Σύνδεση

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

/ Νέα / Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 10:01

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016

 

 

        Προς τα

     Σωματεία – μέλη της Τοπικής Επιτροπής

     ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016

 

στα: «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»,

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ» και «ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 6 – 7, 8 – 9, 10 – 11 και 12 – 13 ετών, γεννηθέντες τις ημερομηνίες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη: 2010 – 2009 (6 – 7), 2008 – 2007 (8 – 9),

2006 – 2005 (10 – 11) και 2004 – 2003 (12 – 13).

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών,  γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2002 – 2001.

ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 16 – 17 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 2000 –  1999.

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 1998 – 1997.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω, γεννηθέντες 31.12.1996 και παλαιότερα.

 

«ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών.

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω.

 

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 6 – 7 ετών (Σειρές Κιλών –21, 24, 27, 31, 35, 38 και 38+).

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 8 – 9 ετών (–25, 28, 31, 35, 38, 41 και 41+).

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 10 – 11 ετών (–27, 31, 36, 41, 46, 51 και 51+).

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 12 – 13 ετών (–36, 41, 46, 50, 55, 60 και 60+).

ΠΑΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών (–45, 50, 55, 60, 66, 72 και 72+).

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών (–42, 47, 52, 57, 63, 69 και 69+).

ΕΦΗΒΟΙ: 16 – 17 ετών (–55, 60, 65, 70, 75, 80 και 80+).

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 16 – 17 ετών (–48, 53, 58, 63, 68, 73 και 73+).

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ: 18 – 19 ετών (–58, 65, 72, 79, 85, 92 και 92+).

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών (–49, 54, 59, 64, 70, 76 και 76+).

ΑΝΔΡΕΣ: 20 ετών και άνω (–60, 66, 71, 78, 85, 95, 105 και 105+).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω (–57, 62, 68, 76, 83, 90 και 90+).

 

«ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»

 

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών έως και ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω.

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

09:00: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών.

09:45: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» στη Σειρά Ηλικίας 6 – 7 ετών.

12:00: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, Όρκος Αθλητών – Ελλανοδικών.   

 

  Οι αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το αργότερο στις 08:45.

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Άπαντα τα Σωματεία – Μέλη πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2016, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των πενήντα <50> ΕΥΡΩ).

β) Ορίζονται ως παράβολα συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στους αγώνες του Κυπέλλου τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών τους (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.):

1. ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ για ΜΙΑ (1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

2. ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΕΥΡΩ για ΔΥΟ (2) ή ΤΡΕΙΣ (3)ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

3. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ για ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ή ΠΕΝΤΕ (5)ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

  Η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των αγώνων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας: <6832.130575.061> ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

γ) Σύμφωνα με τον ν. 2725/1999, όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής εις τα  Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες. Για τους ομογενείς και αλλοδαπούς ισχύουν τα κατά την παράγραφο 7, του Άρθρου 33, του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω Αθλητικού Νόμου και τα προβλεπόμενα από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών. Παραβίαση του παρόντος επιβάλλει αποκλεισμό.

δ) Η αριθμητική συμμετοχή των αθλητών εις τα κατά τόπους πρωταθλήματα είναι ελεύθερη. Ένας αθλητής δύναται να συμμετάσχει στην αμέσως ανωτέρα Σειρά Κιλών με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, μόνο εφόσον συντρέχουν περί αυτού οι προβλεπόμενοι λόγοι. Το αυτό ισχύει για τις Σειρές Ηλικίας εάν υπάρχει προφορική, τουλάχιστον, συγκατάθεση από τον Προπονητή του Σωματείου, με το οποίο συμμετέχει ο αθλητής. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνετε η αγωνιστική Σειρά Κιλών τότε, βάσει των Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται εις την αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών.

 

ε) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (Δ.Τ.Α.) και βεβαίωση από ιατρό σε ισχύ για το έτος 2016 (τα Δ.Τ.Α. και τη βεβαίωση θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α΄: Δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες αθλητής ο οποίος δεν θα επιδείξει Δ.Τ.Α. και βεβαίωση ιατρού σε ισχύ για το έτος 2016.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΝΕΑ Δ.Τ.Α. ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 22 έως 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016.

 

3. ΖΥΓΙΣΗ – ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  • Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.
  • Ο Αθλητής κατά την ζύγιση δύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
  • Η ανοχή στα κιλά δεν θα ξεπερνά τα εκατό (100) γραμμάρια επί πλέον.
  • Η Κλήρωση και εγγραφή εις τα Φύλλα Αγώνων, θα ολοκληρωθεί εντός του αγωνιστικού χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου, παρουσία των δηλωθέντων αντιπροσώπων των συμμετεχόντων Αθλητικών Σωματείων και του  υπευθύνου της Κεντρικής Γραμματείας της Ε.Ο.Π.Α.

