οδοντοστοιχίας είναι υποχρεωτικά εάν αθλητής φέρει διορθωτικά ορθοδοντικής.

  Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση  και ευθύνη των Σωματείων και των αθλητών.

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 8 – 9: 1΄ λεπτό (καθαρός χρόνος). ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 10 – 11 & 12 – 13: 1΄ λεπτό και 30΄΄ δεύτερα (καθαρός χρόνος).

Στις συγκεκριμένες Σειρές Ηλικίας ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 19, παρ. β, γ, δ και ε των Εναγώνιων Νόμων του Παγκρατίου Αθλήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε΄: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ.

 

6. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

  Μόνον ο εκ του Αθλητικού Σωματείου δηλωθείς επισήμως προπονητής (ο οποίος υπογράφει τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Συμμετοχής, διαθέτει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έχει δηλωθεί ο αριθμός αδείας του στην Ομοσπονδία), επιτρέπεται να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο εφόσον αγωνίζεται ο αθλητής του και τον οποίον επιβλέπει, σύμφωνα με τους Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις, είναι δε ενδεδυμένος με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

 

8. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

 

  • Η δαπάνη μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των αθλητών και προπονητών θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα Σωματεία.
  • Στη περίπτωση κατά την οποία αθλητές ή προπονητές παραβιάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ. και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.     
  • Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).
  • Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ΄

 Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δ΄ 

  Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (www.pangration.org) ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (11.00 π.μ.)

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ (Ή ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ) ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

  ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.

 

  Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στους αγώνες, ευχαριστούμε για την συνεργασία.

 

Για το Δ.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                       ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.