Σύνδεση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014

/ Νέα / Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 11:13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΡΗΤΗΣ 2014

στα:«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ»,

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» και «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ»

Αθήνα27Μαρτίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 367/2014/φ. Ε 27

 

 

Προς τα

Σωματεία – μέλη της Τοπικής Επιτροπής

ΚΡΗΤΗΣ

 

Κοιν.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΡΗΤΗΣ 2014

στα:«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ»,

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» και «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ»

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 8 – 9, 10 – 11 και 12 – 13 ετών, γεννηθέντες τις ημερομηνίες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη: 20062005 (8 – 9), 20042003 (10 – 11) και 20022001 (12 – 13).

 

ΠΑΙΔΕΣΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 20001999.

 

ΕΦΗΒΟΙΝΕΑΝΙΔΕΣ: 16 – 17 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 19981997.

 

ΝΕΟΙΑΝΔΡΕΣ (ΑΓΕΝΕΙΟΙ) – ΝΕΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών, γεννηθέντες από 01.01 έως και 31.12 τα έτη 19961995.

 

ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω, γεννηθέντες 31.12.1994 και παλαιότερα.

 

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ»

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 10 – 11 ετών (Σειρές Κιλών 27, 31, 36, 41, 46, 51 και 51+) και 12 – 13 ετών (Σειρές Κιλών 36, 41, 46, 50, 55, 60 και 60+).

 

ΠΑΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών (Σειρές Κιλών 45, 50, 55, 60, 66, 72 και 72+).

 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 14 – 15 ετών (Σειρές Κιλών 42, 47, 52, 57, 63, 69 και 69+).

 

ΕΦΗΒΟΙ: 16 – 17 ετών (Σειρές Κιλών 55, 60, 65, 70, 75, 80 και 80+)

 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 16 – 17 ετών (Σειρές Κιλών 48, 53, 58, 63, 68, 73 και 73+).

 

«ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»

 

ΝΕΟΙΑΝΔΡΕΣ (ΑΓΕΝΕΙΟΙ) – ΝΕΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών.

 

ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω.

 

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ»

 

ΝΕΟΙΑΝΔΡΕΣ (ΑΓΕΝΕΙΟΙ): 18 – 19 ετών (Σειρές Κιλών 58, 65, 72, 79, 85, 92 και 92+)

 

ΝΕΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ: 18 – 19 ετών (Σειρές Κιλών 49, 54, 59, 64, 70, 76 και 76+).

 

ΑΝΔΡΕΣ: 20 ετών και άνω (Σειρές Κιλών 60, 66, 71, 78, 85, 95, 105 και 105+)

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 20 ετών και άνω (Σειρές Κιλών 57, 62, 68, 76, 83, 90 και 90+).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΟΥΔΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

08:45: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών για το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝΠΑΙΔΩΝ» και το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ».

09:15: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, Όρκος Αθλητών – Ελλανοδικών.

09:30: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», στη Σειρά Ηλικίας ΠαμπαίδεςΠαγκορασίδες 8 – 9 ετών.

 

 • Οι αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το αργότερο στις 08:45.

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Άπαντα τα Σωματεία – Μέληπρέπει να διαθέτουν ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ή να έχουν καταθέσει φάκελο για την απόκτησή της) και να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2014, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των πενήντα <50> ΕΥΡΩ).

β) Ορίζεται το ποσό των ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ ως παράβολο συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα (η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των αγώνων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας <9800117055–4> Γενική Τράπεζα) ή επί αποδείξει στον υπεύθυνο Γραμματείας της Ε.Ο.Π.Α.).

γ) Σύμφωνα με τον ν. 2725/1999 όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής εις τα Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες. Για τους ομογενείς και αλλοδαπούς ισχύουν τα κατά την παράγραφο 7, του Άρθρου 33, του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω Αθλητικού Νόμου και τα προβλεπόμενα από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών. Παραβίαση του παρόντος επιβάλλει αποκλεισμό.

δ) Η αριθμητική συμμετοχή των αθλητών εις τα κατά τόπους πρωταθλήματα είναι ελεύθερη. Ένας αθλητής δύναται να συμμετάσχει στην αμέσως ανωτέρα Σειρά Κιλών με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, μόνο εφόσον συντρέχουν περί αυτού οι προβλεπόμενοι λόγοι. Το αυτό ισχύει για τις Σειρές Ηλικίας εάν υπάρχει προφορική, τουλάχιστον, συγκατάθεση από τον Προπονητή του Σωματείου, με το οποίο συμμετέχει ο αθλητής. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνετε η αγωνιστική Σειρά Κιλών τότε, βάσει των Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται εις την αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών.

ε) Οι αθλητές συμμετέχουν και αγωνίζονται με αποκλειστική ευθύνη των Σωματείων τους.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, Η Ε.Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝΑΘΛΗΜΑ, ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΝ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δ.Τ.Α. ενημερωμένο από ιατρό σε ισχύ για το έτος 2014 (τα Δ.Τ.Α. θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες αθλητής ο οποίος δεν θα επιδείξει Δ.Τ.Α. και βεβαίωση ιατρού σε ισχύ για το έτος 2014.

 

3. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

 • Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν το Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος, με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν. Ουδεμία άλλη προσθήκη επιτρέπεται.

