Σύνδεση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2014

/ Νέα / Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 11:11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2014

 

 

 

   Αθήνα 12 Απριλίου  2014

  Αριθμ. Πρωτ.:460 /2014/φ. Ε 27

     

     Προς τα

     Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

 

     Κοιν.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

              Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2014

 

στα: «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» και στο «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ»

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2014

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 8 – 9, 10 – 11 και 12 – 13 ετών, γεννηθέντες τις ημερομηνίες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη: 20062005 (8 – 9), 20042003 (10 – 11) και 20022001 (12 – 13).

 

 «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ»

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 10 – 11 ετών (Σειρές Κιλών 27, 31, 36, 41, 46, 51 και 51+) και 12 – 13 ετών (Σειρές Κιλών 36, 41, 46, 50, 55, 60 και 60+).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Μαΐου 2014

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

 

09:00: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών για το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝΠΑΙΔΩΝ»

09:30: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, Όρκος Αθλητών – Ελλανοδικών.

10:00: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», στη Σειρά Ηλικίας ΠαμπαίδεςΠαγκορασίδες 8 – 9 ετών.  

 

 • Οι αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το αργότερο στις 08:45.

 

 

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Άπαντα τα Σωματεία – Μέλη πρέπει να διαθέτουν ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ή να έχουν καταθέσει φάκελο για την απόκτησή της) και να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2014, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των πενήντα <50> ΕΥΡΩ).

β) Ορίζεται το ποσό των ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ ως παράβολο συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα (η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των αγώνων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας <9800117055–4> Γενική Τράπεζα) ή επί αποδείξει στον υπεύθυνο Γραμματείας της Ε.Ο.Π.Α.).

γ) Σύμφωνα με τον ν. 2725/1999 όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής εις τα  Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες. Για τους ομογενείς και αλλοδαπούς ισχύουν τα κατά την παράγραφο 7, του Άρθρου 33, του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω Αθλητικού Νόμου και τα προβλεπόμενα από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών. Παραβίαση του παρόντος επιβάλλει αποκλεισμό.

δ) Η αριθμητική συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη. Ένας αθλητής δύναται να συμμετάσχει στην αμέσως ανωτέρα Σειρά Κιλών με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, μόνο εφόσον συντρέχουν περί αυτού οι προβλεπόμενοι λόγοι. Το αυτό ισχύει για τις Σειρές Ηλικίας εάν υπάρχει προφορική, τουλάχιστον, συγκατάθεση από τον Προπονητή του Σωματείου, με το οποίο συμμετέχει ο αθλητής. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνετε η αγωνιστική Σειρά Κιλών τότε, βάσει των Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται εις την αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών.

ε) Οι αθλητές συμμετέχουν και αγωνίζονται με αποκλειστική ευθύνη των Σωματείων τους.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, Η Ε.Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝΑΘΛΗΜΑ, ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΝ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δ.Τ.Α. ενημερωμένο από ιατρό σε ισχύ για το έτος 2014 (τα Δ.Τ.Α. θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

3. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

 • Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν το Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος, με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν. Ουδεμία άλλη προσθήκη επιτρέπεται.

 

4. ΖΥΓΙΣΗ – ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 • Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.
 • Ο Αθλητής κατά την ζύγιση δύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
 • Η Κλήρωση και εγγραφή εις τα Φύλλα Αγώνων, θα ολοκληρωθεί εντός του αγωνιστικού χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου, παρουσία των δηλωθέντων αντιπροσώπων των συμμετεχόντων Αθλητικών Σωματείων και του  υπευθύνου της Κεντρικής Γραμματείας της Ε.Ο.Π.Α.

 

5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ

 

        ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ

 • Ο αγωνιστικός χρόνος εις το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» για τις Σειρές Ηλικίας 10 – 11 και 12 – 13 ετών είναι ένα πρώτο λεπτό και 30 δεύτερα (1΄ 30΄΄)  καθαρής διαρκείας. Στις συγκεκριμένες Σειρές Ηλικίας ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 19, παρ. β, γ, δ και ε των Εναγώνιων Νόμων του Παγκρατίου Αθλήματος.
 • Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα Επιλεκτικό Ρεπεσάζ «REPECHAGE».
 • Εις  το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ», οι αθλητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να φορούν κατά την διάρκεια του αγώνα λευκά ή κυανά Χειρόκτια (γάντια τα οποία αφήνουν ελεύθερα τα δάχτυλα για την εφαρμογή Δράττειν) και λευκές ή κυανές περικνημίδες. Αθλητής που δεν θα φέρει τον παραπάνω προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας, δεν θα συμμετέχει στο Αγώνισμα. Οι αθλητές δύναται να φορούν προστατευτικά οδοντοστοιχίας (μασέλα). Τα προστατευτικά οδοντοστοιχίας είναι υποχρεωτικά εάν αθλητής φέρει διορθωτικά ορθοδοντικής.
 • Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση  και ευθύνη των σωματείων και των αθλητών.

 

 

       ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ

 • Ο αγωνιστικός χρόνος στα «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.
 • Ο αριθμός των Παλαισμάτων είναι απεριόριστος για το αγώνισμα των  «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ».

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τους ΕΝΑΓΩΝΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  όπως ισχύουν (ΑΡΘΡΟ 18, παρ. θ {Στα ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ και στον ΠΟΛΥΔΑΜΑ οι Παγκρατιαστές επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε μια μόνο Σειρά Ηλικίας και με μια συμμετοχή}), ένας αθλητής εφόσον έχει δηλωθεί σε μια Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΠΑΙΔΕΣ 14 – 15 ετών ή ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 14 – 15) έχει δικαίωμα μόνο μια συμμετοχή σε αυτήν. Ο ίδιος αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλη Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΕΦΗΒΟΙ 16 – 17 ετών). 

 

6. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

  Μόνον ο εκ του Αθλητικού Σωματείου δηλωθείς επισήμως προπονητής και ο οποίος διαθέτει Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπογράφει τα φύλλα συμμετοχής, και επιτρέπεται να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο εφόσον αγωνίζεται ο αθλητής του και τον οποίον επιβλέπει, σύμφωνα με τους Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις, είναι δε ενδεδυμένος με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.  

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

 

8. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α. 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

 

 • Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αθλητές ή προπονητές οι οποίοι παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ. και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.     
 • Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).
 • Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».
 • Η δαπάνη μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των σθλητών και προπονητών θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα Σωματεία.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ A΄

 Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ B΄ 

  Τα Λευκώματα Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν (υποχρεωτικά να αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου του αθλητή) και να αποσταλούν στην Ομοσπονδία με ταχυδρομείο στη Δ/νση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Τ.Κ. 13343 – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ» ή για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων, με email στην Ηλεκτρονική Δ/νση info@pangratιοn.org ή με τηλεομοιότυπο (fax) στο 210.2409095, το αργότερο έως τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 (παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι ΑΥΣΤΗΡΑ δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές αθλητών πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και τούτο διότι θα εφαρμοστεί νέο μηχανογραφικό σύστημα εγγραφής αθλητών στα Φύλλα Αγώνων και ηλεκτρονική κλήρωση).

 

  Ευχόμενοι καλή αγωνιστική χρονιά και κάθε επιτυχία στους αγώνες, ευχαριστούμε για την συνεργασία.

 

Για το Δ.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                       ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.