 

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ

  Ο αγωνιστικός χρόνος στα «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά (ο αριθμός των Παλαισμάτων είναι απεριόριστος κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος).

 

ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ

  Ο αγωνιστικός χρόνος στον «ΠΟΛΥΔΑΜΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β΄: Σύμφωνα με τους ΕΝΑΓΩΝΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  όπως ισχύουν (ΑΡΘΡΟ 18, παρ. θ {Στα ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ και στον ΠΟΛΥΔΑΜΑ οι Παγκρατιαστές επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε μια μόνο Σειρά Ηλικίας και με μια συμμετοχή}), ένας αθλητής εφόσον έχει δηλωθεί σε μια Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΠΑΙΔΕΣ 14 – 15 ετών ή ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 14 – 15) έχει δικαίωμα μόνο μια συμμετοχή σε αυτήν. Ο ίδιος αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλη Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΕΦΗΒΟΙ 16 – 17 ετών). 

 

ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ

ΕΝΔΥΣΗ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν το Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος, με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν. Ουδεμία άλλη προσθήκη επιτρέπεται.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Οι αθλητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να φορούν κατά την διάρκεια του αγώνα λευκά ή κυανά Χειρόκτια (γάντια τα οποία αφήνουν ελεύθερα τα δάχτυλα για την εφαρμογή Δράττειν) και λευκές ή κυανές περικνημίδες. Αθλητής που δεν θα φέρει τον παραπάνω προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας, δεν θα συμμετέχει στο Αγώνισμα. Οι αθλητές δύναται να φορούν προστατευτικά οδοντοστοιχίας (μασέλα). Τα προστατευτικά οδοντοστοιχίας είναι υποχρεωτικά εάν αθλητής φέρει διορθωτικά ορθοδοντικής.

  Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση  και ευθύνη των σωματείων και των αθλητών.

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 6 – 7 & 8 – 9: 1΄ λεπτό (καθαρός χρόνος). Στις συγκεκριμένες Σειρές Ηλικίας ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 19, παρ. β, γ, δ και ε των Εναγώνιων Νόμων του Παγκρατίου Αθλήματος.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 10 – 11 & 12 – 13: 1΄ λεπτό και 30΄΄ δεύτερα (καθαρός χρόνος)

ΠΑΙΔΕΣ - ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 14 – 15: 2΄ λεπτά (καθαρός χρόνος) 

ΕΦΗΒΟΙ - ΝΕΑΝΙΔΕΣ 16 – 17: 2΄ λεπτά (καθαρός χρόνος)

ΑΓΕΝΕΙΟΙ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 – 19 & ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20+: 3΄ λεπτά (καθαρός χρόνος)

ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΕΝΔΥΣΗ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν το Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος, με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν. Ουδεμία άλλη προσθήκη επιτρέπεται.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι: προστατευτικά δοντιών, βουβωνικής περιοχής και κεφαλιού. Η χρήση επιστραγαλίδων και επιγονατίδων δεν απαγορεύεται εάν και εφόσον αυτές είναι κατάλληλες.

β.  Τα προστατευτικά χεριών και ποδιών είναι τα τυποποιημένα για αγώνες παγκρατίου (πλήρη επαφής). Τα γάντια είναι ανοικτού τύπου παλάμης, βάρους 4oz, και όπως και ο επικαλαμίδες πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς  των αγώνων (τύπου μικτών μαχητικών τεχνων).

γ.  Απαγορεύεται  η επάλειψη (αλοιφές, λάδια κλπ) καθώς και η χρήση γάζας ή άλλων προστατευτικών υλικών χωρίς την έγκριση του γιατρού των αγώνων.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΙΔΕΣ - ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 14 – 15: 3΄ λεπτά (μικτά) 

ΕΦΗΒΟΙ - ΝΕΑΝΙΔΕΣ 16 – 17: 4΄ λεπτά (μικτά)

ΑΓΕΝΕΙΟΙ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 – 19 & ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20+: 5΄ λεπτά (καθαρός χρόνος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ΄: Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα Knockout

5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

   Μόνον ο εκ του Αθλητικού Σωματείου δηλωθείς επισήμως προπονητής, ο οποίος έχει υπογράψει τα Φύλλα Συμμετοχής, διαθέτει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έχει αναγραφεί στα Φ.Σ. ο αριθμός αδείας του, επιτρέπεται να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο εφόσον αγωνίζεται ο αθλητής του και τον οποίον επιβλέπει, σύμφωνα με τους Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις, είναι δε ενδεδυμένος με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

7. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Τ.Ε.Π.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΕΚ ΤΗΣ Τ.Ε.Π.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΕΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.

 

  • Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αθλητές ή προπονητές οι οποίοι παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ. και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.     
  • Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).
  • Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δ΄: Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε΄: ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (www.pangration.org)

 

  Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στους αγώνες, ευχαριστούμε για την συνεργασία.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡ.Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                          ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Please publish modules in offcanvas position.