Σύνδεση

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2016

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2016

/ Νέα / Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 13:58

   

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016 «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ» και

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

 

 

  Προς άπαντα τα

     Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

στα: «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ» και

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

 

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2016

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών,  γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2002 – 2001.

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 16 – 17 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2000 –  1999.

 

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

 

ΠΑΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών (–45, 50, 55, 60, 66, 72 και 72+).

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών (–42, 47, 52, 57, 63, 69 και 69+).

ΕΦΗΒΟΙ: 16 – 17 ετών (–55, 60, 65, 70, 75, 80 και 80+).

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 16 – 17 ετών (–48, 53, 58, 63, 68, 73 και 73+).

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 1998 – 1997.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω, γεννηθέντες 31.12.1996 και παλαιότερα.

 

«ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω.

 

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ: 18 – 19 ετών (–58, 65, 72, 79, 85, 92 και 92+).

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών (–49, 54, 59, 64, 70, 76 και 76+).

ΑΝΔΡΕΣ: 20 ετών και άνω (–60, 66, 71, 78, 85, 95, 105 και 105+).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω (–57, 62, 68, 76, 83, 90 και 90+).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

09.00: Έναρξη ζυγίσεως αθλητών.

10.00: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

12.00: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, όρκοι Ελλανοδικών, Αθλητών.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016       

09:00: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών.

10:00: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

12:00: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, όρκοι Ελλανοδικών, Αθλητών.

 

  • Οι αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το αργότερο στις 09:00.

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Άπαντα συμμετέχοντα Σωματεία – Μέλη πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2016, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των πενήντα <50> ΕΥΡΩ).

β) Ορίζονται ως παράβολα συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στους αγώνες του Πρωταθλήματος, τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών τους (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.):

1. ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ για ΜΙΑ (1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

2. ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΕΥΡΩ για ΔΥΟ (2) ή ΤΡΕΙΣ (3)ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

3. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ για ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ή ΠΕΝΤΕ (5)ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

  Η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας:

 

<6832.130575.061> ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

γ) Σύμφωνα με τον ν. 2725/1999 όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής εις τα  Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες. Για τους ομογενείς και αλλοδαπούς ισχύουν τα κατά την παράγραφο 7, του Άρθρου 33, του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω Αθλητικού Νόμου και τα προβλεπόμενα από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών. Παραβίαση του παρόντος επιβάλλει αποκλεισμό.

δ) Η αριθμητική συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη. Ένας αθλητής δύναται να συμμετάσχει στην αμέσως ανωτέρα Σειρά Κιλών με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, μόνο εάν στη σειρά του δεν υπάρχει άλλος αθλητής. Το αυτό ισχύει για τις Σειρές Ηλικίας εάν υπάρχει προφορική, τουλάχιστον, συγκατάθεση από τον Προπονητή του Σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής.

ε) Τα Σωματεία τα οποία έχουν αποκτήσει ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Ε.Α.Α.) για το άθλημα του ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, θα μετάσχουν σε άλλη κατηγορία από αυτά που δεν έχουν αποκτήσει, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα μοριοδότησης. Συγκεκριμένα θα διαχωρίζονται τα Φύλλα Αγώνων σε Α και Β εφόσον η Κατηγορία πληροί τους όρους μοριοδότησης (φύλλο Α τα Σωματεία με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση (Ε.Α.Α.) και φύλλο Β τα Σωματεία που δεν έχουν αποκτήσει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση). Φύλλο αγώνος στο οποίο η Κατηγορία δεν πληροί τους όρους μοριοδότησης δεν θα διαχωρίζεται (τα Σωματεία τα οποία διαθέτουν Ε.Α.Α. θα πρέπει να αποστείλουν την απόφαση έγκρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συμπεριληφθούν στα Φύλλα Αγώνων Α).