 

4. ΖΥΓΙΣΗ – ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 • Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.

 • Ο Αθλητής κατά την ζύγισηδύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.

 • Η Κλήρωση και εγγραφή εις τα Φύλλα Αγώνων, θα ολοκληρωθεί εντός του αγωνιστικού χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου, παρουσία των δηλωθέντων αντιπροσώπων των συμμετεχόντων Αθλητικών Σωματείων και του υπευθύνου της Κεντρικής Γραμματείας της Ε.Ο.Π.Α.

 

5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΥΔΑΜΑ –

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

 • Ο αγωνιστικός χρόνος εις το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» για τις Σειρές Ηλικίας 10 – 11 και 12 – 13 ετών είναι ένα πρώτο λεπτό και 30 δεύτερα (1΄ 30΄΄) καθαρής διαρκείας. Στις συγκεκριμένες Σειρές Ηλικίας ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 19, παρ. β, γ, δ και ε των Εναγώνιων Νόμων του Παγκρατίου Αθλήματος.

 • Ο αγωνιστικός χρόνος εις το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» για τις υπόλοιπες Σειρές Ηλικίας είναι δύο () λεπτά καθαρής διαρκείας.

 • Ο αγωνιστικός χρόνος εις το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ» είναι τρία () λεπτά καθαρής διαρκείας.

 • Εις το «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ» και στο «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ», οι αθλητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να φορούν κατά την διάρκεια του αγώνα λευκά ή κυανά Χειρόκτια (γάντια τα οποία αφήνουν ελεύθερα τα δάχτυλα για την εφαρμογή Δράττειν) και λευκές ή κυανές περικνημίδες. Αθλητής που δεν θα φέρει τον παραπάνω προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας, δεν θα συμμετέχει στο Αγώνισμα. Οι αθλητές δύναται να φορούν προστατευτικά οδοντοστοιχίας (μασέλα). Τα προστατευτικά οδοντοστοιχίαςείναι υποχρεωτικά εάν αθλητής φέρει διορθωτικά ορθοδοντικής.

 • Η παροχή οποιουδήποτε αθλητικού εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη των σωματείων και των αθλητών.

 

ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ

 • Ο αγωνιστικός χρόνος στα «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.

 • Ο αριθμός των Παλαισμάτων είναι απεριόριστος για το αγώνισμα των «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ».

 

ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ

 • Ο αγωνιστικός χρόνος στον «ΠΟΛΥΔΑΜΑ» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τους ΕΝΑΓΩΝΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ όπως ισχύουν (ΑΡΘΡΟ 18, παρ. θ {Στα ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ και στον ΠΟΛΥΔΑΜΑ οι Παγκρατιαστές επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε μια μόνο Σειρά Ηλικίας και με μια συμμετοχή}), ένας αθλητής εφόσον έχει δηλωθεί σε μια Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΠΑΙΔΕΣ 14 – 15 ετών ή ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 14 – 15) έχει δικαίωμα μόνο μια συμμετοχή σε αυτήν. Ο ίδιος αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλη Σειρά Ηλικίας (π.χ. ΕΦΗΒΟΙ 16 – 17 ετών).

 

6. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Μόνον ο εκ του Αθλητικού Σωματείου δηλωθείς επισήμως προπονητής και ο οποίος διαθέτει Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιτρέπεται να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο εφόσον αγωνίζεται ο αθλητής του και τον οποίον επιβλέπει, σύμφωνα με τους Εναγώνιους Νόμους Παγκρατίου Αθλήματος και Αγωνισμάτων (με ιδιαίτερη προσοχή στα όσα αναφέρονται περί συμπεριφοράς στο Άρθρο 9, παρ. ιθ, κ & κα), είναι δε ενδεδυμένος με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ.

 

8. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ε.Π.Α. ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ε.Π.Α. ΚΡΗΤΗΣ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ε.Π.Α. ΚΡΗΤΗΣ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ε.Π.Α. ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ε.Π.Α. ΚΡΗΤΗΣ.

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ε.Π.Α. ΚΡΗΤΗΣ.

 

 • Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αθλητές ή προπονητές οι οποίοι παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη παρούσα προκήρυξη, τους Γ.Κ.Ε.Λ, τους Εναγώνιους Νόμους Παγκρατίου Αθλήματος και Αγωνισμάτων και το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., θα αποκλείονται από τους αγώνες.

 • Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).

 • Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ A΄

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α., ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ B΄

Τα Λευκώματα Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν (υποχρεωτικά να αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου του αθλητή) και να αποσταλούν στην Ομοσπονδία με ταχυδρομείο στη Δ/νση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Τ.Κ. 13343 – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ» ή για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων, με email στην Ηλεκτρονική Δ/νση info@pangratιοn.org ή με τηλεομοιότυπο (fax) στο 210.2409095, το αργότερο έως τη

Δευτέρα 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.

(Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι ΑΥΣΤΗΡΑ δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές αθλητών πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και τούτο διότι θα εφαρμοστεί νέο μηχανογραφικό σύστημα εγγραφής αθλητών στα Φύλλα Αγώνων και ηλεκτρονική κλήρωση).

 Ευχόμενοι καλή αγωνιστική χρονιά και κάθε επιτυχία στους αγώνες, ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                              ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.