στ) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (Δ.Τ.Α.) και βεβαίωση από ιατρό σε ισχύ για το έτος 2016 (τα Δ.Τ.Α. και τη βεβαίωση θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α΄: Δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες αθλητής ο οποίος δεν θα επιδείξει Δ.Τ.Α. και βεβαίωση ιατρού σε ισχύ για το έτος 2016.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΝΕΑ Δ.Τ.Α. ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 έως 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.

 

3. ΕΝΔΥΣΗ

  Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν το Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος, με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν. Ουδεμία άλλη προσθήκη επιτρέπεται.

 

4. ΖΥΓΙΣΗ – ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  • Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.
  • Ο Αθλητής κατά την ζύγιση δύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
  • Η Κλήρωση και η εγγραφή εις τα Φύλλα Αγώνων, θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα πριν το Πρωτάθλημα (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ).
  • Αθλητής ο οποίος κατά τη ζύγιση βρεθεί με διαφορετικά κιλά (λιγότερα ή περισσότερα) από τα δηλωθέντα, θα αποκλείεται από τους αγώνες (λόγω ηλεκτρονικής επεξεργασίας των συμμετοχών και εγγραφής αθλητών στα φύλλα αγώνων).

 

5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ

  Ο αγωνιστικός χρόνος στα «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά (ο αριθμός των Παλαισμάτων είναι απεριόριστος κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος).

 

ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ

  Ο αγωνιστικός χρόνος στον «ΠΟΛΥΔΑΜΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β΄: Στα ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ και στον ΠΟΛΥΔΑΜΑ οι Παγκρατιαστές επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε μια μόνο Σειρά Ηλικίας και με μια συμμετοχή, ένας αθλητής εφόσον έχει δηλωθεί σε μια Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΠΑΙΔΕΣ 14 – 15 ετών ή ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 14 – 15) έχει δικαίωμα μόνο μια συμμετοχή σε αυτήν. Ο ίδιος αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλη Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΕΦΗΒΟΙ 16 – 17 ετών). 

 

ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Οι αθλητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να φορούν κατά την διάρκεια του αγώνα λευκά ή κυανά Χειρόκτια (γάντια τα οποία αφήνουν ελεύθερα τα δάχτυλα για την εφαρμογή Δράττειν) και λευκές ή κυανές περικνημίδες. Αθλητής που δεν θα φέρει τον παραπάνω προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας, δεν θα συμμετέχει στο Αγώνισμα. Οι αθλητές δύναται να φορούν προστατευτικά οδοντοστοιχίας (μασέλα). Τα προστατευτικά οδοντοστοιχίας είναι υποχρεωτικά εάν αθλητής φέρει διορθωτικά ορθοδοντικής.

  Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση  και ευθύνη των Σωματείων και των αθλητών.

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΙΔΕΣ - ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 14 – 15: 2΄ λεπτά (καθαρός χρόνος) 

ΕΦΗΒΟΙ - ΝΕΑΝΙΔΕΣ 16 – 17: 2΄ λεπτά (καθαρός χρόνος)

ΑΓΕΝΕΙΟΙ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 – 19 & ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20+: 3΄ λεπτά (καθαρός χρόνος).

 

6. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

  Μόνον ο εκ του Αθλητικού Σωματείου δηλωθείς επισήμως προπονητής (ο οποίος υπογράφει τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Συμμετοχής, διαθέτει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έχει δηλωθεί ο αριθμός αδείας του στην Ομοσπονδία), επιτρέπεται να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο εφόσον αγωνίζεται ο αθλητής του και τον οποίον επιβλέπει, σύμφωνα με τους Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις, είναι δε ενδεδυμένος με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

 

8. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

 

  • Η δαπάνη μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των αθλητών και προπονητών θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα Σωματεία.
  • Στη περίπτωση κατά την οποία αθλητές ή προπονητές παραβιάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ. και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.     
  • Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).
  • Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ΄

 Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δ΄ 

  Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (www.pangration.org) ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ:

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ:

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (12.00 μ.)

Please publish modules in offcanvas position.